Nieuws

22 september

De laatste jaren timmert de sociale geneeskunde meer aan de weg. Dat is nodig, want de geneeskundige specialismen arts Bedrijfsgeneeskunde, arts Verzekeringsgeneeskunde en arts Maatschappij en Gezondheid zijn relatief onbekend en er is een groot tekort aan artsen in ons domein. Daarom steken de verenigingen veel energie in campagnes.

21 september

Op 21 september start een nieuwe pilot: ‘Route naar RI&E’. Dit is een vernieuwde website van het Steunpunt RI&E om alle ondernemers te helpen bij het kiezen van een passende route naar een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Deze pilot op initiatief van het Steunpunt RI&E en het ministerie van SZW loopt tot en met 2021.

17 september

Persbericht | Vanaf vandaag kunnen bedrijfsartsen snel relevante informatie, achtergronden en verwijzingen rond roken en werk vinden in de Wegwijzer Rookvrije Organisatie. Onder het motto ‘Rookvrij! Werkt beter’ ging de Nederlandse vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) aan de slag met deze opdracht uit het Nationaal Preventieakkoord.

17 september

Samen met haar collega’s maakte verslavingsarts Marieke Helmus alle acht vestigingen van Jellinek rookvrij. Nu helpt ze zorginstellingen en gemeenten op weg naar een rookvrije werkvloer en openbare ruimte. Doe je voordeel met haar schat aan ervaring om rookvrij te worden.

8 september

De WHO biedt een nieuwe gratis online cursus aan: 'Gezondheid en veiligheid op het werk voor gezondheidsmedewerkers in relatie tot COVID-19'. Vanwege de COVID-19 pandemie kunnen de werkomstandigheden van mensen in gezondheidsorganisaties en -instellingen werken, verslechteren. Deze medewerkers hebben kennis en vaardigheden nodig om zichzelf en anderen te beschermen tegen de beroepsrisico's die ze lopen, zodat ze veilig en effectief kunnen werken. De cursus bestaat uit vier modules:

3 september

Door corona gingen de BG-dagen dit jaar niet door. Daarvoor in de plaats komt nu een Bedrijfsgeneeskundige Dag op 2 november. Om dat veilig te doen is er beperkt plaats op de locatie zelf (Papendal), maar je kunt de dag ook volgen via livestream. Volgende week gaan de uitnodigingen de deur uit en kun je je inschrijven.

3 september

Overleg tussen huisarts en bedrijfsarts is belangrijk voor goede zorg voor de patiënt. Het kan echter lastig zijn door bereikbaarheidsproblemen of doordat huisarts en patiënt niet weten wie de bedrijfsarts is. Patiëntoverleg in Zorgdomein kan hierbij helpen. De besturen van de NHG, LHV en NVAB maakten onlangs afspraken met elkaar over hoe huisarts en bedrijfsarts verantwoord met elkaar kunnen afstemmen over behandelbeleid. In Patiëntoverleg kun je de toestemming van de patiënt met één vinkje vastleggen.

1 september

Bedrijfsarts Corné Roelen is per 1 augustus benoemd tot bijzonder hoogleraar Bedrijfsgeneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij bekleedt namens de stichting Arbo Unie Nederland de leerstoel Bedrijfsgeneeskunde die zich in het bijzonder richt op verzuim en werk-functioneren. Arbo Unie is daarmee een van de eerste organisaties die op deze manier bijdraagt aan de toename van het aantal hoogleraren in dit werkveld.

26 augustus

Medische testen op het werk? Even kritisch opletten.

Pagina's

Abonneren op Nieuws