Nieuws & agenda

Nieuws

17 november

Op 1 december 2022 vervalt de tweejaarsregel, ook wel tweejaar-werkonderbrekings-eis genoemd. De tweejaarsregel houdt in dat de gewerkte uren voorafgaand aan een werkonderbreking van meer dan twee aaneengesloten jaren, níet meetellen bij het recht op herregistratie als basisarts in het BIG-register. Dit meldt de KNMG vandaag op haar website. 

De KNMG is blij dat VWS nog dit jaar de tweejaarsregel afschaft. De afschaffing is goed nieuws omdat bijvoorbeeld langdurig zieke artsen, die willen en kunnen re-integreren, zo weer in de zorg aan de slag kunnen.

17 november

“Per jaar gaan er bijna vierduizend mensen dood door de gevolgen van hun werk. Dat kunnen we met ons allen in dit welvarende land niet oké vinden. De NVAB heeft niet voor niets als missie dat niemand ziek mag worden door werk. Die missie geeft aan dat het belang van ziektepreventie op nummer 1 staat.” NVAB-voorzitter Boyd Thijssens vertelt arbo-online.nl dat bedrijfsartsen veel meer kunnen dan verzuimbegeleiders én dat de animo voor het vak groeit. Thijssens: “Mensen wisten amper nog dat het vak bestond.

12 november

Onlangs verscheen op tbv-online.nl een artikel over Long covid als beroepsziekte. Het virus SARS-CoV-2 kan de ziekte covid-19 veroorzaken. Zo'n 90 procent van de zorgmedewerkers die in de eerste golf (maart-juni 2020) covid-19 kregen, zegt na één jaar nog steeds klachten te hebben. Dit blijkt uit een FNV-enquête onder ruim 3600 medewerkers uit de sector zorg en welzijn. Dit artikel beschrijft wanneer sprake kan zijn van long covid, wanneer het een beroepsziekte is en de rol van de bedrijfsarts: 

10 november

Op vrijdag 4 november werd hoogleraar sociale geneeskunde en NVAB-erelid Willem van Mechelen benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De onderscheiding werd uitgereikt door locoburgemeester Hester van Buren tijdens het Nationale Sportblessurepreventiedebat op de Vrije Universiteit Amsterdam.

Abonneren op Nieuws

Agenda

06 december 2022

Monique van Beukering, arts-onderzoeker en bedrijfsarts bij Zorg van de Zaak promoveert op dinsdag 6 december a.s. om 15.00 uur in de Agnietenkapel op het onderwerp: Healthy work in pregnancy.

08 december 2022

Op 8 december 2022 is het online PA!N Congres met als thema: Samen kom je verder!

De kracht van behandeling zit hem in het voeren van het echte gesprek waarbij de expertise van zorgverlener en patiënt centraal staan. Je hebt elkaar nodig om tot de beste vorm van zorg te komen. 

Download het programma

08 december 2022

Op 8 december 2022 presenteert het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland het boek "The Heritage of ICOMH-IFOH Mental Health at Work 1964 - 2005".

06 april 2023

Het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek organiseert een Alcoholcongres. Het congres vindt plaats op donderdag 6 april 2023, van 09.30 tot 17.00 uur in de Prodentfabriek in Amersfoort.

Noteer de datum alvast in je agenda! Meer info volgt binnenkort.

 

11 mei 2023

De Commissie NVAB Nascholing is weer gestart met de voorbereidingen voor de volgende BG-dagen. Meer informatie volgt, maar je kunt de data vast in je agenda blokken.

Krijg een indruk van eerdere edities

Nieuwsbrief