Nieuws

19 juni

RTV Oost besteedt in de uitzending van donderdag 18 juni aandacht aan terugkeer naar werk na corona. Dat gaat niet altijd zo snel als iedereen hoopt: "Ingrid (58) werkt als doktersassistente in haar woonplaats. Ze was altijd gezond en fit, hield van wandelen en ging graag een stuk fietsen. Tot het coronavirus daar allemaal een streep door zette. Even de was opvouwen kost Ingrid nu de grootst mogelijke moeite. Na tien minuten lopen is ze buiten adem."

18 juni

Op donderdag 11 juni jl. was de voorjaars ALV 2020. Vanwege de coronamaatregelen later dan oorspronkelijk gepland en voor de eerste keer in de NVAB-geschiedenis online via een livestream te volgen. Voorzitter Gertjan Beens heette de leden, die vanuit 7 verschillende landen waren ingelogd, welkom. Via de chatfunctie stelden deelnemers vragen aan het bestuur die wanneer mogelijk direct werden beantwoord. Stemmen gebeurde via polls. De spoedwet ‘COVID’ maakt op dit moment digitale besluitvorming in een ALV mogelijk.

17 juni

Het ziet ernaar uit dat we nog een hele tijd met Covid-19 moeten leven. De verspreiding en opleving van het coronavirus zoveel mogelijk voorkomen blijft daarbij belangrijk. Daarvoor zijn langdurig maatregelen nodig. Werkgevers, werknemers, sociale partners, arbodiensten en -deskundigen en andere factoren hebben hierbij een belangrijke rol.

15 juni

Op de algemene ledenvergadering van 11 juni is het ‘Standpunt delegatie van taken door de bedrijfsarts en supervisie’ (NVAB, juni 2020) aangenomen. Hierin zijn belangrijke aanvullingen op het oude NVAB-standpunt ‘Delegatie van taken door de bedrijfsarts (NVAB, 2018)’ opgenomen. Naast taakdelegatie bij verzuimbegeleiding is taakdelegatie bij preventieve en overige activiteiten toegevoegd. Een bijzondere vorm van taakdelegatie, supervisie, wordt in een apart deel uitgewerkt.

12 juni

Medisch Contact schrijft een serie over hoe het artsen vergaat op de werkvloer. Deze week was het woord aan bedrijfsarts Wil Duits.

Kort geleden had Duits te maken met een werknemer van de provincie Gelderland – waar Duits voor werkt – die bij een GGD-teststraat covidpositief was getest. Via een telefoontje van een verpleegkundige wist de bedrijfsarts vrij snel van de covidbesmetting. ‘De man had kort ervoor nog contact gehad met enkele collega’s, van wie sommigen ook verkoudheidsklachten hadden. We hebben hen ook laten testen. Gelukkig bleken hun testuitslagen negatief.’

9 juni

De NVAB wil werkgevers helpen om klachten van overspanning of burn-out bij werknemers te voorkomen of op te lossen. De oplossing voor werkstress wordt vaak gezocht in het stimuleren van veerkracht bij werknemers, maar dit is beslist niet de enige manier. En ook niet de meest effectieve.

9 juni

In Medisch Contact verscheen op 8 juni jl. een interview met Huisarts Kees de Kock. Hij houdt zich al zeker twintig jaar bezig met het onderwerp arbeid. Hij vindt dat zijn vakgenoten meer aandacht moeten besteden aan het werk van hun patiënten: "Dat confronteert je soms met je eigen vooroordelen. Een vrouw van wie ik dacht dat ze secretaresse was, bleek rechercheur te zijn.

5 juni

De herziene Leidraad Aanstellingskeuringen 2020 is verschenen. De leidraad geeft werkgevers, bedrijfsartsen, psychologen, sollicitanten en werknemers inzicht in de procedures en wettelijke mogelijkheden van aanstellingskeuringen. De nieuwe Leidraad is aangepast aan de huidige wetgeving en wetenschappelijke en maatschappelijke inzichten. De vorige editie was uit 2005.

2 juni

“Wat zijn de belangrijkste competenties die de arts anno 2025 moet hebben?" Het antwoord op deze vraag staat in het Raamplan Artsopleiding 2020. Met het nieuwe raamplan, een set eindtermen waaraan elke geneeskundestudent moet voldoen, maken de Nederlandse geneeskundeopleidingen het medisch onderwijs toekomstbestendig. 

31 mei

Op deze mooie zonnige pinksterdag valt de frisse, blauwe lucht op. Past perfect bij de Wereld Niet Roken dag, want dat is het vandaag ook. Dit jaar richt deze dag zich op jongeren. Net als de tabaksindustrie. Alleen andersom natuurlijk, het doel is juist te voorkomen dat jongeren roken.

Pagina's

Abonneren op Nieuws