Nieuws

3 juli

Vandaag start de campagne Op je gezondheid, een initiatief van de Maag Lever Darm Stichting en KWF Kankerbestrijding, samen met Gezonde Generatie. KWF (bron): "Uit vandaag gepubliceerd onderzoek (1) blijkt dat Nederlanders vaak niet weten hoe ongezond alcohol eigenlijk is. We associëren alcohol vooral met gezelligheid (54%) en minder met iets wat ongezond voor je is (27%). We denken vooral dat in 1 keer heel veel drinken slecht is.

29 juni

C-support: Veel post-COVID* patiënten zijn het afgelopen jaar niet of slechts deels hersteld. Bij bijna de helft is het herstel onveranderd. De verschillen tussen patiënten onderling zijn groot  maar de grilligheid van de klachten is voor iedereen herkenbaar. Gemiddeld hebben patiënten 15 gezondheidsklachten die veel impact hebben op hun leven en op de maatschappij. Dit blijkt uit jaar 2 van het Long COVID onderzoek dat het Erasmus MC samen met C-support uitvoert onder post-COVID patiënten die zich bij C-support hebben aangemeld.

27 juni

KNMG - Op 7 juni gingen, op uitnodiging van VWS, NFU en KNMG, studenten geneeskunde, artsen, bestuurders en opleiders in gesprek met minister Helder (langdurige zorg) over de toekomst van de extramurale zorg. Gesproken werd over de oorzaken en oplossingen; Zijn er bijvoorbeeld voldoende coschappen in de extramurale zorg? Zijn de randvoorwaarden voor en toegang tot extramurale vervolgopleidingen goed geregeld? En hoe versterken we de positie van extramuraal werkende geneeskundig specialisten?

26 juni

Hoe ziet een kwalitatief goede opleiding tot sociaal geneeskundige (artsen maatschappij & gezondheid, verzekeringsartsen en bedrijfsartsen) eruit? En hoe zorg je dat die kwaliteit hoog blijft en verder verbetert? De antwoorden op deze vragen vind je in KOERS en het bijbehorend Kwaliteitskader. In 2020 is de tekst van KOERS geactualiseerd en in 2022 is ook het Kwaliteitskader herzien. Deze laatste is per 1 juni 2023 goedgekeurd door het CGS.

21 juni

Het Maatschappelijk Impact Team (MIT) adviseert over de sociaalmaatschappelijke en economische gevolgen van de voorstellen van het kabinet bij de bestrijding van het coronavirus en eventuele andere infectieziekten met een pandemisch potentieel. Dit team geeft met dit document een (ongevraagd) advies aan kabinet en parlement over de maatschappelijke impact van long covid*. Hoeveel mensen precies door hun klachten ernstig beperkt worden in hun deelname aan de samenleving, is voor Nederland niet bekend.

20 juni

Maandag 19 juni bezocht een delegatie onder leiding van Chen Qing, vice president van Hunan University Hospital, de NVAB.  De bezoekers hebben verschillende rollen in het ziekenhuis, van oncologie en verpleegkunde tot bestuur en internationale samenwerking. Met het bezoek wilden de bezoers meer weten over bedrijfsgeneeskundige zorg in Nederland.  

15 juni

“Het is belangrijk om alert te blijven, zowel in de spreekkamer als aan de directietafel. Alcoholproblematiek blijft te vaak verborgen en dan mis je een belangrijk stukje van de puzzel. Dat is jammer want er valt op dit gebied zoveel winst te behalen!” Aan het woord is bedrijfsarts en NVAB-lid Jeanne Gambon. Binnen haar team is alcoholproblematiek steeds beter bespreekbaar.

13 juni

Het Kiwa Register verwerkt aanvragen voor formele vergunningen en wettelijke bevoegdheden in de transportsector. Zo geven zij onder meer een taxi chauffeurskaart af. De eisen voor deze kaart scherpten zij per 1 juni aan. Voor bedrijfsartsen geldt dat de geneeskundige verklaring voortaan voorzien moet zijn van een originele stempel en originele handtekening van de bedrijfsarts die het geneeskundige onderzoek heeft uitgevoerd. 

12 juni

Van 12 tot en met 16 juni is het de week van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Deze week is bedoeld om extra stil te staan bij het belang van een volledige en actuele RI&E. 

8 juni

De andere dokter, een campagne om de beroepen bedrijfsarts en de verzekeringsarts meer onder de aandacht te brengen, publiceert een serie interviews met deze artsen. Ze vertellen over hun keuze en de voordelen van hun vak. Deze keer aan het woord: Roos Groenveld, aios bedrijfsgeneeskunde en NVAB-bestuurslid.

Pagina's

Abonneren op Nieuws