Nieuws

31 oktober

rijksoverheid.nl - Het kabinet wil dat niemand meer overlijdt door slechte arbeidsomstandigheden. Daarvoor is een een fundamentele verbetering nodig in de manier waarop werkgevers, werknemers en de overheid omgaan met arbeidsomstandigheden. Dat schrijft minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Arbovisie 2040, die naar de Tweede Kamer is gestuurd. 

23 oktober

Bijna 17% van de werkende bevolking in Nederland drinkt riskant. Dat betekent dat zij zo veel of zo vaak drinken dat zij daardoor problemen ervaren. Zij kunnen bijvoorbeeld verplichtingen niet nakomen, hebben spijt van het drinken of krijgen het advies om minder te drinken. Dit blijkt uit onderzoek onder werkende Nederlanders van 18-67 jaar, waarvan het Trimbos instituut onlangs de cijfers publiceerde.

23 oktober

Op 22 november 2023 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Het nieuwe kabinet zal aan de slag moeten met grote uitdagingen op het gebied van gezondheid en zorg. De KNMG analyseerde de partijprogramma's op diverse belangrijke zorgonderwerpen en vatte ze beknopt samen in de verkiezingswijzer. Zo kun je op deze thema's verschillende partijprogramma’s vergelijken.

13 oktober

Prof. dr. Carel Hulshof, emeritus bijzonder hoogleraar NVAB, is verkozen tot honorary fellow van de Facultay of Occupational Medicine (FOM) in het Verenigd Koninkrijk. De FOM zet zich in voor het verbeteren van de gezondheid op het werk met onder meer onderzoek, richtlijnontwikkeling en onderwijs. 

12 oktober

Donderdag 28 september spraken leden met elkaar over de positionering van de bedrijfsarts bij de online extra ledenbijeenkomst. Aanleiding voor het gesprek over positionering is het oplopende tekort aan bedrijfsartsen. Uit de ramingen van het capaciteitsorgaan blijkt dat we jaarlijks meer dan 250 nieuwe bedrijfsartsen nodig hebben om aan de vraag te voldoen. Terwijl we nu met ruim 100 nieuwe aiossen per jaar al aan de grens van onze opleidingscapaciteit zitten.

10 oktober

De onafhankelijke commissie toekomst arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) publiceerde op 9 oktober 2023 de probleemanalyse van het arbeidsongeschiktheidsstelsel.

5 oktober

Per 1 januari 2025 gelden nieuwe regels voor de geaccrediteerde overige deskundigheidsbevordering in de sociale geneeskunde (SG). De KAMG, NVAB en NVVG hebben gezamenlijk het Accreditatiebesluit ODB Sociale Geneeskunde 2025 vastgesteld. Dit is nodig omdat de huidige regels omtrent ODB te ver uiteenlopen, zowel binnen de sociale geneeskunde als met de regels voor de andere geneeskundig specialismen. De nieuwe ODB-regels bieden duidelijkheid voor alle sociaal geneeskundigen en de RGS. 

4 oktober

Bedrijfsarts en voorzitter van de NVAB-commissie Preventie Ernst Jurgens schreef een artikel voor het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde (NTR). Zijn boodschap: "Samenwerking revalidatiearts en bedrijfsarts cruciaal voor werkenden met post-COVID syndroom." Terugkeer naar werk bij werknemers met post-COVID syndroom vereist nauwe samenwerking tussen revalidatie- en bedrijfsartsen én de werkomgeving.

21 september

tbv-online.nl - Traditiegetrouw vond op de derde dinsdag van september ook het Prinsjesdagsymposium plaats, het jaarlijkse symposium voor aios en hun praktijkopleiders. Thema dit jaar was 'Planetary Health en duurzame zorg: welke rol kunnen bedrijfsartsen en verzekeringsartsen spelen?'. Het werd een serieuze en inspirerende dag. ‘We kunnen zoeken naar oplossingen die goed zijn voor de medewerkers én voor het milieu.’

20 september

Medisch Contact houdt op Prinsjesdag een liveblog bij met informatie uit de begroting en reacties van de wetenschappelijke verenigingen. Boyd Thijssens sprak voor de NVAB:

Pagina's

Abonneren op Nieuws