Melden beroepsziekten draagt bij aan preventief beleid – Ministerie van SZW

19 september 2023

Onlangs vond er een gesprek plaats met bedrijfsartsen, beleidsmedewerkers van SZW en minister Karien van Gennip. Voor het Ministerie van SZW zijn meldingen van beroepsziekten belangrijke informatie. Welke ziekten krijgen mensen door hun werk, waar en hoeveel? Met die informatie kunnen we ook inzetten op meer preventie. Belangrijke input voor de Arbovisie 2040!


Aanvulling november 2023: Samenvatting Ronde Tafel bedrijfsartsen (pdf)

In het komende jaar bepaalt het ministerie van SZW samen met betrokkenen uit het veld, waaronder uiteraard de NVAB, de vervolgstappen. Eind 2024 verwacht SZW hierover een (schriftelijke) terugkoppeling te kunnen geven aan alle deelnemers die op 7 september aanwezig waren.


Ronde tafel beroepsziekten Ministerie van SZW - september 2023

Het gesprek op 7 september

Bedrijfsartsen moeten beroepsziekten melden, maar het aantal meldingen is op dit moment nog laag. In het gesprek met bedrijfsartsen spraken we over knelpunten in het melden van beroepsziekten, en over mogelijke oplossingen. Voorzitter van de NVAB, Boyd Thijssens, schoof aan bij dit gesprek: “Het melden van beroepsziekten kent op dit moment hindernissen. Zo komt bijvoorbeeld niet elke werknemer met een beroepsziekte in beeld bij de bedrijfsarts. Werk is ook geen onderdeel van de diagnostiek in het curatieve domein. En de weging of een aandoening in overwegende mate door werk wordt veroorzaakt is complex.”

Focus op arbobeleidscyclus in organisaties

De NVAB is dan ook blij met de aandacht van de minister voor dit moeilijke onderwerp, want wij streven ernaar dat niemand ziek wordt door zijn werk. Er zijn goede oplossingen nodig om de bekende knelpunten weg te nemen. Zoals een naadloze aansluiting tussen arboregistratiesystemen en het registratiesysteem voor beroepsziekten. En ook alle werkfactoren meenemen bij een melding, want: big data is waardevoller voor handhaving dan alleen reageren op incidenten. “En,” zegt Thijssens: “de eerste essentiële én haalbare stap is meer focus op de arbobeleidscyclus in organisaties. Je weet pas wat nodig is, als je weet met welke arbeidsrisico’s je in jouw organisatie te maken hebt. Die breng je in beeld met een goede Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), sowieso verplicht wanneer je mensen in dienst hebt. Met een RI&E kun je werken aan het verkleinen of wegnemen van de gevonden risico’s. Dat geldt ook voor een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO), ook een plicht uit de Arbowet. De inhoud van een PAGO volgt uit de RI&E en draagt zo bij aan het tijdig opsporen van beroepsziekten.“

Zie ook