Nieuws

27 september

Woensdagochtend 26 september reikte DG Gert-Jan Buitendijk de essaybundel ‘Experts aan het woord over beroepsziekten door gevaarlijke stoffen’ uit aan NVAB-voorzitter Gertjan Beens, Joost van Rooij (NVvA) en Wim van Veelen (FNV) als vertegenwoordigers van het werkveld.

20 september

Medisch Contact vroeg NVAB-voorzitter Gertjan Beens om een eerste reactie op de Miljoenennota: 'Het weinige dat er over bedrijfsartsen wordt gezegd in de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is al bekend bij ons en weinig verrassend. En in de begroting van het ministerie van VWS staat níets over bedrijfsartsen.’

6 september

Werkgevers mogen volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in het kader van een ziekmelding en re-integratie slechts beperkt gegevens verwerken. In de beleidsregels ‘De zieke werknemer’ (21 april 2016) heeft de Autoriteit Persoonsgegevens beschreven welke gegevens dat zijn.

4 september

Op 1 oktober start de landelijke campagne die mensen ondersteunt om 28 dagen niet te roken. Als bedrijfsarts kunt u vanuit uw medische expertise uw opdracht- of werkgever attent maken op de verschillende mogelijkheden die er zijn om werkenden te ondersteunen bij het stoppen met roken. Eén daarvan is deelnemen aan Stoptober.

4 september

Per 1 juli 2018 is de accreditatieregeling voor Overige Deskundigheidsbevorderende Activiteiten (ODB) aangepast door de NVAB, NVVG en KAMG gezamenlijk. De nieuwe regeling ODB geldt nu voor alle sociaal geneeskundigen en laat zien welke activiteiten kunnen worden opgevoerd, hoeveel uren daaraan worden toegekend en wat de sociaal geneeskundige moet aantonen en overleggen om de uren ook daadwerkelijk te laten meetellen.

28 augustus

In 2017 werd het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum* (NVIC) geconsulteerd over 685 bedrijfsongevallen, waarbij 713 personen betrokken waren. Dit is een flinke toename ten opzichte van 2016; het aantal bedrijfsongevallen bedroeg toen 476, met 528 betrokken personen.

3 augustus

Het is een zomer waar we vorig jaar alleen van hadden kunnen dromen. Maar het warme zomerweer zorgt niet alleen maar voor vreugde. Ons lichaam - en dan met name ons hart - krijgt het flink te verduren. Slapeloze nachten en overmatig zweten hebben gevolgen voor de draagkracht (en het humeur) de volgende (werk)dag. Dus werken bij hoge temperaturen kan leiden tot verminderde prestaties of gezondheidsschade.

3 augustus

NVAB-voorzitter Gertjan Beens reageert op het artikel van het demografisch instituut Nidi, waarin staat dat het oneerlijk is dat hoogopgeleiden even vroeg met pensioen mogen als laagopgeleiden. Mensen met alleen basisschool, vmbo of mbo-1 werken het langst en leven het kortst. Daarom zou het beter zijn als laagopgeleiden op 66-jarige leeftijd met pensioen gaan en hoogopgeleiden op hun 70ste.

3 augustus

NVAB-voorzitter Gertjan Beens werkte mee aan een interview met ‘De Monitor’ over hun onderzoek ‘Ziek door mijn werk’. ‘Qua wetgeving hebben we op papier goed geregeld hoe werkgevers zorgvuldig moeten omgaan met ziekte en gezondheid van hun werknemers. Maar de praktijk wijkt vaak af van de papieren werkelijkheid. Er zijn werkgevers waar de bedrijfsarts helemaal buiten beeld van een zieke werknemer wordt gehouden’, aldus Gertjan Beens.

5 juli

Bezig zijn met de kwaliteit van arbeids- en bedrijfsgeneeskunde? Dat kan bij het Kwaliteitsbureau van de NVAB!

Pagina's

Abonneren op Nieuws