Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek

Jaarlijks sterven 35.000 Nederlanders door roken, overgewicht of probleemdrinken. Door dit aan te pakken, kan de gezondheid van heel veel Nederlanders verbeteren. De bedrijfsarts heeft hier natuurlijk ook een belangrijke rol in. Daarom ondertekende de NVAB vorig jaar het Nationaal Preventieakkoord. Op het thema alcohol is de NVAB partner in het Samenwerkingsverband Vroegsignalering  Alcoholproblematiek (SVA) en verantwoordelijk voor een project dat zich richt op de werkvloer. Bedrijfsartsen kunnen namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan het beschermen van werkenden tegen overmatig alcoholgebruik. Door alcoholproblematiek vroeg te signaleren en zo grotere gevolgen te voorkomen. Of, wanneer er al sprake is van een verslaving, door ondersteuning te bieden.

Vroeg signaleren

Alcoholmisbruik vroegtijdig herkennen

Vroegtijdige herkenning en erkenning van alcoholmisbruik en alcoholafhankelijkheid is van groot belang bij het terugdringen en voorkomen van alcoholproblematiek. In een vroeg stadium ingrijpen kan zorgen voor vermindering van problematisch alcoholgebruik en geeft de beste kansen op herstel.

Lees ook het artikel in TBV 'Vragen naar alcoholgebruik: vindt u dat lastig?' (voor abonnees)

Wat betekent dit voor bedrijfsartsen?

Bedrijfsartsen komen deze problematiek regelmatig tegen. Bijvoorbeeld door gerichte vragen van werkgevers, zoals: Is het een ziekte? Maar ook: ‘hoe komen we zo snel mogelijk van deze werknemer af’, ‘wat wordt van mij als werkgever verwacht?’ en ‘kan ik een medewerker testen op alcoholgebruik?’. Een enkele keer meldt de werknemer met een alcoholprobleem zich spontaan op het spreekuur. De werkgroep werknemers/werkgevers werkt aan een instrument dat kan helpen bij het tijdig signaleren van alcoholmisbruik.

Toolkit ABS-artsen

In het kader van een goede fysieke en mentale gezondheid van artsen, lanceert de KNMG de ABS-artsen toolkit. Hierin vinden artsen en zorgorganisaties producten die bijdragen aan een gezond en veilig werk- en leerklimaat, waarin problematisch middelengebruik en verslaving bespreekbaar zijn. Met onder meer voorbeeldbeleid en een animatie: hoe maak je het bespreekbaar?

Naar de toolkit

NVAB-werkgroep werknemers en werkgevers

NVAB-werkgroepvoorzitter Gerard Frijstein: “In de praktijk is het voor de bedrijfsarts vaak spitsroeden lopen tussen de verschillende belangen. De privacywetgeving en ons medisch ethisch handelen dienen daarbij als baken. Soms is het wel zoeken naar wat wij precies kunnen betekenen. Zowel voor de betreffende individuele werknemer en werkgever als in preventieve zin.  Met het project willen we onder andere bijdragen aan het verhelderen wat de rol van de bedrijfsarts is en welke beroepsstandaarden gelden bij problematisch alcoholgebruik.”

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Gerard Frijstein, voorzitter NVAB-werkgroep of Maddy Blokland, projectleider werkgroep vanuit het Trimbos Instituut.

Standpunt alcohol-en drugsbeleid

De NVAB vindt dat zowel werkgever als werknemers een bijdrage dienen te leveren aan de inhoud van een alcohol-en drugsbeleid van een onderneming en de uitvoering ervan. De bedrijfsarts heeft daarbij een adviserende taak.

Bekijk het standpunt

Coronacrisis en overmatig alcoholgebruik (Trimbos)

Coronacrisis 'perfect storm' voor overmatig alcoholgebruik

Het herkennen van problematisch alcoholgebruik is nu extra belangrijk. De coronacrisis creëert een 'perfecte storm' voor overmatig alcoholgebruik binnenshuis: er is meer gelegenheid én reden om te drinken. En dat blijft nu ook vaker onopgemerkt, waarschuwt alcoholdeskundige Lotte Voorham van het Trimbos Instituut.

Lees meer

Veelgestelde vragen over corona en alcohol

Over het SVA

Het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA) zet zich in om problematisch alcoholgebruik terug te dringen, door te zorgen dat mensen met een (beginnend) alcoholprobleem sneller effectieve ondersteuning krijgen. De aandacht gaat vooral uit naar het wegnemen van drempels tot hulpverlening, het agenderen van het belang van vroegsignalering bij professionals, vrijwilligers en naasten en het faciliteren van deze groepen, zodat zij adequaat signaleren en hulp bieden of doorverwijzen.

Lees meer op www.trimbos.nl

Nationaal preventieakkoord

De Rijksoverheid wil het gebruik van te veel alcohol tegengaan. Voor jongeren is alcohol extra schadelijk. Het belemmert de ontwikkeling van hun hersenen. Alcohol is ook gevaarlijk voor ongeboren kinderen. Doel is ervoor te zorgen dat voor 2040:

  • jongeren en zwangere vrouwen geen alcohol meer drinken;
  • het aantal volwassen Nederlanders dat teveel drinkt daalt naar maximaal 5% (is nu 8,8%)

Lees meer op www.rijksoverheid.nl