Nieuws & agenda

Nieuws

19 januari

De NVAB doet vanaf nu mee aan de campagne Samen Beslissen. Deze campagne, die in september vorig startte, heeft als vertrekpunt: om tot de beste zorg te komen, hebben patiënt en zorgverlener elkaar nodig. Door mee te doen, willen we benadrukken dat dit vertrekpunt ook bij bedrijfsartsen fundamenteel is voor goede zorg. Ook willen we laten zien hoe belangrijk goede bedrijfsgeneeskundige zorg is. Er zijn ruim 9 miljoen werkenden in Nederland. Velen van hen krijgen te maken met de een of andere vorm van zorg, waarbij de bedrijfsarts kan helpen.

19 januari

De handleiding visitatie van de NVAB is helemaal herzien en opnieuw gestructureerd. Daarmee is hij veel compacter en overzichtelijker geworden. We hopen daarmee dat de handleiding bedrijfsartsen voorafgaand en tijdens het visitatietraject meer duidelijkheid en houvast biedt. Je vindt er een helder overzicht van de stappen van het visitatietraject en kunt snel doorklikken naar de informatie die voor jou belangrijk is. Bedrijfsartsen Luuk Haze en Monique Caubo delen in de handleiding ook enkele citaten hoe zij de visitatie beleefden en geven enkele tips.

13 januari

Een zieke medewerker maakt in het re-integratietraject een reis langs verschillende professionals. Bij langdurig verzuim ziet de medewerker bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en verzekeringsarts. Soms is er ook contact met bijvoorbeeld arbeidspsychologen, arbeidshygiënisten, bedrijfsfysiotherapeuten. In drie 'BAR Talks' gaan een bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en verzekeringsarts met elkaar in gesprek.

7 januari

Per 05-01-2022 heeft het NCvB een nieuwe CAS-code ingevoerd voor long-COVID: CAS-code R606. Deze CAS-code bestaat naast R605 voor COVID-19.

Abonneren op Nieuws

Agenda

10 februari 2022

Het is cruciaal dat meer studenten geneeskunde structureel met ons vak in aanraking komen. Landelijk doen ongeveer 3.000 coassistenten per jaar het coschap Sociale Geneeskunde. Daarvan zouden er 1.500 naar het domein Arbeid en Gezondheid moeten komen en 1.500 naar het domein Maatschappij en Gezondheid. Maar binnen ons domein haalden we vóór de coronacrisis maar maximaal 750 plekken per jaar. En nu zijn het er nog veel minder. Bovendien dreigt er een groeiend tekort aan (praktijk)opleiders. Wat kunnen wij daaraan doen?

16 maart 2022

Patiënten met  burn-out of chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) zijn niet weg te denken uit het werkveld van de bedrijfs- en verzekeringsarts. Jaarlijks ervaart 17% van de beroepsbevolking in Nederland burn-out klachten en symptomen. De huidige werkzame beroepsbevolking bestaat uit circa 8,3 miljoen mensen, dit betekent dat circa 1,3 miljoen mensen te maken hebben met burn-out gerelateerde klachten.

19 mei 2022

De eerstvolgende BG-dagen zijn op 19 en 20 mei 2022.

Meer informatie volgt.

Bekijk een sfeerimpressie van de BG-dag 2021

29 september 2022

Nieuwsbrief