Intercollegiale toetsing

De dagelijkse praktijk van arbeids- en bedrijfsgeneeskunde levert tal van uitdagingen op. De NVAB stimuleert bedrijfsartsen om deel te nemen aan intercollegiale toetsing (ICT). Hierbij kijken collega's kritisch met elkaar mee naar ieders professioneel handelen.

Van de binnen het specialisme Arbeid en Gezondheid verplichte 200 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevordering dient minimaal 40 uur door ICT te worden ingevuld.

De NVAB heeft besloten dat de bestaande ICT-systematiek (volgens de eerder door de RGS vastgestelde beleidsregels) tot nader order wordt gehandhaafd.

Zie: Beleidskader ICT van RGS

Ook de huidige procedure (registratie in GAIA met een verklaring van de procesbegeleider van de groep) blijft voorlopig van kracht.