Nieuws

13 november

Stress en conflicten op het werkIn de week van de werkstress besteden we extra aandacht aan werkgerelateerde stress.

Stress kan in verband staan met conflicten op het werk. Werkstress kan leiden tot conflicten in de werksituatie en andersom leveren conflicten op het werk vaak stress op. 

12 november

Stress op de werkvloer is beroepsziekte nummer 1, blijkt uit onderzoek van TNO in 2014. Toenmalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Lodewijk Asscher, startte een campagne om werkgerelateerde stress bespreekbaar te maken en tegen te gaan. De Week van de Werkstress is één van de maatregelen van Asscher om het probleem van werkstress aan te pakken. Deze week is het de week van de werkstress. Bedrijfsartsen komen werkgerelateerde stressklachten aan de lopende band tegen.

8 november

Dit jaar heeft de NVAB bij uitzondering de Zielhuispenning voor de beste scriptie uitgereikt aan twee winnaars. Lodewijk Roskott en Dré Niesen eindigden ex aequo op de eerste plaats voor hun zeer verschillende en kwalitatief hoogstaande werkstukken.

7 november

Dinsdag 6 november was Carel Hulshof, bijzonder hoogleraar Arbeids en Bedrijfsgeneeskunde, te gast bij het tv programma Nieuwsuur. Hij sprak hier over nachtwerk: "Nachtwerk is een middel met veel bijwerkingen. We zien dat mensen die langdurig nachtwerk verrichten meer kans hebben op het krijgen van diabetes type 2, hart- en vaataandoeningen en slaapproblemen."

2 november

Te veel mensen worden ziek door het werk. Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is hier de belangrijkste oorzaak van. Daarom voert de Inspectie SZW een pilot uit met een nieuwe, innovatieve aanpak. De resultaten worden eind 2018 gepubliceerd. De NVAB ontwikkelde voor de aanpak van PSA verschillende richtlijnen.

18 oktober
 
Per 1 juli 2017 is de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit in werking getreden. OVAL ontwikkelde de Checklist basiscontract arbodienstverlening. Deze checklist biedt een overzicht van alle toepasselijke wet- en regelgeving en is gebaseerd op de eisen waaraan een contract tussen een werkgever en arbodienst of bedrijfsarts minimaal moet voldoen.
 
18 oktober

De RGS werkt voortdurend aan het verbeteren van MijnRGS. Om het systeem nog gebruiksvriendelijker en sneller te maken, voeren ze een grote update door. Daardoor is van 1 t/m 4 november MijnRGS niet beschikbaar.

16 oktober

Mag een arts asielzoekers ‘hitsige nieuwkomers’ noemen? Die vraag speelde onlangs in Medisch Contact, waar een psychiater zich stoorde aan het in haar ogen grove taalgebruik van een collega. Gert van Dijk, ethicus bij de KNMG, schreef een column over de vrijheid van meningsuiting van artsen.

10 oktober

Bedrijfsartsen zien de desastreuze gevolgen van roken in zowel afname van de productiviteit als toename van het ziekteverzuim. Daarom sloot NVAB zich in februari 2018, samen met artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG) en verzekeringsartsen (NVVG) aan bij de aangifte tegen de tabaksindustrie.

29 september

Door de patiënt als vertrekpunt te kiezen zult u met veel van uw maatregelen en budgetkeuzes te laat zijn. Bij een patiënt is er immers al sprake van een ziekte. Mijn oproep was en is: kies niet de patiënt maar de mens als vertrekpunt bij alles wat u denkt en doet. 

Pagina's

Abonneren op Nieuws