Nieuws

15 oktober

Niemand mag ziek worden door werk. Mensen hebben recht op gezond en veilig werk. Dit ideaal streven bedrijfsartsen na, soms tegen de stroom in roeiend. Hoe de relatie tussen werk en gezondheid ligt, is niet altijd duidelijk. Het kost tijd om te komen tot wetenschappelijk inzicht en bewijs. En dat moet dan worden vertaald in richtlijnen voor handelen en advisering.

14 oktober

De specialist arbeid en gezondheid ook voor wie niet in loondienst is

Arbeidsgerelateerde medische zorg zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Ook voor zzp’ers, mantelzorgers en vrijwilligers. Het idee van zo’n arbeidsarts die in de eerste lijn opereert lijkt aan te slaan.

12 oktober

Op PW. verscheen onlangs een interview met NVAB-bestuurslid en bedrijfsarts Ernst Jurgens: “Punt één is het beschermen van gezondheid. Punt twee is het bevorderen van de gezondheid. En als het toch fout gaat, heb je punt drie: het herstel van de gezondheid ondersteunen.”

8 oktober

Op 8 oktober verscheen in Medisch Contact het artikel 'Nachtwerk mag niet vanzelfsprekend zijn'. Binnenkort start de gelijknamige NVAB-campagne en krijg je tips, informatie en hulpmiddelen om nachtwerk vaker te vermijden. Stap één: kijk of nachtwerk kan worden vermeden.

8 oktober

Ik krijg nooit griep. De griepprik helpt toch niet. Ik word juist ziek als ik de griepprik heb gehad. Dit is een aantal veel gehoorde redenen om geen griepprik te halen. Maar wat is ‘griep’ eigenlijk? Hoe voorkom je dat je het krijgt? Waarom is het belangrijk om geen griep te krijgen? Wat doet de griep in relatie tot Covid-19?
 

5 oktober

Vanaf 1 september 2021 wordt het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend bij de toets op het re-integratieverslag (RIV-toets) door UWV. Hierdoor zijn loonsancties op basis van medisch verschil van inzicht tussen de bedrijfsarts en verzekeringsarts niet meer mogelijk. Deze wetswijziging, die 1 oktober aan de Tweede Kamer is aangeboden, biedt werkgevers meer zekerheid over de loondoorbetalingsverplichting bij zieke werknemers. Daarnaast gaan met name kleine ondernemers profiteren van een tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling bij ziekte.

5 oktober

Tijdens het slotsymposium van de Kwaliteitstafel Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde op vrijdag 2 oktober, presenteerde de tafel de voltooide, eerste Kennisagenda Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde. Deze gecombineerde kennisagenda draagt bij aan het gemeenschappelijke doel: een betere arbeidsgerichte zorg voor alle werkenden en werkzoekenden in Nederland.

5 oktober

In september kwam de Wegwijzer Rookvrije Organisatie beschikbaar voor bedrijfsartsen. Deze wegwijzer maakt het makkelijker voor bedrijfsartsen om met werkenden en werkgevers over roken te praten. Nu, in oktober, staat roken volop in de belangstelling door de jaarlijkse campagne van Stoptober. KNMG greep deze gelegenheid aan om een podcast te maken over de rol van de arts bij dit onderwerp:

2 oktober

Vrijdag 2 oktober jl. was het slotsymposium van de Kwaliteitstafel Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde. Daar presenteerden de leden van de kwaliteitstafel hun bevindingen en aanbevelingen aan staatssecretaris Bas van ’t Wout. In verschillende media verscheen een artikel over de gevolgen wanneer er geen structurele oplossing komt voor het tekort aan bedrijfs- en verzekeringsartsen: Meer ziekteverzuim, langer ziekteverzuim, grotere vraag naar zorg en meer arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

2 oktober

Werkenden die nóg langer moeten wachten op begeleiding en beoordeling, meer en langer ziekteverzuim, grotere zorgconsumptie en uitval uit het arbeidsproces. Deze concrete gevolgen voorzien partijen uit het veld, verenigd in de ‘Kwaliteitstafel Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde’ als er niet op korte termijn maatregelen worden genomen om het nijpende tekort aan bedrijfs- en verzekeringsartsen structureel op te lossen.

Pagina's

Abonneren op Nieuws