Nieuws

7 juli

Geen rookhokken meer met spelcomputers en geen afdakje met een asbak ernaast bij de ingang: in 2040 zijn alle organisaties rookvrij. Hoe kunnen we als bedrijfsartsen bijdragen aan een rookvrije organisatie? En hoe brengen we het onderwerp ‘stoppen met roken’ ter sprake tijdens een consult?

7 juli

Doel van het NVAB-project Rookvrije Organisatie is bedrijfsartsen te helpen roken in elk gesprek ter sprake te brengen. Dit kan al door simpelweg te vragen: ‘Rook je?’ Wanneer artsen deze vraag stellen, stopt tot 5% van de mensen.

3 juli

Een werknemer heeft inzage- en correctierecht voordat een document naar een derde gaat zoals bijvoorbeeld de werkgever. Zo wordt de werknemer in de gelegenheid gesteld om fouten in het document te herkennen en te (laten) corrigeren nog voor deze fout bij een ander terecht komt. Dit geldt ook voor de probleemanalyse.

1 juli

Per 1 juli benoemt de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) dr. Frederieke Schaafsma tot bijzonder hoogleraar arbeids- en bedrijfsgeneeskunde aan het Amsterdam UMC, afdeling Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid.

1 juli

In december 2019 konden bedrijfsartsen laten weten hoe het gaat met de aandacht voor roken, voor het project Rookvrije Organisatie uit het Nationaal Preventie Akkoord. Bij de plannen voor het project Rookvrije Organisatie houden we rekening met deze resultaten. Bekijk de factsheet.

22 juni

De Jonge Bedrijfsarts is een jong netwerk voor aios bedrijfsgeneeskunde waar zij elkaar kunnen vinden en samen hun stem laten horen voor de toekomst van de bedrijfsarts. In maart 2020 behaalde oprichtster Lianne Schouten haar registratie als bedrijfsarts. Daarmee is zij geen aios meer en verlaat zij het bestuur van De Jonge Bedrijfsarts. Tegelijkertijd starten enkele actieve aios in het bestuur. Het was een gekke tijd om elkaar via videobellen te leren kennen in de coronacrisis, maar inmiddels is iedereen goed aan de slag.

22 juni

De leidraad casemanagement biedt bedrijfsartsen een handreiking hoe zij de samenwerking met casemanagers vorm kunnen geven. De leidraad casemanagement is eind 2019 herzien. In de najaars-ALV van dat jaar is de vraag gesteld of een casemanager zowel in opdracht van de werkgever als in opdracht van de bedrijfsarts taken mag verrichten. De NVAB heeft overleg gehad met de Autoriteit Persoonsgegevens over deze kwestie.

19 juni

Op 1 juli 2020 treden artikel 15d en artikel 15e van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) in werking. Deze artikelen hebben betrekking op elektronische inzage, elektronisch afschrift (15d) en logging (15e). Elke persoon heeft dan recht op elektronische inzage en een elektronisch afschrift van de gegevens uit zijn patiëntendossier.

19 juni

RTV Oost besteedt in de uitzending van donderdag 18 juni aandacht aan terugkeer naar werk na corona. Dat gaat niet altijd zo snel als iedereen hoopt: "Ingrid (58) werkt als doktersassistente in haar woonplaats. Ze was altijd gezond en fit, hield van wandelen en ging graag een stuk fietsen. Tot het coronavirus daar allemaal een streep door zette. Even de was opvouwen kost Ingrid nu de grootst mogelijke moeite. Na tien minuten lopen is ze buiten adem."

18 juni

Op donderdag 11 juni jl. was de voorjaars ALV 2020. Vanwege de coronamaatregelen later dan oorspronkelijk gepland en voor de eerste keer in de NVAB-geschiedenis online via een livestream te volgen. Voorzitter Gertjan Beens heette de leden, die vanuit 7 verschillende landen waren ingelogd, welkom. Via de chatfunctie stelden deelnemers vragen aan het bestuur die wanneer mogelijk direct werden beantwoord. Stemmen gebeurde via polls. De spoedwet ‘COVID’ maakt op dit moment digitale besluitvorming in een ALV mogelijk.

Pagina's

Abonneren op Nieuws