Nieuws

24 december

Bij de meeste mensen nemen na 4 tot 12 weken de symptomen af. Er blijven echter ook mensen langer klachten houden. Een projectgroep buigt zich over de groeiende wetenschappelijke kennis. Bedrijfsarts Ernst Jurgens is voorzitter van de projectgroep en deelt hoe dat gaat en wat hij in zijn praktijk ziet: “We krijgen veel vragen van collega’s die duiden op handelingsverlegenheid. Dat begrijpen we ook. COVID-19 is nog zo nieuw dat je niet kunt terugvallen op behandelstandaarden, zoals bij andere aandoeningen. Wat helpt is om als bedrijfsarts te vertrouwen op wat je wel weet. Bijvoorbeeld door je normale kennis en kunde toe te passen op klachtinventarisatieniveau.” 

21 december

Bij mensen met een lagere sociaaleconomische positie (SEP) rookt nog steeds 1 op de 3 mensen. Bovendien werken ze vaker dan gemiddeld in beroepen waar blootstelling aan stof of gevaarlijke stoffen een serieus probleem is. Deze stapeling van risico’s, de dubbele belasting, speelt een rol in de aanhoudende sociaal economische gezondheidsverschillen. De e-learning 'Lage sociaaleconomische positie: dubbel belast?!' moet helpen om deze dubbele belasting bij zorgverleners onder de aandacht te brengen en leert je wat je als zorgverlener kunt doen om het probleem aan te pakken.

16 december

Steeds meer mensen zijn gevaccineerd tegen het coronavirus. Vaccinatie is nog steeds de belangrijkste strategie om het virus het hoofd te bieden. Toch blijven er mensen met twijfels, zorgen, angsten of vragen over de COVID-19-vaccinatie. De overheid hoopt dat zorgprofessionals, zoals bedrijfsartsen, blijven praten met mensen die twijfelen. In de hoop met feiten over vaccinatie angsten weg te nemen en zo de vaccinatiegraad te verhogen.

16 december

In juni publiceerde de NVAB de dynamische leidraad 'Herstel & Re-integratie in het kielzog van COVID-19'. Met beperkte onderbouwing omdat COVID-19 zeker toen nog een jonge aandoening was, gaf de leidraad richting aan hoe te adviseren bij aanhoudende klachten na het doormaken van de infectie. Inmiddels is COVID-19 wat langer onder ons en groeit de kennis. Deze bevestigt vooralsnog wat we al zagen: mensen hebben vaak last van ‘the big three’: vermoeidheid, kortademigheid en pijnklachten. Meestal nemen de symptomen af tussen de 4 en 12 weken.

16 december

In mei 2021 is de eerste versie van het instrument voor Beschrijving van Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratie (BAR) gepresenteerd. Misschien heb je er al een blik op geworpen, of sta je te popelen om het te gebruiken. Maar wat is het BAR-instrument nu precies? Wie gaat het gebruiken? Wat kun je er als bedrijfsarts mee? En wat is de status van dit nieuwe instrument?

8 december

Via TBV-online, het dit jaar gelanceerde online platform voor bedrijfs- en verzekeringsartsen, pleit bijzonder hoogleraar arbeids- en bedrijfsgeneeskunde NVAB Frederieke Schaafsma voor een betere vindbaarheid van bedrijfsartsen op Zorgdomein: ‘Preventie is ook onze taak en communicatie is daarbij belangrijk.’

8 december

Op dinsdag 14 december aanstaande kun je de oratie van prof.dr. Corné Roelen volgen via livestreamWerkvermogen is een voorspeller van verzuim, maar 80% van de mensen die zich ziekmeldt had in het voorgaand jaar een goed tot zeer goed werkvermogen. In zijn oratie gaat prof.dr. Corné Roelen in op een nieuwe maat: werkfunctioneren.

6 december

Leefstijl en preventie. Onderwerpen die steeds meer aandacht krijgen in de medische wereld en in onze maatschappij. Maar wat houdt het in en wat kun je als arts in het domein arbeid & gezondheid daarin betekenen? De andere dokter gaat erover in gesprek met dr. Linda Battes, verzekeringsarts, en dr. Manuela de Klaver, bedrijfsarts. "‘Binnen de geneeskunde is leefstijl vaak juist onderbelicht,’ vertelt Manuela. ‘Maar in de politiek wordt het soms tot een hype gemaakt. Zo wordt er bijvoorbeeld snel een stempel gedrukt op mensen met overgewicht.

3 december

Vrijdag 3 december lanceert artsenfederatie KNMG het nieuwe COVID-19 platform. Met deze website brengt de artsenfederatie alle wetenschappelijke informatie over Corona van en voor artsen bij elkaar. In nauwe samenwerking met de betrokken medisch-wetenschappelijke verenigingen bundelt het nieuwe platform de actuele informatie over Corona op een eenvoudig doorzoekbare manier.

3 december

Veranderingen in de dagelijkse uitvoeringspraktijk en niet onbelangrijk in de wetgeving, in het bijzonder de invoering van de AVG, maakten het nodig het KNMG-advies uit 2009 te herzien.
Het doel van de Leidraad bedrijfsgeneeskundig dossier (NVAB, 2021) is bedrijfsartsen handvatten te bieden voor de inrichting van een bedrijfsgeneeskundig dossier, bij het bepalen welke informatie er wel of juist niet in hoort en voor verschillende overdrachtssituaties. 

Pagina's

Abonneren op Nieuws