Nieuws

21 februari

Tuchtrecht is een onderwerp dat leeft. Een uitspraak in Medisch Contact eind vorig jaar (‘Bedrijfsarts had burn-out nader moeten onderzoeken’) leidde tot bezorgde reacties. Een groep bedrijfsartsen nam hierover contact op met de NVAB. Op donderdag 13 februari jl. konden leden deelnemen aan een extra ledenbijeenkomst over het tuchtrecht en de bedrijfsarts. Zo konden we met de leden de zorgen en mogelijkheden verkennen. De avond ging over tuchtrecht in algemeen, en in relatie tot bedrijfsartsen in het bijzonder.

20 februari

Afgelopen zondag werd in het programma De Publieke Tribune met patiënten, artsen en  zorgverleners gesproken over de werkdruk in de zorg. Wat is er nodig om goede ziekenhuiszorg voor patiënten én personeel te waarborgen?

19 februari

Op maandag 17 februari jl. was een uitzending van het KRO/NCRV programma De Monitor over zwangerschapsdiscriminatie. In een interview sprak bedrijfsarts Monique van Beukering over de arbeidsomstandigheden van zwangeren: “Zwangere vrouwen werken vaak door onder omstandigheden die niet altijd goed zijn voor henzelf of de baby”, stelt bedrijfsarts Monique van Beukering.

12 februari

Zoals enkele maanden geleden aangekondigd, treedt per 1 april 2020 Kees van Vliet na ruim 15 jaar terug als directeur van de NVAB. Na een zorgvuldige zoektocht is een goede opvolger gevonden. Vanaf 20 april start dr. A.G.C. (Gijsbert) van Lomwel als NVAB-directeur. Op dit moment is hij hoofd Kenniscentrum bij het UWV. Daarvoor werkte hij bij Achmea Inkomensverzekeringen waar hij de bedrijfsgezondheidszorg en de arbodienstverlening goed leerde kennen.

5 februari

Vandaag tekenen 14 zorgpartijen, waaronder de KNMG, een intentieverklaring. Hiermee beloven zij zich hard te maken voor een gezond en veilig werk- en leerklimaat voor zorgprofessionals waarin verslaving als ziekte wordt behandeld en middelengebruik en verslaving bespreekbaar zijn. Als federatiepartner sluit de NVAB zich hier ook bij aan.

4 februari

De Commissie Regulering van Werk (CRW) stelt terecht vast dat de regels rond werk tekort schieten. Een belangrijke aanvulling is dat duurzame inzetbaarheid van werkenden niet alleen afhangt van contractvormen en ontwikkelkansen. Er is ook nog een wereld te winnen bij de preventie van ziekte en arbeidsongeschiktheid.

30 januari

Arbospecialisten, waaronder arbeidshygiënisten en bedrijfsartsen, werken te vaak langs elkaar heen als het gaat om de preventie van beroepsziekten als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Dat blijkt uit recent onderzoek van ArboUnie in opdracht van de NVvA.

27 januari

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) slaat de spijker op zijn kop met zijn conclusie dat de kwaliteit van werk in Nederland beter kan en moet. Bedrijfsartsen staan in de startblokken om samen met werkgevers en werknemers met die uitdaging aan de slag te gaan. Er zijn al meerdere initiatieven in voorbereiding, constateert de NVAB.

23 januari

Er is geen politiek draagvlak voor één arts voor arbeid en gezondheid – bedrijfsgeneeskunde en verzekeringsgeneeskunde blijven gescheiden professies. Dat zegt minister Wouter Koolmees van SZW in TBV.

23 januari

Net voor de kerstperiode was de praktijktest van de richtlijn Contacteczeem. Zestien bedrijfsartsen en AIOS-en namen deel aan deze test.

Pagina's

Abonneren op Nieuws