Nieuws

16 januari

Vuurwerk is allang niet meer alleen maar leuk. In rap tempo groeien de nadelen de pan uit: (ernstig) letsel bij een te groot aantal mensen, de schade aan de omgeving loopt dik in de miljoenen, milieubelasting en overlast voor mensen met longklachten. Dit alles is reden voor de NVAB om het vuurwerkmanifest ook te ondertekenen.

14 januari

Bedrijfsarts Peter Coffeng pleit op Arbo Online voor echte motivatie en meer vertrouwen.

9 januari

Samenwerking tussen bedrijfsartsen, huisartsen en medisch specialisten helpt om verzuim en uitval op het werk te beperken. Praktijkvoorbeelden laten zien dat deze zogenaamde “arbocuratieve samenwerking” kan bijdragen aan een betere gezondheid, werkbehoud en re-integratie van werknemers met een ziekte.

9 januari

Op 31 december was NVAB-voorzitter Gertjan Beens te gast bij BNR Werkverkenners. Onderwerp van de uitzending was verzuim en hoe daarmee om te gaan als werkgever.

Abonneren op Nieuws

Agenda

21 januari 2020

Het maximum aantal aanmeldingen is bereikt. Aanmelden voor dit congres is helaas niet meer mogelijk.

UWV organiseert i.s.m. NVVG, NVAB en OVAL het congres ‘Samen werkt beter!’ voor bedrijfsartsen en verzekeringsartsen (ook aios en anios) uit alle regio’s van Nederland.

13 februari 2020

Tijd: 18.30 - 20.30 uur
(vanaf 18.00 uur inloop met broodjes)

23 maart 2020

LOSGIO-congres 2020
Sociaal geneeskundigen vormen de verbinding tussen overheid, zorginstellingen, werkgevers en de samenleving. Hoe kunnen wij elkaar helpen om deze cruciale rol te blijven vervullen in een continu veranderende wereld?

27 maart 2020

Op vrijdag 27 maart verdedigt Bette Loef haar proefschrift getiteld “Shift work: Health, lifestyle, and immunological effects” in de Aula van de VU. Voorafgaand aan de promotie vindt er een symposium plaats over het onderwerp nachtwerk en gezondheid.

02 oktober 2020
05 november 2020

NieuwsBrief

Laatste tweets