Nieuws

16 april

De Ministeries van SZW en van EZ en Klimaat ontvingen in april een gezamenlijke brief van verschillende partijen in de bedrijfsgezondheidszorg, waaronder de NVAB, over het belang van de dienstverlening van de bedrijfsgezondheidszorg. Daarin maken we natuurlijk ook melding van onze rol bij het testen op corona in de zorg.

16 april

Het kabinet laat onderzoek doen naar het werken in kantoortuinen en de mogelijke effecten op de gezondheid en het welzijn.

15 april

De NVAB is een van de partijen die het Nationaal Preventieakkoord heeft ondertekend. Een van de speerpunten is het terugdringen en voorkomen van problematisch alcoholgebruik. Samen met de andere partners van het Samenwerkingsverband Vroegsignalering  Alcoholproblematiek (SVA) is de NVAB verantwoordelijk voor een project dat zich richt op de werkvloer.

15 april

De KNMG bericht dat hulpverleners alleen directe zorg aan patiënten met (vermoedelijk) COVID-19 gevraagd mag worden, als zij voorzien zijn van afdoende persoonlijke beschermingsmiddelen. Wat als ‘afdoende’ geldt wordt bepaald door de richtlijnen van het RIVM. De overheid en de zorginstellingen/werkgevers moeten dus alles in het werk stellen om hulpverleners te voorzien van afdoende persoonlijke beschermingsmiddelen.

14 april

Het coronavirus (SARS-CoV-2, beter bekend onder de ziektebenaming COVID-19) roept veel vragen op. Bij werkgevers en werknemers, maar ook bij de arboprofessionals die hen met raad en daad terzijde staan. Deze tweede kennisnieuwsbrief geeft antwoord op de meestgestelde vragen.

14 april

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) neemt een aantal maatregelen voor opleiders en opleidingen. De RGS wil de artsen en medewerkers die bij de opleidingen zijn betrokken, zo min mogelijk belasten met administratieve werkzaamheden tijdens de coronacrisis.

9 april

Alle specialisten en profielartsen behouden dit jaar hun registratie in de registers van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).

7 april

Hoewel de cijfers (nog) niet uitwijzen dat huiselijk geweld tijdens de coronacrisis vaker voorkomt, maakt de Artsencoalitie kindermishandeling en huiselijk geweld zich grote zorgen over kinderen èn volwassenen in kwetsbare situaties.

7 april

De beweging 'De Bedrijfsarts herontdekt' en aiosvereniging de Jonge Bedrijfsarts bundelden inspirerende voorbeelden van preventie uit de praktijk. Dit 'preventieboek' is nu online beschikbaar.

6 april

Bedrijfsartsen van zorginstellingen hebben een belangrijke rol bij het testen op COVID19. De belangenvereniging van GGD'en stelde een handreiking op, in samenwerking met de NVAB en OVAL.

Pagina's

Abonneren op Nieuws