Nieuws

21 februari

Tuchtrecht is een onderwerp dat leeft. Een uitspraak in Medisch Contact eind vorig jaar (‘Bedrijfsarts had burn-out nader moeten onderzoeken’) leidde tot bezorgde reacties. Een groep bedrijfsartsen nam hierover contact op met de NVAB. Op donderdag 13 februari jl. konden leden deelnemen aan een extra ledenbijeenkomst over het tuchtrecht en de bedrijfsarts. Zo konden we met de leden de zorgen en mogelijkheden verkennen. De avond ging over tuchtrecht in algemeen, en in relatie tot bedrijfsartsen in het bijzonder.

20 februari

Afgelopen zondag werd in het programma De Publieke Tribune met patiënten, artsen en  zorgverleners gesproken over de werkdruk in de zorg. Wat is er nodig om goede ziekenhuiszorg voor patiënten én personeel te waarborgen?

19 februari

Op maandag 17 februari jl. was een uitzending van het KRO/NCRV programma De Monitor over zwangerschapsdiscriminatie. In een interview sprak bedrijfsarts Monique van Beukering over de arbeidsomstandigheden van zwangeren: “Zwangere vrouwen werken vaak door onder omstandigheden die niet altijd goed zijn voor henzelf of de baby”, stelt bedrijfsarts Monique van Beukering.

12 februari

Zoals enkele maanden geleden aangekondigd, treedt per 1 april 2020 Kees van Vliet na ruim 15 jaar terug als directeur van de NVAB. Na een zorgvuldige zoektocht is een goede opvolger gevonden. Vanaf 20 april start dr. A.G.C. (Gijsbert) van Lomwel als NVAB-directeur. Op dit moment is hij hoofd Kenniscentrum bij het UWV. Daarvoor werkte hij bij Achmea Inkomensverzekeringen waar hij de bedrijfsgezondheidszorg en de arbodienstverlening goed leerde kennen.

Abonneren op Nieuws

Agenda

23 maart 2020

Sociaal geneeskundigen vormen de verbinding tussen overheid, zorginstellingen, werkgevers en de samenleving. Hoe kunnen wij elkaar helpen om deze cruciale rol te blijven vervullen in een continu veranderende wereld?

27 maart 2020

Op vrijdag 27 maart verdedigt Bette Loef haar proefschrift getiteld “Shift work: Health, lifestyle, and immunological effects” in de Aula van de VU. Voorafgaand aan de promotie vindt er een symposium plaats over het onderwerp nachtwerk en gezondheid.

02 april 2020

Blok 2 april (15.00-20.30) uur in je agenda! Op die datum vindt het afscheiddsymposium van Kees van Vliet plaats, met aansluitend de voorjaars-ALV.

02 oktober 2020
05 november 2020

NieuwsBrief

Laatste tweets