Veelgestelde vragen

Wie betrokken is bij de inrichting of uitvoering van bedrijfsgezondheidszorg, kan tegen vragen aanlopen. Onze 'Veelgestelde vragen' geven antwoord op de meest gestelde vragen.

Deze Veelgestelde vragen zijn toegankelijk voor iedereen die bij bedrijfsgezondheidszorg betrokken is. Onze leden kunnen ons daarnaast vragen stellen via de Vraagbaak. Dat is een ledenservice. Als beroepsvereniging is de NVAB niet in de positie om deze dienstverlening ook aan anderen te bieden. Om dezelfde reden kunnen we niet ingaan op specifieke casuïstiek. De NVAB besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de veelgestelde vragen. Aan de inhoud daarvan kunnen echter geen rechten worden ontleend. De NVAB is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van sites of andere informatiebronnen waarnaar verwezen wordt.