COVID-19 en arbeidsgerelateerde zorg - kennisnieuwsbrief 2023-1

18 september 2023

Drie jaar na de eerste Nederlandse besmettingen roept het coronavirus (SARS-CoV-2, beter bekend onder de ziektebenaming COVID-19), nog steeds vragen op. Bij werkgevers en werknemers, maar ook bij arboprofessionals die hen met raad en daad terzijde staan. Deze kennisnieuwsbrief geeft antwoord op veelgestelde vragen. Hiermee dragen de samenwerkende deskundigen en beroeps- en brancheverenigingen voor arbeidsgerelateerde zorg bij aan optimale kennisdeling.

Vijftien vragen, vijftien antwoorden

Kennisnieuwsbrief COVID-19 2023-1

In deze kennisnieuwsbrief COVID-19 2023-1 vind je antwoord op de volgende vragen:

 1. Hoe moet ik als arboprofessional de huidige situatie inschatten, waar staan we nu met Covid-19? 
 2. Welke scenario’s hanteert de Nederlandse overheid voor de langere termijn?
 3. Welke rol spelen de sectorplannen in de Nederlandse aanpak en wat kan ik er als arboprofessional mee?
 4. Komt er dit najaar een coronavaccinatiecampagne?
 5. Wat leert de pandemie ons over de risico’s rond biologische agentia?
 6. Wanneer is in mijn organisatie voortdurende aandacht voor preventie van infectieziekten op zijn plaats en hoe geef ik die concreet vorm?
 7. Wat hebben we geleerd met het oog op toekomstige epidemieën/pandemieën?
 8. Hoe moet ik als arboprofessional aankijken tegen de omslag naar meer tijd- en plaatsonafhankelijk werken onder impuls van de coronapandemie?
 9. Wat zijn gedurende besmettingsgolven aandachtspunten bij werken met kwetsbare groepen en personen?
 10. Hoe moeten werkgevers omgaan met werknemers met milde symptomen? 
 11. Zijn er nog nieuwe inzichten over de maatschappelijke ziektelast door het Post Covid-19 Syndroom?
 12. Welke inzichten kunnen we ontlenen aan cijfers over WIA-instroom door Post Covid-19 Syndroom?
 13. Zijn er nog nieuwe inzichten rond het ziektebeloop bij Post Covid-19 Syndroom?
 14. Zijn er nog nieuwe inzichten rond begeleiding van werknemers met Post Covid-19 Syndroom? 
 15. Zijn er vanuit arboperspectief nog aandachtspunten bij de re-integratie van werknemers met Post Covid-19 Syndroom?

Download de kennisnieuwsbrief 2023-1 via beroepsziekten.nl

Zie ook