Nieuws & agenda

Nieuws

21 oktober

Het CGS heeft een coulanceregeling voor de herregistratie in het leven geroepen, waarvan de mogelijkheid tot het aanvragen van dispensatie voor de visitatie een onderdeel vormt. Onlangs is deze coulanceregeling ook verruimd; hij geldt nu voor alle specialisten wiens herregistratiedatum tussen 1 maart 2020 en 1 juli 2021 ligt. Zie ook het bericht van van 30-09 jl.

16 oktober

Begin september vroeg de KNMG aan artsen: hoe ga jij met patiënten in gesprek over stoppen met roken? Uit de reacties bleek dat die aanpak nogal verschillend kan zijn. Wat werkt nu wel en wat niet? Volgens Noor Rikkers, kinderlongarts in het LUMC en vice-voorzitter van de Taskforce Rookvrije Start, is jouw eigen perceptie van de roker bepalend voor jouw succes.  

15 oktober

Nederlandse bedrijven en instellingen moeten kritischer en zorgvuldiger afwegen of nachtwerk noodzakelijk is. Deze manier van werken geeft verhoogde risico’s op hart- en vaatziekten, diabetes en slaapproblemen. De Gezondheidsraad adviseerde daarom al in 2017 om nachtwerk waar mogelijk te vermijden. De NVAB roept alle betrokkenen op dit advies ter harte te nemen. ‘De wet is duidelijk: de eerste gedachte hoort altijd uit te gaan naar het wegnemen van risico’s.’

15 oktober

Niemand mag ziek worden door werk. Mensen hebben recht op gezond en veilig werk. Dit ideaal streven bedrijfsartsen na, soms tegen de stroom in roeiend. Hoe de relatie tussen werk en gezondheid ligt, is niet altijd duidelijk. Het kost tijd om te komen tot wetenschappelijk inzicht en bewijs. En dat moet dan worden vertaald in richtlijnen voor handelen en advisering.

Abonneren op Nieuws

Bijeenkomsten opgeschort

In verband met de uitbraak van het coronavirus heeft de NVAB besloten het afscheidssymposium, de ALV's en de BG dagen te verplaatsen naar een andere datum. 

Agenda

02 november 2020

Door het opnieuw fors stijgen van het aantal coronabesmettingen heeft de Commissie NVAB Nascholing in overleg met de voorzitter van de NVAB besloten dat de BG-dag op 2 november a.s. alleen online plaatsvindt. Wanneer je je al hebt aangemeld, ontvang je persoonlijk bericht.

10 december 2020

     . 

27 mei 2021

Nieuwsbrief