Nieuws

7 januari

Juist nu is het volgens bedrijfsarts Hans Dam belangrijk om werknemers te ondersteunen bij het stoppen met roken. “Niet alleen omdat de verplichte sluiting van rookruimtes in bedrijven snel dichterbij komt. Ook omdat corona aanknopingspunten biedt die je als bedrijfsarts zou moeten aangrijpen.”

7 januari

Om te beginnen wens ik jullie, en allen die jullie lief zijn, natuurlijk alle goeds en gezondheid toe in het nieuwe jaar. 2021 is alweer een week oud als ik dit stukje schrijf. De eerste vaccinaties (ik kan nog niet wennen aan het woord “prikken”) tegen COVID-19 zijn uitgevoerd. Met heel veel genoegen denk ik terug aan het afscheidssymposium dat 10 december ter gelegenheid van mijn afscheid als directeur NVAB werd georganiseerd.

7 januari

Bijna de helft van de beroepsbevolking in Nederland bestaat uit vrouwen en meer dan
1.7 miljoen van hen bevindt zich in de levensfase waarin overgangsverschijnselen kunnen
optreden. Wat is er nodig om ervoor te zorgen dat deze vrouwen op een gezonde manier
aan het werk kunnen blijven, en zodanig dat ze ook gezond met pensioen kunnen na
hun loopbaan? Daarover gaan we graag met u in gesprek tijdens het Werkgeversevent
Overgang en Werk dat op woensdagmiddag 24 maart 2021 zal plaatsvinden.

7 januari

In de landelijke vaccinatiestrategie COVID-19 heeft de bedrijfsarts vooralsnog geen actieve rol. Dat is het resultaat van een wijziging van de aanvankelijk gekozen vaccinatieplanning door VWS. De eigenschappen van het BioNtech Pfizer vaccin zijn zodanig dat een grootschalige opzet van de vaccinatie nodig is. Ondanks onze huidige rol, is het van belang de informatie over vaccineren goed bij te houden. Hieronder lees je hoe je up-to-date blijft met betrekking tot relevante en actuele informatie.

4 januari

De NVAB krijgt signalen uit het veld over “shoppende werkgevers”. Daarmee bedoelen we de praktijk dat een werkgever, die niet tevreden is over een (re-integratie) advies van zijn eigen bedrijfsarts, op zoek gaat naar een voor hem wenselijker advies. Daartoe schakelt de werkgever dan een andere aanbieder in, waarmee hij géén regulier (basis)contract heeft voor de arbodienstverlening. De NVAB keurt deze praktijk af.

18 december

Onder leiding van het ministerie van VWS wordt door velen hard gewerkt aan de vaccinatiecampagne tegen corona. Bescherming van gezondheid van kwetsbare ouderen en gehandicapten staat in de vaccinatiestrategie voorop. Daarom, en vanwege de specifieke kenmerken van het nu beschikbare BioNTech-Pfizervaccin, is gekozen voor centrale priklocaties. Daar kunnen eerst de medewerkers in de ouderen- en gehandicaptenzorg zich laten vaccineren. De GGD gaat die locaties opzetten en bemensen.

17 december

Het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen voor, tijdens en na werktijd kan een grote impact hebben op de veiligheid en gezondheid van medewerkers. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het Trimbos-instituut een handreiking, format en een infographic ontwikkeld voor het opstellen van een goed Alcohol, Drugs en Medicijnbeleid (ADM-beleid). Bedrijven kunnen deze materialen gratis gebruiken.

17 december

Voorlopig hoeven zorgverleners nog niet hun BIG-nummer te vermelden. Door de coronacrisis en de samenhangende vertraging van een voorlichtingscampagne zal het ministerie van VWS nog niet controleren of artsen het nummer vermelden.

16 december

In de afgelopen weken vulden NVAB-leden verschillende enquêtes in over sneltesten en vaccineren. Naast het spoor van de GGD-teststraten wordt er namelijk gewerkt aan een aanvullend testspoor voor werkgevers. Daarin kunnen werkgevers op eigen initiatief sneltesten (met name antigeentesten) inzetten voor eigen personeel.

15 december

Een einde van een tijdperk: Kees van Vliet neemt afscheid als directeur van de Nederlandse Vereniging van Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde. Met zijn uitstekende luisterskills, goede oog voor onderlinge verhoudingen en een ongekend sterk netwerk in het veld Arbeid en Gezondheid toonde Kees zich een vroege influencer waar de NVAB nu nog de vruchten van plukt. Tijdens zijn afscheidssymposium ‘De bedrijfsarts 2040’ op donderdag 10 december jl. deelden vertegenwoordigers van (aankomend) artsen, werkenden, werkgevers en arbodiensten hun visie op de toekomst van de bedrijfsarts.

Pagina's

Abonneren op Nieuws