Nieuws

16 mei

De andere dokter is een campagne om de beroepen bedrijfsarts en de verzekeringsarts meer onder de aandacht te brengen. Jeroen Croes, bedrijfsarts en opleider, docent en onderwijscoördinator bij UMC Amsterdam, vertelt hen hoe hij zicht inspant om meer mensen kennis te laten maken met bedrijfsgeneeskunde.

15 mei

De SociaalEconomische Raad (SER) adviseert meer aandacht voor betere arbeidsomstandigheden in Nederland. Het beleid van de afgelopen jaren gericht op zelfregulering en stimuleringsprogramma’s blijkt onvoldoende effectief. Er is meer nodig. Zoals het verbeteren van de naleving van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E), preventie te stimuleren en werknemers meer te betrekken bij het arbobeleid. En de overheid dient meer in te zetten op handhaving. Dit schrijft de SER in het advies ‘Naar een werkend arbostelsel voor iedereen’ dat 10 mei jl. gepubliceerd is.  

11 mei

Corné Roelen zet in het judicium voor de Burgerpenning op de BG-dagen 2023 de negen ingediende proefschriften voor de Burgerpenning 2023 in het zonnetje. Daarmee is goed te zien dat er op wetenschappelijk gebied mooi werk wordt verzet in de bedrijfsgeneeskunde. De commissie koos voor een proefschrift met een mooie variatie aan studies. Gebaseerd op vraagstukken die direct vanuit de bedrijfsgeneeskundige praktijk komen. Goed leesbaar en met aansprekende resultaten die voor iedere bedrijfsarts van belang zijn: een visitekaartje voor de bedrijfsgeneeskunde.

9 mei

Het ZonMw-programma Verbetering kwaliteit poortwachtersproces verleent voor nog eens drie jaar subsidie aan Amsterdam UMC, HAN University of Applied Sciences en UMCG voor verder onderzoek naar de Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratiemogelijkheden (BAR). Dit betekent dat het BAR-onderzoeksteam tot 1 februari 2026 samen met professionals, werknemers, werkgevers, beroepsverenigingen, UWV en Kwaliteit op Maat BAR mogen doorontwikkelen, digitaliseren, valideren en evalueren. 

3 mei

Er zijn nog steeds te veel werknemers voor wie de toegang tot de bedrijfsarts niet goed is geregeld. Dit blijkt uit de resultaten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2022. Meer dan een derde van de werknemers weet niet of het mogelijk is de bedrijfsarts te raadplegen of geeft aan deze mogelijkheid niet te hebben. Hiermee komt deze preventieve raadpleging vijf jaar na invoering van een wettelijke regeling nog altijd niet goed uit de verf.

20 april

NVAB-voorzitter Boyd Thijssens gaat in gesprek met Octas. Deze onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel werkt aan een advies voor een nieuw stelsel om verzuim en arbeidsongeschiktheid te regelen. Op vrijdag 21 april spreekt de commissie verschillende partijen in dit veld, met naast de NVAB ook de verzekeringsarts, arbeidsdeskundigen en arbodiensten.

19 april

Het wetenschappelijk onderbouwde BAR-instrument en de leidraad zijn bedoeld om de samenwerking tussen bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen te verbeteren. De HAN University of Applied Sciences en Amsterdam UMC voeren een haalbaarheidsonderzoek uit naar de ervaringen van professionals met het gebruik van BAR-instrument en -leidraad in de praktijk. Centraal staan de bruikbaarheid, begrijpelijkheid, toepasbaarheid van het BAR-instrument en de BAR-leidraad onder professionals betrokken bij het re-integratieproces en hoe tevreden zij zijn over het werken met BAR.

17 april

Trouw 14 april 2023 - Het verzuim op werk is hoog en bedrijfsartsen hebben het erg druk. Trouw sprak hierover met Rudo Vissers van arbodienst Paradigma groep. NVAB-voorzitter Boyd Thijssens herkent dat verzuim niet altijd een gezondheidsprobleem als oorzaak heeft. “Tegelijkertijd kunnen ook door andere oorzaken wel gezondheidsproblemen ontstaan en wij kunnen dat vanuit onze expertise op waarde schatten”, zegt Thijssens.

11 april

De andere dokter, een campagne om de beroepen bedrijfsarts en de verzekeringsarts meer onder de aandacht te brengen, publiceert een serie interviews met deze artsen. Ze vertellen over hun keuze en de voordelen van hun vak. Zoals bijvoorbeeld meer tijd hebben voor het gesprek met de cliënt. Lees deze keer het verhaal van Elise Koopman, bedrijfsarts en medisch directeur bij LEV arbo: ‘Mijn coschap bedrijfsgeneeskunde is mijn grote geluk geweest’

11 april

Volgens de laatste onderzoeken* heeft 1 op de 8 mensen te maken met Long COVID. De meeste mensen met  Long COVID hebben 10-15 klachten tegelijk. De meest voorkomende staan hieronder genoemd.

Pagina's

Abonneren op Nieuws