Nieuws

16 mei

Beroepsverenigingen van bedrijfsartsen over de hele wereld hebben zich in 2013 verenigd in the International Occupational Medicine Society Collaborative (IOMSC). Bekijk de nieuwe website.

15 mei

Om als bedrijfsarts in de bedrijfsgezondheidszorg zorgvuldig te kunnen begeleiden en adviseren kan afstemming met artsen in de curatieve zorg cruciaal zijn. Registratie voor de applicatie Patiëntoverleg binnen Zorgdomein maakt die afstemming een stuk makkelijker. U bent dan vindbaar voor huisartsen en u kunt ook zelf eenvoudig contact leggen met huisartsen. 

13 mei

Van gespecialiseerd onderzoek van de hand tot medische klachten als uitkomst van maatschappelijke ongelijkheid. Er is op de komende Bedrijfsgeneeskundige Dagen weer veel te halen. Van heel concreet tot dagelijkse praktijk overstijgend. Op de tweede dag, 24 mei, verzorgt prof.dr. Jet Bussemaker, hoogleraar aan het LUMC, de slotrede waarin zij aandacht besteedt aan  de relatie tussen medische klachten en sociaaleconomische status (SES). 

Meer informatie een aanmelden voor de BG-dagen

3 mei

Zondag 5 mei a.s. start de Ramadan, de jaarlijkse islamitische vastenmaand. In deze maand onthouden deelnemers zich tussen het begin van de dageraad (iets voor zonsopgang) en zonsondergang van eten, drinken, roken of geslachtsgemeenschap. Onthouding van alles dat in strijd is met vroomheid, zodat het hart en de ziel gereinigd worden.

3 mei

Zowel fysiek als maatschappelijk ervaren duizenden ex-kankerpatiënten problemen. Veel mensen blijven na de behandeling klachten houden. In de week van 29 april t/m 1 mei zond NPO 1 Spraakmakers een vijf-delige reportage over de nazorg voor ex-kankerpatiënten. 

1 mei

‘De bedrijfsarts is steeds vaker een niet gespecialiseerde basisarts, en dat gaat niet altijd goed’ was de kop van een artikel in Trouw. Mijn eerste gedachte was: een bedrijfsarts is als specialist toch nooit basisarts? Maar de strekking was anders. Er kwam een mevrouw aan het woord die twee jaar lang dacht door een bedrijfsarts begeleid te zijn, maar dat bleek een basisarts.

25 april

In de bijlage Geniet van Medisch Contact april 2019 komt in de rubriek 'De tas van...' klinisch arbeidsgeneeskundige Desiree Dona uitgebreid aan het woord.

17 april

In een gastcolumn in het vakblad Arbo legt voorzitter Gertjan Beens uit dat de Werkwijzer Taakdelegatie bedrijfsartsen helpt om taakdelegatie met de juiste kwaliteitswaarborgen te organiseren.

16 april

Kanker en de behandeling daarvan heeft bijna altijd invloed op de werksituatie van patiënten. De meeste mensen melden zich (gedeeltelijk) ziek, stoppen (tijdelijk) met werken of gaan (tijdelijk) minder uren werken. Dit is een van de conclusies vanuit de meest recente ‘Doneer je ervaring’-uitvraag van de NFK over kanker en werk. Naast deze problemen met werk/werkhervatting kampen veel mensen die kanker hebben (gehad) ook met andere gevolgen van kanker en de behandeling zoals vermoeidheid, somberheid, onzekerheid, angst en problemen met werk/werkhervatting.

9 april

In het AD verscheen het artikel: Op, arbeidsongeschikt en minder lang pensioen: zware beroepen in alles de klos. NVAB-voorzitter Gertjan Beens werd ook benaderd door het AD. Hij vindt dat de discussie over zware beroepen te snel wordt versmald tot een discussie over vroegpensioen. ,,Daarmee span je het paard achter de wagen. Je haalt de prikkel weg om zwaar werk aan te pakken.’’ Beens pleit ervoor om zwaar werk minder zwaar te maken. Dat biedt een structurele oplossing. ,,Mensen kunnen tot op hoge leeftijd prestaties leveren. Maar dat zware werk houd je niet vol.

Pagina's

Abonneren op Nieuws