Nieuws

5 augustus

Onze Amerikaanse collega’s houden op woensdag 10 augustus a.s. een webinar over wat bedrijfsartsen kunnen doen om werknemers tegen het apenpokkenvirus te beschermen. Dit webinar is vrij toegankelijk.

2 augustus

BNR publiceerde vandaag een bericht over de personeelstekorten en de dreigende overbelasting van het overgebleven personeel: er moet snel iets gebeuren of anders zit veel personeel nog eind dit jaar overspannen thuis. Door personeelstekorten moeten werknemers met minder mensen evenveel of soms zelfs meer werk doen.

18 juli

Bij hitte krijgt ons lichaam - en dan met name ons hart - het flink te verduren. Ook hebben slapeloze nachten en overmatig zweten gevolgen voor de draagkracht (en het humeur) de volgende (werk)dag. Dus werken bij hoge temperaturen kan leiden tot verminderde prestaties of gezondheidsschade.

8 juli

Donderdag 7 juli organiseerden werkgevers- en werknemersorganisaties, samen met de ministeries van VWS en SZW, een bijeenkomst om te bespreken hoe de werkvloer overgangsvriendelijker te maken. Een grote groep betrokkenen, waaronder de NVAB, was uitgenodigd om over knelpunten en oplossingen te spreken. In 2021 stelde de NVAB, samen met de Dutch Menopause Society (DMS), al een standpunt op: "Iedere vrouw heeft recht op een goede kwaliteit van leven, werk en zorg tijdens de overgang.

27 juni

Vandaag markeerde minister van SZW Karien van Gennip de start van het Landelijk Expertisecentrum Stoffengerelateerde Beroepsziekten (Lexces). Per 1 juli 2022 is dit nieuwe expertisecentrum formeel in functie. De minister sprak bij de opening van het leed dat met beroepsziekten gepaard gaat en de noodzaak van actie.

27 juni

Binnen de International Labour Organization (ILO) spraken landen met elkaar af dat er nu vijf principes voor goed werk zijn: 

24 juni

www.amsterdamumc.org - De helft van alle Nederlandse zwangere vrouwen werkt onder onveilige omstandigheden, waardoor zij risico lopen op complicaties (miskraam, vroeggeboorte, hoge bloeddruk). Dat blijkt uit onderzoek van de afdeling Verloskunde van Amsterdam UMC. “Dit zijn geen individuele gevallen.

24 juni

Centrum Werk Gezondheid en C-support ontwikkelden samen korte video’s en animaties met informatie over langdurige klachten na corona en bijvoorbeeld het gesprek met de bedrijfsarts daarover. Ook zijn er video's van werknemers en zelfstandig werkenden die hun verhaal vertellen en tips geven.

23 juni

In 2021 vroegen we onder meer aandacht voor de Kwaliteitstafel Arbeid- en Verzekeringsgeneeskunde, lanceerden we gezamenlijk de eerste versie van het BAR-instrument en leverden inbreng voor de Arbovisie 2040 van SZW. Er waren ledenbijeenkomsten, we zetten in op het eenvoudiger maken van visitatie en bereikten we concrete resultaten voor betere arbocuratieve samenwerking. Corona was er natuurlijk ook nog. Lees verder voor een completer beeld op 2021!

21 juni

Deze week is de achtste jaarlijkse Week van de RI&E. Een mooi moment om extra stil te staan bij het belang van een volledige en actuele RI&E. Door ongevallen op het werk of beroepsziekten overlijden jaarlijks 4100 mensen en zitten tienduizenden mensen ziek thuis. De risico-inventarisatie en – evaluatie (RI&E) en plan van aanpak helpt bij het in kaart brengen en verkleinen van arbeidsrisico’s.

Pagina's

Abonneren op Nieuws