BG dagen 2021

De volgende BG-dagen zijn op donderdag 19 en vrijdag 20 mei 2022!

@bedrijfsarts: wat doe jij morgen? - Donderdag 27 mei 2021

Als bedrijfsarts werk je voor de werkenden. Zodat zij gezond, gemotiveerd en passend aan het werk kunnen blijven. Je zorgt dat je over de actuele kennis beschikt door nascholing en collegiale overleggen. Je adviseert en begeleidt werkgevers. Je signaleert en grijpt in voor behoud en verbetering van welzijn. Want: zonder jouw specifieke medische kennis en inzet, hebben de mensen het veel zwaarder. Jij weet dat werken alleen maar gezond is, als het gezond werk is. En daar lever je als bedrijfsarts een onmisbare bijdrage aan. Deze BG-dag staat in het teken van morgen: wat leren we van gisteren dat we morgen kunnen gebruiken? Hoe pakken we onze rol om uitval te voorkomen? En hoe zorgen we dat de mensen voor wie we het doen, de werkenden, dat merken? 

Op deze 66e editie van de Bedrijfsgeneeskundige Dagen bood de deelnemers een breed programma. Met onder meer aandacht voor volksgezondheid en werk, psychische gezondheid, wetenschappelijke vernieuwing met exposoom en richtlijnen. Bekijk hieronder een overzicht van het programma en de sprekers.

Lees een kort verslag van de dag

De volgende BG-dagen zijn op donderdag 19 en vrijdag 20 mei 2022!

Kosten deelname

Deelname aan de Bedrijfsgeneeskundige Dag is alleen mogelijk voor leden van de NVAB. Zij ontvangen een persoonlijke aanmeldlink.

Voor bedrijfsartsen in opleiding (AIOS) die (nog) geen lid zijn, is een speciale regeling.

Bekijk een overzicht van de kosten