Nieuws

29 oktober

Sparen voor een weekendje weg tijdens je stoppen-met-rokentraining. Dat werkt, blijkt uit onderzoek van promovendus Floor van den Brand van de Universiteit Maastricht. Zowel mensen met een laag als met een hoger inkomen slagen er beter in om de sigaret vaarwel te zeggen met een beloning in het vooruitzicht. 

22 oktober

Woensdag 21 oktober jl. was Elise Koopman, bedrijfsarts in opleiding, te gast in het programma Make Holland Great Again van BNN VARA. De uitzending ging over het belang van bewegen, of liever: het gevaar van (teveel) zitten. Presentator Sahil Amar Aïssa vat het kort samen: "Gemiddeld zitten Nederlanders zo'n 9 uur per dag, bij kantoorbanen zelfs 10 uur. En nu het grootste gedeelte van ons land thuiswerkt door Corona, is 53% nog minder gaan bewegen. Maar nu komt 'ie: zitten is slecht voor je."

21 oktober

Het CGS heeft een coulanceregeling voor de herregistratie in het leven geroepen, waarvan de mogelijkheid tot het aanvragen van dispensatie voor de visitatie een onderdeel vormt. Onlangs is deze coulanceregeling ook verruimd; hij geldt nu voor alle specialisten wiens herregistratiedatum tussen 1 maart 2020 en 1 juli 2021 ligt. Zie ook het bericht van van 30-09 jl.

21 oktober

Roken komt vaker voor onder mensen met een lagere sociaaleconomische positie (SEP), zoals mensen met een lager opleidingsniveau of een lager inkomen. Hoe help je hen bij het stoppen met roken? Om te achterhalen wat werkzame elementen zijn van stoppen-met-rokeninterventies voor mensen met een lagere SEP voerden Onderzoeksinstituut IVO, Trimbos-instituut en Amsterdam UMC een onderzoek uit.

19 oktober

Deze zomer onderzocht Panteia met subsidie van Instituut Gak hoe de toegang tot arbeidsgerelateerde zorg voor zzp’ers beter kan. De koppeling van arbeidsgerelateerde zorg aan de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers – zoals opgenomen in het nieuwe pensioenakkoord – vormde hierbij een belangrijk aandachtspunt.

16 oktober

Begin september vroeg de KNMG aan artsen: hoe ga jij met patiënten in gesprek over stoppen met roken? Uit de reacties bleek dat die aanpak nogal verschillend kan zijn. Wat werkt nu wel en wat niet? Volgens Noor Rikkers, kinderlongarts in het LUMC en vice-voorzitter van de Taskforce Rookvrije Start, is jouw eigen perceptie van de roker bepalend voor jouw succes.  

16 oktober

Niemand mag ziek worden door werk. Mensen hebben recht op gezond en veilig werk. Dit ideaal streven bedrijfsartsen na, soms tegen de stroom in roeiend. Hoe de relatie tussen werk en gezondheid ligt, is niet altijd duidelijk.

15 oktober

Nederlandse bedrijven en instellingen moeten kritischer en zorgvuldiger afwegen of nachtwerk noodzakelijk is. Deze manier van werken geeft verhoogde risico’s op hart- en vaatziekten, diabetes en slaapproblemen. De Gezondheidsraad adviseerde daarom al in 2017 om nachtwerk waar mogelijk te vermijden. De NVAB roept alle betrokkenen op dit advies ter harte te nemen. ‘De wet is duidelijk: de eerste gedachte hoort altijd uit te gaan naar het wegnemen van risico’s.’

15 oktober

Niemand mag ziek worden door werk. Mensen hebben recht op gezond en veilig werk. Dit ideaal streven bedrijfsartsen na, soms tegen de stroom in roeiend. Hoe de relatie tussen werk en gezondheid ligt, is niet altijd duidelijk. Het kost tijd om te komen tot wetenschappelijk inzicht en bewijs. En dat moet dan worden vertaald in richtlijnen voor handelen en advisering.

14 oktober

De specialist arbeid en gezondheid ook voor wie niet in loondienst is

Arbeidsgerelateerde medische zorg zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Ook voor zzp’ers, mantelzorgers en vrijwilligers. Het idee van zo’n arbeidsarts die in de eerste lijn opereert lijkt aan te slaan.

Pagina's

Abonneren op Nieuws