Nieuws & agenda

Nieuws

24 februari

Het Nederlandse tijdschrijft voor revalidatie geneeskunde besteedde daar in de februari editie veel aandacht aan. Onder andere onze bijzonder hoogleraar Frederieke Schaafsma werkte hieraan mee.

Frederieke schreef: ‘In de revalidatiegeneeskunde is er van oudsher al veel aandacht voor participatie. Arbeidsgerichte medische zorg is voor de revalidatiegeneeskunde daarom een logische stap." 

23 februari

De weg naar stoppen met roken-zorg moet daarom inzichtelijker en gemakkelijker worden. Daarom ontwikkelt het Trimbos-instituut op verzoek van het ministerie van VWS lokale ‘zorgpaden’.

22 februari

Recent verscheen de aflevering ‘Bedrijfsarts: corona en vooroordelen’ van Werkverkenners. BNR Nieuwsradio zoomde hiermee in op het werk van de bedrijfsarts bij corona. De bedrijfsarts heeft juist ook in deze coronatijd een belangrijke rol in het voorkomen en bestrijden van ziekteverzuim. BNR sprak hierover met bedrijfsarts en ambassadeur Madelijn de Kleine, collega-bedrijfsarts Els Carsouw en arbeidsrechtsadvocaat Maarten van Gelderen.

18 februari

De overheid heeft een regeling in het leven geroepen om werkgevers tegemoet te komen die personeel met corona-klachten willen laten testen, met onder meer een financiële vergoeding. We zien op dit moment twee drempels voor de bedrijfsarts ontstaan: de veiligheid van CoronIT en de positie van de bedrijfsarts bij het aanvragen van financiële vergoeding voor de werkgever. 

Abonneren op Nieuws

Agenda

10 maart 2021

Binnenkort volgt de officiële uitnodiging, het programma en de mogelijkheid u aan te melden. Het Webinar zal ook terug te kijken zijn. 

01 april 2021

Meer informatie volgt.

12 april 2021

In 2019 rookte 21,7% van de bevolking van 18 jaar en ouder. Roken is nog steeds de belangrijkste oorzaak van ziekte en sterfte in Nederland. Terwijl maar liefst 80% van de rokers liever rookvrij zou zijn. Daarom is 'tabak' een van de thema's in het Nationaal Preventieakkoord. Daaruit volgen verschillende maatregelen, zoals de uniforme verpakking, verkoop uit het zicht. En binnen een jaar de verplichte sluiting van rookruimtes in organisaties. Een mooie aanleiding om rookvrij te worden. 

27 mei 2021

Meer informatie volgt

30 september 2021

Meer informatie volgt.

04 november 2021

Meer informatie volgt.

05 november 2021
22 november 2021

Meer informatie volgt

Nieuwsbrief