Kennis & richtlijnen

De NVAB hecht grote waarde aan optimale bedrijfsgezondheidszorg en professioneel medisch handelen. We dragen hier actief aan bij door richtlijnen, leidraden en kennisdocumenten te ontwikkelen. Ook participeren we in de ontwikkeling van zulke documenten door andere partijen. Bovendien heeft de NVAB heeft een bijzondere leerstoel gevestigd aan het Amsterdam UMC, locatie AMC, afdeling Public and Occupational Health. Deze leerstoel wordt sinds 1 juli 2020 ingevuld door prof.dr. Frederieke Schaafsma. 

NVAB-richtlijnen

NVAB-richtlijnen zijn evidence based en gericht op waarborging van de kwaliteit van de bedrijfsgezondheidszorg. Ze vormen een onmisbaar kwaliteitsrichtsnoer voor goed medisch handelen.

Bekijk de NVAB-Richtlijnen

Richtlijnen van en voor derden

Steeds meer richtlijnen voor huisartsen en andere beroepsgroepen houden er rekening mee dat werk en werkomstandigheden belangrijke determinanten zijn van gezondheid. De NVAB juicht deze ontwikkeling toe en draagt er actief aan bij.

Bekijk richtlijnen van derden met aandacht voor werk & gezondheid

Arbokennisnet

Kennisplatform Arbokennisnet bundelt kennis over verschillende arbo-onderwerpen voor alle arbodeskundigen. Arbokennisnet is een samenwerking tussen de beroepsverenigingen van arbeids- en organisatiedeskundigen (BA&O), bedrijfsartsen (NVAB), arbeidshygiënisten (NVvA) en veiligheidskundigen (NVVK). Dit kennisplatform is mede mogelijk gemaakt en gestimuleerd door het ministerie van SZW.

Naar de kennisdossiers op Arbokennisnet

NVAB-leidraden

NVAB-leiddraden ondersteunen bedrijfsartsen bij hun professioneel handelen. Deze procesdocumenten zijn minder gericht op de inhoud en omschrijven vooral hoe bepaalde zaken kunnen worden uitgevoerd. Doorgaans hebben ze de vorm van een stappenplan.

Bekijk de NVAB-leidraden

Beleidsdocumenten

De NVAB ontwikkelt en onderschrijft beleidsdocumenten die van belang zijn voor het professioneel handelen van de bedrijfsarts.

Bekijk beleidsdocumenten

NVAB-kennisdocumenten

De NVAB-kennisdocumenten ondersteunen bedrijfsartsen bij specifieke onderdelen van hun professionele taakuitvoering.

Bekijk de NVAB-kennisdocumenten

Veelgestelde vragen

Wie betrokken is bij de inrichting of uitvoering van bedrijfsgezondheidszorg, kan te maken krijgen met tal van uitdagingen en vraagstukken. Onze FAQ geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Naar de FAQ