Intercollegiale toetsing

De dagelijkse praktijk van arbeids- en bedrijfsgeneeskunde levert tal van uitdagingen op. De NVAB stimuleert bedrijfsartsen om deel te nemen aan intercollegiale toetsing (ICT). Hierbij kijken collega's kritisch met elkaar mee naar ieders professioneel handelen.

Van de binnen het specialisme Arbeid en Gezondheid verplichte 200 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevordering dient minimaal 40 uur door ICT te worden ingevuld.

De NVAB heeft besloten dat de bestaande ICT-systematiek (volgens de eerder door de RGS vastgestelde beleidsregels) tot nader order wordt gehandhaafd.

Ook de huidige procedure (registratie in GAIA met een verklaring van de procesbegeleider van de groep) blijft voorlopig van kracht.

Sinds enige tijd is de NVAB die verantwoordelijk voor de accreditatie van de deskundigheidsbevordering, waaronder de ICT. Dat betekent dat wij alle ICT-groepen ook registreren.

Nieuwe ICT Groep aanmelden

Het staat iedere bedrijfsarts vrij om een nieuwe ICT-groep op te zetten, met inachtneming van de beleidsregels voor de ICT, die in 2013 door de RGS (Beleidskader ICT van RGS) zijn opgesteld en die nog steeds van kracht zijn.

T.b.v. het aanmelden van een nieuwe ICT groep dient deze vragenlijst ingevuld te worden. Deze vragenlijst mag naar ict@nvab-online.nl worden verstuurd onder de vermelding van “Nieuwe ICT-Groep”. De voorzitter/coördinator van de ICT-groep ontvangt dan van ons het registratienummer welke kan worden gebruikt in GAIA.

Wijzigingen in samenstelling ICT groep

Bij bestaande groepen waar iets in wijzigt, graag zo duidelijk mogelijk melden wat de wijziging is (bv. nieuw lid/leden, leden die ermee stoppen/van groep veranderen, etc.) Dat biedt de meeste kans dat wij het correct in ons systeem kunnen verwerken. De wijzigingen graag mailen naar ict@nvab-online.nl

ICT groep in de regio

De NVAB heeft in 2019-2020 alle ICT-groepen geïnventariseerd. In dit bestand staat de locatie/regio van de ICT-groep niet gespecificeerd.

Bent u op zoek naar een ICT-groep in uw regio, dan zou u eventueel contact kunnen opnemen met één van de NVAB-kringen in uw omgeving, de kringvoorzitters hebben de mogelijkheid om onder haar leden een verzoek uit te zetten voor een plek in een ICT-groep.