Nieuws

2 november

Bruggenbouwers zijn het, allebei. Carel Hulshof was de eerste bijzonder hoogleraar Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde vanuit de NVAB in Nederland, Frederieke Schaafsma is zijn opvolger. Met één voet in de praktijk en de andere in onderzoek brengen ze vraag en antwoord samen. Hulshof: “Deze passie delen we. En dat werkt erg aanstekelijk.” In gesprek met twee bevlogen bedrijfsartsen met hart voor de wetenschap.

29 oktober

Sparen voor een weekendje weg tijdens je stoppen-met-rokentraining. Dat werkt, blijkt uit onderzoek van promovendus Floor van den Brand van de Universiteit Maastricht. Zowel mensen met een laag als met een hoger inkomen slagen er beter in om de sigaret vaarwel te zeggen met een beloning in het vooruitzicht. 

22 oktober

Woensdag 21 oktober jl. was Elise Koopman, bedrijfsarts in opleiding, te gast in het programma Make Holland Great Again van BNN VARA. De uitzending ging over het belang van bewegen, of liever: het gevaar van (teveel) zitten. Presentator Sahil Amar Aïssa vat het kort samen: "Gemiddeld zitten Nederlanders zo'n 9 uur per dag, bij kantoorbanen zelfs 10 uur. En nu het grootste gedeelte van ons land thuiswerkt door Corona, is 53% nog minder gaan bewegen. Maar nu komt 'ie: zitten is slecht voor je."

21 oktober

Het CGS heeft een coulanceregeling voor de herregistratie in het leven geroepen, waarvan de mogelijkheid tot het aanvragen van dispensatie voor de visitatie een onderdeel vormt. Onlangs is deze coulanceregeling ook verruimd; hij geldt nu voor alle specialisten wiens herregistratiedatum tussen 1 maart 2020 en 1 juli 2021 ligt. Zie ook het bericht van van 30-09 jl.

21 oktober

Roken komt vaker voor onder mensen met een lagere sociaaleconomische positie (SEP), zoals mensen met een lager opleidingsniveau of een lager inkomen. Hoe help je hen bij het stoppen met roken? Om te achterhalen wat werkzame elementen zijn van stoppen-met-rokeninterventies voor mensen met een lagere SEP voerden Onderzoeksinstituut IVO, Trimbos-instituut en Amsterdam UMC een onderzoek uit.

19 oktober

Deze zomer onderzocht Panteia met subsidie van Instituut Gak hoe de toegang tot arbeidsgerelateerde zorg voor zzp’ers beter kan. De koppeling van arbeidsgerelateerde zorg aan de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers – zoals opgenomen in het nieuwe pensioenakkoord – vormde hierbij een belangrijk aandachtspunt.

16 oktober

Begin september vroeg de KNMG aan artsen: hoe ga jij met patiënten in gesprek over stoppen met roken? Uit de reacties bleek dat die aanpak nogal verschillend kan zijn. Wat werkt nu wel en wat niet? Volgens Noor Rikkers, kinderlongarts in het LUMC en vice-voorzitter van de Taskforce Rookvrije Start, is jouw eigen perceptie van de roker bepalend voor jouw succes.  

16 oktober

Niemand mag ziek worden door werk. Mensen hebben recht op gezond en veilig werk. Dit ideaal streven bedrijfsartsen na, soms tegen de stroom in roeiend. Hoe de relatie tussen werk en gezondheid ligt, is niet altijd duidelijk.

15 oktober

Al geruime tijd zetten de besturen van KAMG, NVAB en NVVG zich in voor de gezamenlijke belangen van de sociale geneeskunde het over het voetlicht brengen van dat belang. De huidige coronapandemie illustreert de noodzaak daarvan. Om deze pandemie het hoofd te bieden is een goed georganiseerde sociale geneeskunde, in nauwe afstemming met de curatieve collega’s cruciaal.

15 oktober

Nederlandse bedrijven en instellingen moeten kritischer en zorgvuldiger afwegen of nachtwerk noodzakelijk is. Deze manier van werken geeft verhoogde risico’s op hart- en vaatziekten, diabetes en slaapproblemen. De Gezondheidsraad adviseerde daarom al in 2017 om nachtwerk waar mogelijk te vermijden. De NVAB roept alle betrokkenen op dit advies ter harte te nemen. ‘De wet is duidelijk: de eerste gedachte hoort altijd uit te gaan naar het wegnemen van risico’s.’

Pagina's

Abonneren op Nieuws