Nieuws

8 april

Afgelopen donderdag was de voorjaarsvergadering 2019. Het NVAB-bestuur nam plaats achter de tafels in een goed gevulde zaal. Bijna 90 leden hadden zich aangemeld. Om te horen wat er de afgelopen periode door het bestuur en commissies is gedaan, de plannen voor de komende periode te horen en gemaakte en te maken kosten goed te keuren. Lees wat er is besproken.

2 april

De NVAB heeft met interesse kennisgenomen van de resultaten van het onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). We zijn blij dat het onderwerp kanker en werk aandacht krijgt, want wij vinden net als de NFK dat hier nog een wereld te winnen is.

27 maart

KNMG: Zowel de strijd van de twee longartsen als de samenwerking binnen de Alliantie Nederland Rookvrij zijn nodig om een rookvrije generatie te bereiken. 

22 maart

Gertjan Beens, voorzitter van de NVAB, sprak met het Financieele Dagblad (FD) over de rol van werk voor werknemers met privéproblemen. ‘Beter even gas terugnemen, maar wel meedoen, dan thuiszitten. Ook de steun van collega’s, de waardering en het doen van zinvol werk houden medewerkers met privéproblemen overeind’ zegt Beens. In het artikel komen ook ervaringsdeskundigen aan het woord.

15 maart

Blootstelling aan stoffen tijdens werk kan effect hebben op de gezondheid van werknemers. Daarom lanceerden Long Alliantie Nederland en het Longfonds op 14 maart jl. tijdens het Gevaarlijke Stoffen Innovatiefestival, onder toeziend oog van staatssecretaris Van Ark, de Werk en longen check. Met deze online check kunnen werknemers zelf checken of ze op hun werk in aanraking komen met  stoffen die mogelijk invloed hebben op hun luchtwegen. Ook staat in de check meer informatie over maatregelen om dit tegen te gaan.

13 maart

Op donderdag 7 maart is tijdens de Life Sciences & Health Publiek-private samenwerking dag door Henk Smid de Medische Inspirator prijs uitgereikt. De eerste prijs gaat naar het project ‘Lyme legt levens lam’.

13 maart

Op 12 maart jl. verscheen op www.nu.nl een interview met bedrijfsarts Frank Loogman. 

Het is grijs en regenachtig buiten, je bent snotterig en het is pas dinsdag. Ziek melden en terug je warme bed in of winnen plichtsbesef en verantwoordelijkheidsgevoel het?

Over geen zin en een beetje kwakkelig zijn, kan bedrijfsarts Frank Loogman kort zijn: "Je hebt een contract met je werkgever om tegen betaling diensten uit te voeren. Als dat om medische redenen tijdelijk niet kan, dan is daar niets aan te doen. Maar 'geen zin' heeft daar niets mee te maken."

13 maart

Op 8 maart jl. ontvingen alle bedrijfsartsen in Nederland een brief van de RGS namens de NVAB. Daarin wordt het verzoek gedaan om de samenstelling van uw ICT-groep door te geven aan de NVAB. Verschillende van onze leden vroegen ons of deze brief betrouwbaar is. Graag bevestigen wij hierbij dat u inderdaad veilig aan dit verzoek gehoor kunt geven.

12 maart

Maandag 11 maart jl. was de extra ledenvergadering over de plannen van minister Koolmees om de loondoorbetalingsverplichtingen te verlichten. Met bijna 100 aanmeldingen was er veel belangstelling voor dit onderwerp.

12 maart

Verplichte vermelding van het BIG-nummer per 1 april 2019 is in de huidige vorm van de baan. Na aandringen van zorgpartijen gaat het ministerie van VWS in overleg met de KNMG en andere organisaties in de zorg om overbodige administratieve lasten te voorkomen.

Update 25 maart 2019: 
Het eerste overleg met VWS en zorgpartijen heeft inmiddels plaatsgevonden en krijgt een vervolg. VWS meldt in een communiqué dat het doel is om tot een oplossing te komen met aandacht voor de administratieve lasten, waarbij voldoende tijd is voor implementatie.

Pagina's

Abonneren op Nieuws