Nieuws

16 januari

Vuurwerk is allang niet meer alleen maar leuk. In rap tempo groeien de nadelen de pan uit: (ernstig) letsel bij een te groot aantal mensen, de schade aan de omgeving loopt dik in de miljoenen, milieubelasting en overlast voor mensen met longklachten. Dit alles is reden voor de NVAB om het vuurwerkmanifest ook te ondertekenen.

14 januari

Bedrijfsarts Peter Coffeng pleit op Arbo Online voor echte motivatie en meer vertrouwen.

9 januari

Samenwerking tussen bedrijfsartsen, huisartsen en medisch specialisten helpt om verzuim en uitval op het werk te beperken. Praktijkvoorbeelden laten zien dat deze zogenaamde “arbocuratieve samenwerking” kan bijdragen aan een betere gezondheid, werkbehoud en re-integratie van werknemers met een ziekte.

9 januari

Op 31 december was NVAB-voorzitter Gertjan Beens te gast bij BNR Werkverkenners. Onderwerp van de uitzending was verzuim en hoe daarmee om te gaan als werkgever.

6 januari

Vanaf 1 januari 2020 moeten alle geneeskundig specialisten voldoen aan de eisen voor herregistratie zoals geformuleerd in het Besluit Herregistratie specialisten uit 2016.

Om hun registratie te behouden moesten specialisten en profielartsen al voldoen aan eisen om voldoende werkzaam te zijn geweest in het specialisme en voldoen aan deskundigheidsbevordering. Daar komen nu de evaluatie van het individuele functioneren en het functioneren in een groep (externe kwaliteitsevaluatie) bij.

18 december

De NVAB is erg bezorgd over de cijfers voor de benodigde instroom in de bedrijfsartsenopleiding. Op 17 december 2019 heeft het Capaciteitsorgaan het nieuwe Capaciteitsplan met instroomadviezen voor de periode 2021-2024 aan de minister van VWS aangeboden. Uit deze raming blijkt dat er per jaar zo’n 250 artsen moeten instromen in de vervolgopleiding tot bedrijfsarts om in de toekomst aan de behoefte van werkend Nederland te blijven voldoen. Na jaren van zeer lage instroom is deze de laatste jaren weer toegenomen en bedraagt nu ongeveer 100 artsen per jaar. Nog lang geen 250 dus. Door de kloof tussen noodzakelijke en feitelijke instroom komt de arbeidsgerelateerde zorg voor werkenden ernstig in gevaar.

17 december

Op de oproep om mee te doen aan de praktijktest voor de richtlijn Gezondheidseffecten van nachtwerk is zeer enthousiast gereageerd, het maximum aantal deelnemers is nu bereikt. Vanwege de grote belangstelling organiseert de NVAB een extra mogelijkheid om deel te nemen aan de praktijktest.

Je bent van harte welkom bij de extra praktijktest op dinsdag 4 februari van 15:00 tot 19:30 uur, bij de NVAB in Utrecht.

17 december

Lage rugpijn kan leiden tot onnodig verzuim, met name als niet op tijd de juiste maatregelen worden genomen. Afgelopen jaar is de richtlijn Lage Rugpijn en LRS herzien. Het is natuurlijk essentieel dat de nieuwe richtlijn in de praktijk toepasbaar is. Daarom start binnenkort een praktijktest, met een training op woensdag 29 januari 2020, van 16.30 - 20.30 uur.

17 december

Aan het eind van dit jaar besteedden twee vaktijdschriften uitgebreid aandacht aan de richtlijn Conflicten in de werksituatie: ArbeidsRecht en Tijdschrift Recht en Arbeid.

17 december

Twee jaar geleden ging de Landelijke Pool Bedrijfsartsen Second Opinion (LPBSO) van start. Werknemers kunnen daar een second opinion aanvragen als zij het niet eens zijn met het oordeel van hun eerste bedrijfsarts. Volgens projectmanager Dorothé van den Aker van de LPBSO is de mogelijkheid van een second opinion ‘bescheiden gebruikt’.

Pagina's

Abonneren op Nieuws