Nieuws

19 september

Voor de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) is 2020 een cruciaal jaar, voor wat betreft structurele financiering van kwaliteitsbeleid en maatregelen om de instroom in het vak te vergroten. ‘Dat onderwerp missen we in de begroting’, zegt NVAB-voorzitter Gertjan Beens, in reactie op de begrotingen van de ministeries voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en die van VWS.

17 september

Onder de naam #Artsenslaanalarm voerden bevlogen artsen begin september een succesvolle antirooklobby richting de politiek. In oktober kunt u uw patiënten steun bieden met de landelijke campagne Stoptober én kunt u deelnemen aan de bijeenkomst artsennetwerk rookvrije generatie.

9 september

Afgelopen dinsdag 3 september debatteerden de leden van de Tweede Kamer over het Preventieakkoord. Het Nationaal Preventieakkoord is gesloten door de Rijksoverheid om de gezondheid van veel Nederlanders te verbeteren door roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken.

5 september

De zomervakantie is achter de rug. Mogelijk bent u ook de landsgrenzen over gegaan. Herman Spanjaard doet dit zeer regelmatig. Naast bedrijfsarts is hij namelijk bestuurslid van het International Occupational Medicine Society Collaborative (IOMSC). Dit samenwerkingsverband werd in 2013 door onder meer de NVAB opgericht. Waarom?

Abonneren op Nieuws

Agenda

25 september 2019

“Terugkeer naar het werk na behandeling tegen kanker gaat sneller en beter wanneer een gespecialiseerde bedrijfsarts meedenkt over de keuze van de behandeling”

03 oktober 2019

Thema: De maatschappelijke rol van de bedrijfsarts bij zware beroepen

04 oktober 2019

Op 4 oktober 2019 vindt het jaarlijkse congres van het A(N)IOS Netwerk Verzekeringsgeneeskunde plaats met als titel 'Waarom werken mensen (niet)?'.

Dit jaar is het congres in samenwerking met De Jonge Bedrijfsarts, het netwerk voor AIOS bedrijfsgeneeskunde. De dag staat in het teken van de psychologie van arbeid. Waarom kiest iemand voor een beroep en waarom valt iemand uit? Buiten de medische oorzaken, zijn er verschillende (psychologische) factoren die hier een rol in spelen.

31 oktober 2019

Word je ziek van werken? Of blijf je er juist gezond door?  Voor beide opvattingen zijn argumenten te vinden en en ook onderzoeksresultaten. Veertig jaar geleden legden deskundigen de nadruk op het ziekmakende karakter van arbeid. Werken was synoniem met overbelasting en blootstelling aan allerlei noxen. Dat culmineerde in het driedaagse congres Arbeid en Gezondheid te Nijmegen, voor en door studenten. We schrijven 1978. Werkgevers waren toen de boosdoeners en de uitbuiters.

07 november 2019

Najaars-ALV

13 februari 2020
02 april 2020
02 oktober 2020
05 november 2020

NieuwsBrief

Laatste tweets