Nieuws

13 mei

Voor de beste zorg hebben zorgverlener en patiënt elkaar nodig. Om daar aandacht voor te vragen, zie je de landelijke campagne Samen Beslissen weer regelmatig online langskomen. Boyd Thijssens, bedrijfsarts en voorzitter van de NVAB, ondersteunt de boodschap van Samen Beslissen. Hij vraagt dan ook bewust naar de verwachtingen van de mensen die hij spreekt.

9 mei

TBV-online - De hoeveelheid medische informatie op internet neemt enorme vormen aan en de kwaliteit begint steeds beter te worden. Patiënten weten steeds meer informatie op internet te vinden en nemen dat ook vaker serieus. Hoe ga je als arts om met patiënten die al bij Dr. Google zijn geweest voordat ze bij jou komen? Bedrijfs- en verzekeringsarts Frank Brouwer doet aanbevelingen.

6 mei

Journalist Yara van Buuren van Trouw sprak met NVAB-bestuurslid Ernst Jurgens over Long-covid: “Mijn doel is iemand zorgvuldig terug te laten keren naar de samenleving, ook naar de werkvloer.”

2 mei

Bedrijfsartsen hebben de belangrijke taken om mensen te helpen zo goed mogelijk mee te doen op hun werk. Het UMCG deed kwalitatief onderzoek om inzicht te kunnen geven in belemmerende en positieve factoren voor het behoud van werk bij mensen met chronische nierschade. De resultaten laten zien hoe complex en vaak onvoorspelbaar chronische nierschade is. Dit maakt het werken tijdens de verschillende fasen van de ziekte tot een uitdaging die zowel van patiënten, de werkomgeving als van zorgprofessionals aanpassingen en flexibiliteit vereist.

29 april

Onze bijzonder hoogleraar arbeids- en bedrijfsgeneeskunde Frederieke Schaafsma sprak voor Medisch Contact over het belang van werk in de spreekkamer: ‘Wat voor werk doet u? En met wat voor soort stoffen werkt u daar?’ Dat zou elke arts moeten vragen bij aandoeningen die hun herkomst kunnen vinden op de werkplek, zegt ze. 

28 april

Vandaag, woensdag 28 april, is het ‘Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk’ (World Day for Safety and Health at Work). De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) nam het initiatief tot deze dag om aandacht te vragen voor de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten.

27 april

Wat hebben werkgevers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) nodig om goede begeleiding te bieden aan langdurig ziekgemelde werknemers? Dit onderzoekt de afdeling Public and Occupational Health van het Amsterdam UMC. Met de reesultaten uit dit onderzoek ontwikkelen de onderzoekers een tool om werkgevers te ondersteunen tijdens dit proces.

Doel van het onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is om de behoeften van werkgevers in het MKB te achterhalen tijdens de begeleiding van werknemers die langdurig ziekgemeld zijn. 

21 april

Meer mens, minder patiënt. Aan de groei van deze mindset in de zorg moet een generieke module arbeidsparticipatie voor medisch specialistische richtlijnen bijdragen. Bij patiënten met een chronische aandoening staan problemen met werk en inkomen door hun ziekte steevast in de top 3. Ook geven zij aan behoefte te hebben aan ondersteuning en begeleiding als onderdeel van de zorg. Voor hen is de behandeling pas echt geslaagd als zij daarna nog steeds mee kunnen doen in de maatschappij. Zeker op het gebied van werk en inkomen.

20 april

Re-integratie naar werk na hersenletsel kan een lastig traject zijn. Doelgroepgerichte en vroegtijdige informatie helpt, liefst al in de eerste twee maanden na het ontstaan van het hersenletsel. Vanaf nu kun je mensen met hersenletsel en hun naasten wijzen op de nieuwe brochure ‘Hersenletsel en re-integratie naar werk’. Deze helpt hen op weg met belangrijke tips en informatie. Informatie waarvan anderen zeggen: “Had ik dat maar eerder geweten!” De brochure is opgesteld met experts uit het werkveld en sluit aan bij de vernieuwde Richtlijn NAH en Arbeidsparticipatie.

12 april

Donderdag 7 april kwamen NVAB-leden online en op locatie samen voor de eerste algemene ledenvergadering van 2022. Gertjan Beens zwaaide af als voorzitter en de leden stemden in met de benoeming van Boyd Thijssens als zijn opvolger. Maar er gebeurde op 7 april nog veel meer. Lees dit korte verslag voor o.a. meer over financiën, het standpunt beroepsziekten, coschapplekken en een update over onderwerpen waar de vereniging zich voor inzet, zoals de kwaliteitstafel en klinische arbeidsgeneeskundige zorg voor werkenden met kanker.

Pagina's

Abonneren op Nieuws