Nieuws

9 mei

Het ZonMw-programma Verbetering kwaliteit poortwachtersproces verleent voor nog eens drie jaar subsidie aan Amsterdam UMC, HAN University of Applied Sciences en UMCG voor verder onderzoek naar de Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratiemogelijkheden (BAR). Dit betekent dat het BAR-onderzoeksteam tot 1 februari 2026 samen met professionals, werknemers, werkgevers, beroepsverenigingen, UWV en Kwaliteit op Maat BAR mogen doorontwikkelen, digitaliseren, valideren en evalueren. 

3 mei

Er zijn nog steeds te veel werknemers voor wie de toegang tot de bedrijfsarts niet goed is geregeld. Dit blijkt uit de resultaten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2022. Meer dan een derde van de werknemers weet niet of het mogelijk is de bedrijfsarts te raadplegen of geeft aan deze mogelijkheid niet te hebben. Hiermee komt deze preventieve raadpleging vijf jaar na invoering van een wettelijke regeling nog altijd niet goed uit de verf.

20 april

NVAB-voorzitter Boyd Thijssens gaat in gesprek met Octas. Deze onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel werkt aan een advies voor een nieuw stelsel om verzuim en arbeidsongeschiktheid te regelen. Op vrijdag 21 april spreekt de commissie verschillende partijen in dit veld, met naast de NVAB ook de verzekeringsarts, arbeidsdeskundigen en arbodiensten.

19 april

Het wetenschappelijk onderbouwde BAR-instrument en de leidraad zijn bedoeld om de samenwerking tussen bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen te verbeteren. De HAN University of Applied Sciences en Amsterdam UMC voeren een haalbaarheidsonderzoek uit naar de ervaringen van professionals met het gebruik van BAR-instrument en -leidraad in de praktijk. Centraal staan de bruikbaarheid, begrijpelijkheid, toepasbaarheid van het BAR-instrument en de BAR-leidraad onder professionals betrokken bij het re-integratieproces en hoe tevreden zij zijn over het werken met BAR.

17 april

Trouw 14 april 2023 - Het verzuim op werk is hoog en bedrijfsartsen hebben het erg druk. Trouw sprak hierover met Rudo Vissers van arbodienst Paradigma groep. NVAB-voorzitter Boyd Thijssens herkent dat verzuim niet altijd een gezondheidsprobleem als oorzaak heeft. “Tegelijkertijd kunnen ook door andere oorzaken wel gezondheidsproblemen ontstaan en wij kunnen dat vanuit onze expertise op waarde schatten”, zegt Thijssens.

11 april

De andere dokter, een campagne om de beroepen bedrijfsarts en de verzekeringsarts meer onder de aandacht te brengen, publiceert een serie interviews met deze artsen. Ze vertellen over hun keuze en de voordelen van hun vak. Zoals bijvoorbeeld meer tijd hebben voor het gesprek met de cliënt. Lees deze keer het verhaal van Elise Koopman, bedrijfsarts en medisch directeur bij LEV arbo: ‘Mijn coschap bedrijfsgeneeskunde is mijn grote geluk geweest’

11 april

Volgens de laatste onderzoeken* heeft 1 op de 8 mensen te maken met Long COVID. De meeste mensen met  Long COVID hebben 10-15 klachten tegelijk. De meest voorkomende staan hieronder genoemd.

7 april

We lopen in de zorg vast op het kwetsbaarste punt: de zorgprofessional zelf.’ Met deze woorden sprak KNMG-voorzitter René Héman in een recente column zijn zorgen uit over oplopende druk op artsen. De kwaliteit die dokters kunnen bieden houdt direct verband met hun eigen gezondheid, merkt hij op. Een kwart van de jonge artsen kampt met burn-outklachten en een groeiende groep dokters valt om of verlaat het vak. Hoog tijd dus om samen de oorzaken aan te pakken: ‘Ga het gesprek aan over signalen van werkstress en burn-out. Heb oog voor jezelf én voor elkaar.’

24 maart

Loondoorbetalingsverplichtingen makkelijker, duidelijker en goedkoper maken. Dat wilde toenmalig minister Koolmees realiseren met een pakket aan maatregelen. Een van die maatregelen is dat het medisch advies van de bedrijfsarts leidend wordt bij de toets op de re-integratie-inspanningen (RIV-toets). Voor deze maatregel zijn voor- en tegenstanders. De FNV maakte haar bezwaren op 21 maart jl. opnieuw bekend. Van andere partijen zijn berichten over de voordelen te verwachten.

22 maart

Bij het gezond en veilig aan het werk blijven van werknemers ontbreekt vaak nog de aandacht voor de geluidsomgeving en het gehoor. Studies laten zien dat een lawaaiige omgeving en/of gehoorverlies kan leiden tot vermoeidheids- en stressklachten, met alle gevolgen van dien voor de inzetbaarheid van medewerkers. Hinderlijk geluid wordt bewust of onbewust verwerkt en heeft een grote invloed op kwaliteit van leven en arbeidsparticipatie. Instituut Gak honoreerde onlangs een project om bij werkgevers de geluidsomgeving in kaart te brengen en die zo nodig te verbeteren.

Pagina's

Abonneren op Nieuws