Bedrijfsgeneeskundige dagen 2019

Op 23 en 24 mei organiseert de Commissie Nascholing NVAB weer de Bedrijfsgeneeskundige Dagen op de vertrouwde locatie hotel en congrescentrum Papendal te Arnhem. Als thema is dit jaar gekozen voor:

 

We willen u graag alvast een inkijk geven in het programma.

Dr. Maaike de Vries is beide dagen de dagvoorzitter, zij zal op haar eigen wijze (deskundig, inhoudelijk en concreet) deelnemers en sprekers inspireren en enthousiasmeren.

Dit jaar zijn de plenaire sprekers afkomstig uit onder andere politiek, zorginnovatie, onderzoek, curatieve zorg en de NVAB zelf.

Lea Bouwmeester, voorzitter van de ICT & health redactieraad, zal ingaan op kansen voor technologie bij veranderingen in de zorg.

Dr. Kees van Vliet, directeur NVAB, spreekt over het medisch leiderschap van de bedrijfsarts.

Dr. Evelien Brouwers, onderzoeker bij TRANZO, neemt de deelnemers mee in de belemmeringen die chronisch zieken ervaren bij hun arbeidsparticipatie door stigma.

Dr. Manon Kerkhof, (uro)gynaecoloog, vertelt over fit@work4women: Werk en overgang.

Herman Ilgen MA, expertisecentrum Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse, verzorgt een presentatie over non-verbale communicatie en onbewuste gedrags- en interactiepatronen.

Jenneke van Veen, voorzitter van de kwaliteitstafel bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde, zal vertellen over de ontwikkelingen bij deze tafel en het leiderschap dat vanuit bedrijfsartsen- en verzekeringsartsen is getoond en nog nodig is.

Dr. Tessa Kouwenhoven, bedrijfsarts en onderzoeker, onderzocht een eHealth-interventie en presenteert daarover: Disease is business, prevention is not.

Prof. dr. Jet Bussemaker, hoogleraar Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg aan het Leids Universitair Medisch Centrum verzorgt de slotlezing over nieuwe inzichten uit de medische en sociale wetenschappen verbonden met ontwikkelingen in de volksgezondheid en de samenleving.

Daarnaast zijn er verspreid over de twee dagen 28 parallelsessies, vindt de uitreiking van de Burgerpenning plaats en zijn er flitspresentaties van de onderzoekers, waarvan de posters op de informatiemarkt te zien zijn.

 

Namens de Commissie NVAB Nascholing

Jan Willem Peeters
Voorzitter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Evelien Brouwers


Manon Kerkhof


Herman Ilgen


Jet Bussemaker