Nieuws

24 juni

Goede zorg, advies of oordeelsvorming kan met regelmaat niet zonder face-to-face contact. De bedrijfsarts mocht al fysieke contacten uitvoeren in situaties wanneer een spreekuur op afstand naar diens oordeel niet geschikt is. Nu ook het algemene thuiswerkadvies is aangepast, zijn weer meer fysieke spreekuren mogelijk. Het is aan de bedrijfsarts zelf om na te gaan hoe dit het beste ingevuld kan worden, waarbij tegemoet gekomen wordt aan het advies maximaal de helft van de tijd op locatie te werken.

17 juni

Het jaar 2020 gaat bij iedereen de boeken in als het coronajaar. Het heeft onze beroepsgroep voor nieuwe uitdagingen gesteld, onder meer door het vele thuiswerken, veilig op locatie werken en onvoorspelbaar herstelbeloop na COVID-19. In het NVAB-jaarverslag 2020 lees je wat allemaal nog meer is gerealiseerd en opgestart in 2020.

17 juni

Woensdag 16 juni was voorzitter Gertjan Beens te gast bij Radio 1. Aanleiding waren de opmerkingen die Wopke Hoekstra in een Zoom-vergadering met honderden CDA-leden maakte over de gezondheidstoestand van Pieter Omtzigt. Mag een leidinggevende naar details vragen over het ziekteverloop van een werknemer met andere collega's?

16 juni

Van 21 tot en met 25 juni is het voor de 7e keer de Week van de RI&E, georganiseerd door het Steunpunt RI&E. De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) helpt, ook kleine bedrijven, om de gezondheids- en veiligheidsrisico’s in kaart te brengen en maatregelen te nemen. 

15 juni

PERSBERICHT 

Rookvrij worden in de praktijk 
Podcast: Koninklijke Peijnenburg BV over de route naar rookvrij 

14 juni

Ongeveer 10% van de mensen die COVID-19 doormaken, houdt langdurig last van klachten. Voor de begeleiding bij dit nieuwe ziektebeeld, Long-COVID of ‘post acute sequelae of SARS-CoV2 infectie’ (PASC), is begeleiding op maat belangrijk. PASC wordt steeds verder onderzocht en er wordt steeds meer duidelijk. De NVAB verzamelt nieuwe kennis over PASC en verwerkt deze in de dynamische leidraad 'Herstel & Re-integratie in het kielzog van COVID-19'

12 juni

Voorzitter Gertjan Beens sprak met Trouw over de terugkeer van werkenden naar kantoortuinen, wanneer het advies thuis te werken verdwijnt. Beens: “Kantoortuinen, en zeker die waar veel visuele prikkels (veel bewegende mensen, weinig afschotten) en geluidsprikkels (gepraat, gelach, rinkelende telefoons) zijn zorgen voor ruis in je zintuigen en geest”, zegt hij.

8 juni

KAMG maakt zich sterk voor artsen Maatschappij + Gezondheid, professionals die met een 360° blik kijken naar de gezondheid van groepen in Nederland. Preventie is het uitgangspunt. Artsen M&G  signaleren belangrijke risico’s en uitdagingen in relatie tot gezondheid en volksgezondheid die vaak een gezamenlijke, bredere maatschappelijke benadering en aanpak vragen.

7 juni

De KNMG/RGS zoekt een voorzitter voor de RGS va 8 tot 12 uur per week. Kernwoorden zijn: Inspirerend, toegankelijk, strategisch en initiatiefrijk, geregistreerd specialist met brede bestuurlijke ervaring.

Een uitgebreide profielschets en meer informatie vind je op: www.knmg.nl/vacatures.

4 juni

"Niemand mag ziek worden door werk en niemand die wil werken, mag door ziekte aan de kant komen te staan." Na de opening door Peter Coffeng, voorzitter van de organiserende commissie CNN, bracht voorzitter Gertjan Beens deze missie van de NVAB in herinnering. Bekijk een impressie van de BG-dag op 27 mei 2021.

Pagina's

Abonneren op Nieuws