Vroegsignalering Alcoholproblematiek

ADM-toolbox

Bijna 17% van de - ruim 9 miljoen - werkenden drinkt ‘riskant’. Oftewel: ruim 1,5 miljoen werkenden ervaren problemen door hun alcoholgebruik, zoals het niet na kunnen komen van verplichtingen, spijt hebben na het drinken of van anderen het advies krijgen om minder te drinken. Bedrijfsartsen kunnen namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan het beschermen van werkenden tegen overmatig alcoholgebruik. Door alcoholproblematiek vroeg te signaleren en zo grotere gevolgen te voorkomen. Of, wanneer er al sprake is van een verslaving, door ondersteuning te bieden. Daarom is de NVAB partner in het Samenwerkingsverband Vroegsignalering  Alcoholproblematiek (SVA)* en verantwoordelijk voor een project dat zich richt op de werkvloer. Binnen dit project is onder meer de ADM-toolbox ontwikkeld, te vinden via herkenalcoholproblematiek.nl. Hieronder vind je meer informatie en relevante verwijzingen.

Vroeg signaleren

Alcoholmisbruik vroegtijdig herkennen

Vroegtijdige herkenning en erkenning van alcoholmisbruik en alcoholafhankelijkheid is van groot belang bij het terugdringen en voorkomen van alcoholproblematiek. In een vroeg stadium ingrijpen kan zorgen voor vermindering van problematisch alcoholgebruik en geeft de beste kansen op herstel.

Lees ook het artikel op TBV-online: 'Vragen naar alcoholgebruik: vindt u dat lastig?' 

Wat betekent dit voor bedrijfsartsen?

Bedrijfsartsen komen deze problematiek regelmatig tegen. Bijvoorbeeld door gerichte vragen van werkgevers, zoals: Is het een ziekte? Maar ook: ‘hoe komen we zo snel mogelijk van deze werknemer af’, ‘wat wordt van mij als werkgever verwacht?’ en ‘kan ik een medewerker testen op alcoholgebruik?’. Een enkele keer meldt de werknemer met een alcoholprobleem zich spontaan op het spreekuur. De werkgroep werknemers/werkgevers werkt aan een instrument dat kan helpen bij het tijdig signaleren van alcoholmisbruik.

Onmisbaar beleid voor een gezonde en veilige werkplek (KNMG)

“Zorgen dat werknemers zich veilig genoeg voelen om aan de bel te trekken als het niet goed met hen gaat. Dat is óók een belangrijk doel van Alcohol-, Drugs- en Medicijnbeleid”, zegt Maddy Blokland, adviseur alcohol, drugs, medicijnen en werk bij Trimbos. Ze raadt organisaties aan om zorgprofessionals vroegtijdig te betrekken bij het ontwikkelen van dit beleid.

Leidraad bij alcohol-, drugs- en medicijnbeleid binnen organisaties

De nieuwe leidraad taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts bij alcohol-, drugs- en medicijnbeleid binnen organisaties. Deze leidraad vervangt het standpunt uit 2017 en biedt bedrijfsartsen een handreiking bij:

  • adviseren over een ADM-beleid voor organisaties waarin aandacht is voor preventie, vroegsignalering en zorg;
  • het uitvoeren van taken gebaseerd op het ADM-beleid;
  • het begeleiden bij individuele problematiek met problematisch middelengebruik

Naar de leidraad

NVAB-werkgroep werknemers en werkgevers

NVAB-werkgroepvoorzitter Gerard Frijstein: “In de praktijk is het voor de bedrijfsarts vaak spitsroeden lopen tussen de verschillende belangen. De privacywetgeving en ons medisch ethisch handelen dienen daarbij als baken. Soms is het wel zoeken naar wat wij precies kunnen betekenen. Zowel voor de betreffende individuele werknemer en werkgever als in preventieve zin.  Met het project willen we onder andere bijdragen aan het verhelderen wat de rol van de bedrijfsarts is en welke beroepsstandaarden gelden bij problematisch alcoholgebruik.”

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Gerard Frijstein, voorzitter NVAB-werkgroep of Maddy Blokland, projectleider werkgroep vanuit het Trimbos Instituut.

Conclusies focusgroepen

Om te onderzoeken hoe de werkgroep bedrijfsartsen en werkgevers kan helpen met informatie, zijn in de zomer van 2020 vier online focusgroepen georganiseerd: voor werknemers, human resources (HR) en Vitaliteitsmanagers, leidinggevenden en bedrijfsartsen.

Bekijk de belangrijkste conclusies

Eén op de zes werkenden in Nederland drinkt riskant - trimbos.nl

Dit blijkt uit onderzoek onder werkende Nederlanders van 18-67 jaar. Werkenden in Nederland verzuimen samen bijna 2,9 miljoen dagen per jaar door alcoholgebruik. Iemand die door alcoholgebruik verzuimt is gemiddeld drie dagen per jaar afwezig. Dit blijkt uit gegevens over werkende Nederlanders van 18-67 uit de aanvullende module middelen van de Leefstijlmonitor (Trimbos-instituut ism RIVM en CBS).

Lees meer en bekijk de cijfers op trimbos.nl

Op je gezondheid

De campagne Op je gezondheid? wil kennis delen en bewustwording creëren: het drinken van alcohol vergroot de kans op 7 soorten kanker. Maag Lever Darm Stichting en KWF Kankerbestrijding startten deze kenniscampagne met de Gezonde Generatie. Nederlanders weten vaak niet hoe ongezond alcohol eigenlijk is. We associëren alcohol vooral met gezelligheid (54%) en minder met iets wat ongezond voor je is (27%). Terwijl er jaarlijks meer dan 4.000 mensen kanker krijgen door alcohol.

Bezoek de campagnesite voor meer informatie

 

TSG over vroegsignalering

  Op 16 mei verscheen een speciale editie van het Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen (TSG) in ontvangst. De speciale TSG-uitgave is vrij toegankelijk en staat volledig in het teken van vroegsignalering alcoholproblematiek.

Training ADM-beleid voor vroegsignalering alcoholproblematiek op de werkvloer

Een preventief Alcohol-, Drugs- en Medicijnbeleid (ADM-beleid) geeft richting en houvast bij het omgaan met (problematisch) middelengebruik. Om bedrijfsartsen en werkgevers te ondersteunen is een ADM-toolkit ontwikkeld. Dat is handig, maar hoe ga je daar echt mee aan de slag? Wie heeft welk verantwoordelijkheid en hoe werk je daarbij samen? Hoe zorg je dat je nut en noodzaak van een ADM-beleid op de agenda krijgt? Dit en meer leer je tijdens de training ADM-beleid voor vroegsignalering alcoholproblematiek op de werkvloer

Toolkit ABS-artsen

In het kader van een goede fysieke en mentale gezondheid van artsen, lanceert de KNMG de ABS-artsen toolkit. Hierin vinden artsen en zorgorganisaties producten die bijdragen aan een gezond en veilig werk- en leerklimaat, waarin problematisch middelengebruik en verslaving bij zorgverleners bespreekbaar zijn. Met onder meer voorbeeldbeleid en een animatie: hoe maak je het bespreekbaar?

Lees meer

Nieuw in de ADM-toolbox

ADM-toolbox

Praktische handvatten en informatie over vroegsignalering vind je in de nieuwe ADM-toolbox. Nieuw is de 'Gesprekskaart Alcohol'. Een hulpmiddel voor een open en veilig gesprek. Bekijk ook de werkwijzer 'Vroegsignalering alcoholproblematiek op het werk' voor medewerkers, werkgevers en bedrijfsartsen. Daarin vind je antwoorden op vragen als van wie wanneer wat wordt verwacht, de gezondheidsrisico's van veel drinken en wat je kunt doen bij een vermoeden van overmatig alcoholgebruik. De toolbox bevat ook een handreiking en een format voor Alcohol-, drugs- en medicijnbeleid, infographic met cijfers over alcoholgebruik en verwijzingen naar interventies.

Naar de ADM-toolbox

Dry January 2024

Dry January: een maand zonder alcohol. Dat kan natuurlijk ook in een andere maand. Dat maakt je bewuster van hoe jij met alcohol omgaat en je doorbreekt vastgeroeste patronen. Misschien heb jij wel eens werkenden tegenover je waarvan het vermoeden bestaat dat alcohol niet meer alleen 'gezellig' is. En misschien vraag je hen dan om het in de gaten te houden of een periode niet of minder te drinken. Het helpt al om het bespreekbaar te maken. Hoe zit het met jouw eigen alcoholgebruik?

Lees meer op ikpas.nl

Over het SVA

Het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA) zet zich in om problematisch alcoholgebruik terug te dringen, door te zorgen dat mensen met een (beginnend) alcoholprobleem sneller effectieve ondersteuning krijgen. De aandacht gaat vooral uit naar het wegnemen van drempels tot hulpverlening, het agenderen van het belang van vroegsignalering bij professionals, vrijwilligers en naasten en het faciliteren van deze groepen, zodat zij adequaat signaleren en hulp bieden of doorverwijzen.

Ga naar de website

Nationaal preventieakkoord

Jaarlijks sterven 35.000 Nederlanders door roken, overgewicht of probleemdrinken. Door dit aan te pakken, kan de gezondheid van heel veel Nederlanders verbeteren. Ook de bedrijfsarts heeft hier natuurlijk een belangrijke rol in. Daarom ondertekende de NVAB het Nationaal Preventieakkoord. De Rijksoverheid wil daarmee ook het gebruik van te veel alcohol tegengaan. Voor jongeren is alcohol extra schadelijk. Het belemmert de ontwikkeling van hun hersenen. Alcohol is ook gevaarlijk voor ongeboren kinderen. Doel is ervoor te zorgen dat voor 2040:

  • jongeren en zwangere vrouwen geen alcohol meer drinken;
  • het aantal volwassen Nederlanders dat teveel drinkt daalt naar maximaal 5% (is nu 8,8%)

Lees meer op www.rijksoverheid.nl

Handreiking (Vroeg)signalering Alcoholproblematiek in ziekenhuizen

De Handreiking (Vroeg)signalering Alcoholproblematiek is nu beschikbaar. Deze handreiking helpt zorgverleners in het ziekenhuis om problematisch alcoholgebruik bij patiënten op tijd te signaleren.

Lees meer