Nieuws

Nieuws

25 mei

Elke bedrijfsarts een coassistent! Te ambitieus? Misschien. Maar de NVAB-toolbox ‘Coassistenten begeleiden’ voor bedrijfsartsen en aiossen gaat het voor veel bedrijfsartsen veel makkelijker maken om een coassistent te begeleiden.

25 mei

Donderdag 11 en vrijdag 12 mei jl. waren de Bedrijfsgeneeskundige dagen 2023, georganiseerd door de NVAB-commissie Nascholing. Deze editie werd bezocht door in totaal ruim 700 deelnemers, waaronder 214 enthousiaste aiossen. De energie was voelbaar en zowel de sprekers op het podium als de deelnemers spraken over het belang van keuzes en kwaliteit.

25 mei

Op 21 april jl. sprak de NVAB met de Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (Octas). Deze commissie heeft als opdracht om met adviezen voor een nieuw arbeidsongeschiktheidsstelsel te komen, met focus op de wet Poortwachter, de WIA en de Participatiewet. Onze belangrijkste boodschap was: Te veel aandacht gaat nu naar verzuim, je kunt dit probleem niet los zien van de Arbowet. Handhaving schiet bij de Arbowet tekort en is bij verzuimbegeleiding doorgeschoten. Wat je aandacht geeft, groeit. Zet daarom in op het voorkomen van arbeidsongeschiktheid en verzuim.

24 mei

In april vierde het International Occupational Medicine Society Collaborative (IOMSC) het tienjarig bestaan. Sinds de oprichting in 2013, mede door de NVAB, groeide dit internationale samenwerkingsverband voor wetenschappelijke beroepsverenigingen op het gebied van arbeid en gezondheid van 17 naar 50 lid-verenigingen uit 44 landen. Daarmee vertegenwoordigt het IOMSC wereldwijd meer dan 30.000 beroepsbeoefenaars in de bedrijfsgeneeskunde. De viering stond onder leiding van covoorzitters dr. Ronald Loeppke, voormalig president van ACOEM, en dr.

Abonneren op Nieuws