Nieuws

9 april

Alle specialisten en profielartsen behouden dit jaar hun registratie in de registers van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).

7 april

Hoewel de cijfers (nog) niet uitwijzen dat huiselijk geweld tijdens de coronacrisis vaker voorkomt, maakt de Artsencoalitie kindermishandeling en huiselijk geweld zich grote zorgen over kinderen èn volwassenen in kwetsbare situaties.

7 april

De beweging 'De Bedrijfsarts herontdekt' en aiosvereniging de Jonge Bedrijfsarts bundelden inspirerende voorbeelden van preventie uit de praktijk. Dit 'preventieboek' is nu online beschikbaar.

6 april

Bedrijfsartsen van zorginstellingen hebben een belangrijke rol bij het testen op COVID19. De belangenvereniging van GGD'en stelde een handreiking op, in samenwerking met de NVAB en OVAL.

3 april

In verband met de COVID-19 epidemie heeft de NVAB een advies opgesteld met betrekking tot spreekuurcontact met cliënten. Hiermee willen we bijdragen aan het verminderen van verspreidingskansen voor het SARS-CoV-2 virus.
 

31 maart

De KNMG zocht uit welke apps en middelen je kunt gebruiken voor veilige online gesprekken:

De coronacrisis roept de wens op bij artsen om patiënten vaker via beeldbellen te spreken, in plaats van patiënten fysiek te ontmoeten. Beeldbellen is een waardevol alternatief. Waar moet u aan denken bij beeldbellen met patiënten? En welke toepassingen zijn er?

30 maart

Het is van het grootste belang te weten in welke mate ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid worden bepaald door Corona Virus Ziekte 2019 (COVID-19).

26 maart

Slaapproblemen door nachtdiensten zijn een veelvoorkomend probleem. De slaapproblemen kunnen leiden tot vermoeidheid en verminderde alertheid. Om deze negatieve gevolgen te beperken, kunnen preventieve maatregelen helpen. Preventie is dan ook een belangrijk onderdeel in de nieuwe richtlijn ‘Gezondheidseffecten van nachtwerk’, waar de NVAB nu de laatste hand aan legt.

23 maart

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) bereidt maatregelen voor om de voortgang van de gezondheidszorg zo goed mogelijk te ondersteunen. Specialisten die zich moeten (her)registreren kunnen rekenen op medewerking van de RGS, zowel tijdens de coronacrisis als na afloop ervan. De RGS zal in redelijkheid en billijkheid meedenken bij het oplossen van eventuele individuele problemen.

21 maart

Er is een speciale kennisnieuwsbrief COVID-19 verschenen over het coronavirus (maart 2020). Hiervoor werkten de NVAB en NCvB samen met verschillende beroeps- en brancheverenigingen. Veel vragen raken namelijk meerdere disciplines. In deze nieuwsbrief worden de meest voorkomende en urgente vragen multidisciplinair beantwoord.

Pagina's

Abonneren op Nieuws