Nieuws

8 februari

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Commissie Ethiek en recht van de Gezondheidsraad gevraagd een afwegingskader op te stellen voor de ethische dilemma’s en juridische vragen die zich kunnen voordoen bij de COVID-19-vaccinatie. Dit gaat vooral om de vraag in hoeverre de overheid mensen mag stimuleren om zich te laten vaccineren.

5 februari

Een van de speerpunten van Nationaal Preventieakkoord is het terugdringen en voorkomen van problematisch alcoholgebruik. Om dat voor alle groepen aan te pakken, is het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA) opgericht. Het SVA wil alcoholproblematiek in de breedte aanpakken, op het werk en daarbuiten. De NVAB is met projectleider Gerard Frijstein trekker van een project dat zich richt op de werkvloer. 

5 februari

Binnenkort staan we allemaal voor dezelfde belangrijke vraag. Laten we ons wel of niet vaccineren tegen corona? In de kranten, op radio en televisie en op de sociale media horen we daarover verschillende geluiden. Maar wat zegt de wetenschap? Medische wetenschappers van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) leggen uit hoe vaccineren werkt en hoe het kan dat het coronavaccin zo snel en veilig is ontwikkeld.

1 februari

Het ministerie van VWS heeft een financiële regeling in het leven geroepen om werkgevers te stimuleren op locatie medewerkers op corona te laten testen door de arbodiensten of bedrijfsarts. Om bedrijven praktisch te ondersteunen bij de inrichting van zo’n eigen teststraat, zijn in samenwerking met VNO-NCW en MKB-Nederland een website met toolkit en een helpdesk opgezet: werkgeverstesten.nl. Het initiatief en de financiële regeling richten zich in eerste instantie alleen op bedrijven en organisaties waar thuiswerken niet mogelijk is. Voornaamste doel is om de veiligheid op de werkvloer te vergroten.

1 februari

Eerder berichtten we jullie over werkgeverstesten.nl, een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de testcapaciteit op locatie bij werkgevers en organisaties op te schalen. Het gaat onder andere om organisaties waarbij thuiswerken onmogelijk is en er door afname van een antigeentest een veiligere werkomgeving kan worden gecreëerd en uitbraken van het coronavirus op de werkvloer kunnen worden beperkt.

18 januari

Op 15 januari is door het RIVM de “Handreiking testen binnen bedrijven en ondernemingen op COVID-19” geactualiseerd. De handreiking is opgesteld om bedrijfsartsen en testfaciliteiten in het private spoor te helpen en een juiste richting te geven aan de uitvoer van sneltesten.

7 januari

Juist nu is het volgens bedrijfsarts Hans Dam belangrijk om werknemers te ondersteunen bij het stoppen met roken. “Niet alleen omdat de verplichte sluiting van rookruimtes in bedrijven snel dichterbij komt. Ook omdat corona aanknopingspunten biedt die je als bedrijfsarts zou moeten aangrijpen.”

7 januari

Om te beginnen wens ik jullie, en allen die jullie lief zijn, natuurlijk alle goeds en gezondheid toe in het nieuwe jaar. 2021 is alweer een week oud als ik dit stukje schrijf. De eerste vaccinaties (ik kan nog niet wennen aan het woord “prikken”) tegen COVID-19 zijn uitgevoerd. Met heel veel genoegen denk ik terug aan het afscheidssymposium dat 10 december ter gelegenheid van mijn afscheid als directeur NVAB werd georganiseerd.

7 januari

Bijna de helft van de beroepsbevolking in Nederland bestaat uit vrouwen en meer dan 1.7 miljoen van hen bevindt zich in de levensfase waarin overgangsverschijnselen kunnen optreden. Wat is er nodig om ervoor te zorgen dat deze vrouwen op een gezonde manier aan het werk kunnen blijven, en zodanig dat ze ook gezond met pensioen kunnen na hun loopbaan? Daarover gaan we graag met u in gesprek tijdens het Werkgeversevent Overgang en Werk.

7 januari

In de landelijke vaccinatiestrategie COVID-19 heeft de bedrijfsarts vooralsnog geen actieve rol. Dat is het resultaat van een wijziging van de aanvankelijk gekozen vaccinatieplanning door VWS. De eigenschappen van het BioNtech Pfizer vaccin zijn zodanig dat een grootschalige opzet van de vaccinatie nodig is. Ondanks onze huidige rol, is het van belang de informatie over vaccineren goed bij te houden. Hieronder lees je hoe je up-to-date blijft met betrekking tot relevante en actuele informatie.

Pagina's

Abonneren op Nieuws