Missie, visie & strategie

Gezondheid en werk zijn belangrijke graadmeters voor de ervaren kwaliteit van leven1. Precies dat is het werkgebied van de bedrijfsarts. Daarom zet de missie van de NVAB gezondheid en werk voorop: "Niemand mag ziek worden door werk. En niemand die nog kan en wil werken, mag door ziekte aan de kant komen te staan. Want iedereen heeft recht op gezond en veilig werk." Dat geldt voor het werk van de mensen die wij in de praktijk ondersteunen natuurlijk, maar net zo goed ons eigen werk als bedrijfsartsen. Want hoe beter wij ons werk kunnen doen, hoe meer mensen de kans krijgen om op een gezonde manier te werken.

Hier staan wij voor

De NVAB heeft als doel het bevorderen van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde, als wetenschap en beroepsuitoefening. Daarnaast bevordert de NVAB de professionele belangen van haar leden.

Het NVAB-beleid richt zich op:
 • Kwaliteit van de beroepsuitoefening bewaken en bevorderen.
 • Kloof tussen reguliere gezondheidszorg en bedrijfsgezondheidszorg dichten en toegankelijkheid bedrijfsarts optimaliseren.
 • Als medicus bijdragen aan duurzame inzetbaarheid en zelfregie.
 • Inzetten op het ontwikkelen en uitvoeren van preventieve interventies.
 • Bevorderen van de instroom van nieuwe bedrijfsartsen.
 • Bevorderen van de betrokkenheid van de NVAB-leden bij beroepsinhoudelijke ontwikkelingen.
 • Actualiseren en uitbreiden van richtlijnen, leidraden en standpunten voor praktiserende bedrijfsartsen.
 • Implementatie van richtlijngebruik, bijv. via e-learning.

Om bedrijfsartsen te ondersteunen bij hun professioneel handelen hebben we beleidsdocumenten opgesteld.

Bedrijfsarts: voor werkenden én werkgevers

De bedrijfsarts is een arbeids- en gezondheidsspecialist voor werkenden én werkgevers.

Zelfstandig & in control
De bedrijfsarts gebruikt evidence based richtlijnen en biedt als expert grip op het proces van preventie, begeleiding, behandeling en re-integratie.

Altijd up-to-date
Na het artsexamen en 4 jaar medische vervolgopleiding volgt de bedrijfsarts bij- en nascholing, neemt deel aan visitatie en wordt steeds kritisch getoetst (herregistratie).

Een 360 graden-aanpak
De bedrijfsarts overziet alle factoren. Dankzij preventieve en curatieve kennis kan de bedrijfsarts uitval voorkomen en duurzame inzetbaarheid bevorderen.

Samen sterk

De NVAB staat voor samen sterke, integere en succesvolle bedrijfsartsen. Want deze specialisten:
 • Hebben oog voor alle aspecten die bijdragen aan een effectieve oplossing van arbeidsgerelateerde gezondheidsvraagstukken.
 • Zijn medisch specialisten met rijke ervaring rond preventie, begeleiding en behandeling.
 • Zijn een steun in de rug waarop werkenden en werkgevers kunnen vertrouwen als het gaat om een up-to-date aanpak van arbeidgerelateerde gezondheidsvraagstukken.

Zie het moreel fundament van de bedrijfsarts.