Nieuws & agenda

Nieuws

7 december

Het doel van het Preventieakkoord – een rookvrije generatie – wordt niet snel genoeg gehaald. Het tabaksbeleid moet daarom veel minder vrijblijvend worden. Met deze boodschap vragen we Tweede Kamerleden tijdens het debat over leefstijlpreventie op 14 december meer aandacht te hebben voor het groeiende aantal jongeren dat start met roken, of met schadelijke alternatieven als ‘vapen’ en ‘snus’.  

7 december

Minder dan 20% van de werkgevers heeft aandacht voor werkomstandigheden van hun zwangere medewerkers. Dit blijkt uit onderzoek van bedrijfsarts Monique van Beukering. Op dinsdag 6 december promoveerde Van Beukering op haar proefschrift 'Healthy work in pregnancy'. 

5 december

Zondag 4 december stond tv-programma De Publieke Tribune van Human in het teken van overgang en werk. Vanuit Den Haag ging presentator Coen Verbraak, samen met vrouwen die weten hoe het is om in de overgang te zitten, in gesprek met topambtenaar Loes Mulder, secretaris-generaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bedrijfsarts Sophia Franklin luistert en denkt kritisch mee.

17 november

Op 1 december 2022 vervalt de tweejaarsregel, ook wel tweejaar-werkonderbrekings-eis genoemd. De tweejaarsregel houdt in dat de gewerkte uren voorafgaand aan een werkonderbreking van meer dan twee aaneengesloten jaren, níet meetellen bij het recht op herregistratie als basisarts in het BIG-register. Dit meldt de KNMG vandaag op haar website. 

De KNMG is blij dat VWS nog dit jaar de tweejaarsregel afschaft. De afschaffing is goed nieuws omdat bijvoorbeeld langdurig zieke artsen, die willen en kunnen re-integreren, zo weer in de zorg aan de slag kunnen.

Abonneren op Nieuws

Nieuwsbrief