Nieuws

17 juli

Onze sociaal-geneeskundige collega’s Maatschappij en Gezondheid (M&G) vinden dat VWS de volledige opleiding arts M&G zou moeten financieren, in plaats van enkele profielen zoals nu het geval is. De opleiding M&G wordt vernieuwd en aangepast aan de behoefte van de zorg van de toekomst. Zorg waarbij een andere balans tussen curatie en preventie zal bestaan. En waarbij aandacht voor de wisselwerking tussen individu en omgeving centraal staat.

16 juli

De wetenschappelijke vereniging is verantwoordelijk voor het accrediteren van de deskundigheidsbevordering (waaronder ICT, ODB en visitatie). Dit komt voort uit de herziening van het Besluit Herregistratie specialisten die per 1-1-2016 van kracht werd. In het voorjaar begon de NVAB is met het inventariseren van de bestaande ICT-groepen. In maart dit jaar ontvingen alle bedrijfsartsen in Nederland een brief van de NVAB met het verzoek om een opgave te doen van de eigen ICT-groep(en). Ook bedrijfsartsen die geen lid zijn ontvingen deze brief.

12 juli

Nieuwe thema’s in de zorg, andere wetten en regelgeving en een veranderende rol van de arts: de KNMG zoekt deelnemers voor een focusgroep over een update van haar gedragsregels. De KNMG-gedragsregels vormen de ruggengraat voor het professionele handelen van artsen en vormen de basis voor juridisch-ethische richtlijnen, handreikingen en standaarden van de beroepsgroep.

12 juli

Het ministerie van VWS heeft het voorstel over het vermelden van BIG-nummers door artsen en andere zorgverleners aangepast. BIG-nummers hoeven niet meer in facturen, op briefpapier en in ‘andere media’ te worden vermeld. Wel moet het nummer vanaf -naar verwachting juli 2020- te vinden zijn op websites, in digitale handtekeningen, in wachtkamers en wanneer daarom wordt gevraagd. Dit is de uitkomst van het overleg dat veldpartijen waaronder de KNMG, en het ministerie van VWS de afgelopen maanden voerden.

Abonneren op Nieuws

Agenda

25 september 2019

“Terugkeer naar het werk na behandeling tegen kanker gaat sneller en beter wanneer een gespecialiseerde bedrijfsarts meedenkt over de keuze van de behandeling”

03 oktober 2019
07 november 2019

Najaars-ALV

NieuwsBrief

Laatste tweets