Nieuws

1 december

Bedrijfsarts en NVAB-voorzitter Gertjan Beens belde in bij de podcast Juridisch Geneuzel over wat te doen als je te maken krijgt drank- of drugsproblematiek op de werkvloer. Of liever: wat je van tevoren kunt doen. Een bedrijfsarts ziet een werknemer met problematisch alcohol, drugs of medicijnengebruik als iemand die zorg nodig heeft, en verslaving als ziekte.

25 november

KNMG - De samenleving en zorg veranderen snel. Door medische, technologische en demografische ontwikkelingen ziet de gezondheidszorg er in 2040 heel anders uit dan nu. Daarmee verandert ook het werk van de arts. Ons klaarmaken voor die verandering begint vandaag, want de dokter van 2040 zit binnenkort in de collegezaal van de geneeskundeopleiding.

25 november

Jeffrey Schaap moest hard lachen toen een vriendin hem adviseerde om eens met een bedrijfsarts mee te lopen. Toch triggerde het hem om buiten het ziekenhuis te gaan kijken. Inmiddels zit hij in zijn laatste jaar van de opleiding tot bedrijfsarts. In de podcast vertelt hij onder meer over zijn zoektocht naar een passend specialisme.

25 november

Nu de rookruimtes in bedrijven over een dikke maand sluiten, kan de vraag naar hulp of begeleiding bij stoppen met roken toenemen. Deze vraag kan ook bij bedrijfsartsen terecht komen. Via www.rookvrijwerken.nl vind je veel informatie over wat je kunt doen, ook als je maar een paar minuten beschikbaar hebt. In onderstaand artikel lees je meer over wat je kunt doen met e-health. Dit is een laagdrempelig middel waarnaar veel (lichte) rokers grijpen om van het roken af te komen. Het is belangrijk om te weten hoe het werkt en eventueel te kunnen adviseren bij het gebruik ervan.

25 november

Zorgmedewerkers zijn onmisbaar bij de bestrijding van corona. Bovendien werken zij met kwetsbare mensen. Daarom krijgen zij tijdelijk voorrang bij de coronatesten wanneer sprake is van klachten die bij corona passen. Dit geldt ook voor bedrijfsartsen. 

Op www.rijksoverheid.nl lees je precies hoe het werkt

24 november

In de Tabakswet staat dat werknemers recht hebben op een rookvrije werkplek. Voor werkenden die bij iemand aan huis werken, zoals in de thuiszorg, is de werkplek echter lang niet altijd rookvrij. Hier strijden twee rechten met elkaar om voorrang: het recht van de werkende op een gezonde – en dus rookvrije - werkplek en het recht van de cliënt op vrijheid in diens persoonlijke levenssfeer. Het is onbekend hoeveel werkenden hoe vaak en hoe lang aan rook worden blootgesteld. Dit maakt het ingewikkeld én laag op de agenda van de werkgever.

24 november

Piekeren, lusteloosheid en gespannenheid zijn drie belangrijke voorspellers voor uitval van een werknemer. Aan de hand van deze drie signalen kunnen werkgevers inschatten of een werknemer in de gevarenzone komt, nog voordat die zich ziekmeldt. 

23 november

Afgelopen vrijdag, 19 november 2021, hield Cecile Boot haar oratie als hoogleraar Maatschappelijke Participatie en Gezondheid. Zij hield een bevlogen pleidooi voor een gezonde werkomgeving waar de kracht van de werkende centraal staat in plaats van diens kwetsbaarheid. Met de oratie van Cecile verwelkomt Nederland dit najaar drie nieuwe hoogleraren op het gebied van arbeid en gezondheid. Dat belooft veel goeds voor de toekomst.

22 november

De NVAB vindt het onwenselijk als werkgevers de COVID-19 vaccinatiestatus van medewerkers gaan vastleggen. Het is, gelet op de grote inbreuk die het zou maken op de persoonlijke levenssfeer, niet proportioneel omdat gevaccineerde zorgmedewerkers toch nog besmettelijk kunnen zijn, zodat er ook beschermende maatregelen moeten worden getroffen.

22 november

Juiste Zorg op de Juiste Plaats is een gevleugeld begrip in de zorg. Het gaat om het idee dat je de zorg levert daar waar die het beste past: doeltreffend en doelmatig. Dat geldt ook voor stoppen met roken-zorg. Is iemand gemotiveerd om te stoppen en rookt hij of zij weinig? Dan volstaat een advies over zelfhulpmiddelen of e-health. Er is geen vergoeding uit de Zorgverzekeringswet. Wanneer iemand complexe verslavingsproblematiek heeft en coaching niet hielp, is meer en gespecialiseerde zorg nodig.

Pagina's

Abonneren op Nieuws