Nieuws

29 januari

De huisartsen hebben de kernwaarden en kerntaken van de huisartsengeneeskunde herijkt. Waar zij nu als beroepsgroep voor gaan en staan, maakten zij 21 januari jl. bekend. NHG en LHV deelden de resultaten via hun website. De NVAB feliciteert de huisartsen van harte met het bereikte resultaat.

29 januari

Om ervoor te zorgen dat de regelegeving en presentatie van GAIA met elkaar in overeenstemming zijn, wordt het GAIA-dossier voor sociaal geneeskundigen stapsgewijs veranderd.

24 januari

Op maandag 11 maart gaat de NVAB met haar leden in gespreken tijdens een extra ledenbijeenkomst. Deze keer staan de plannen van minister Koolmees om de loondoorbetalingsverplichtingen te verlichten op de agenda.

15 januari

Het UWV heeft onlangs een nieuwe versie van de Werkwijzer Poortwachter gepubliceerd (versie 1 december 2018). De Werkwijzer Poortwachter helpt werkgevers, bedrijfsartsen, arbodiensten en re-integratiebedrijven in de begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers.

Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht in deze geactualiseerde werkwijzer. Het gaat vooral om aanvullingen op of verduidelijking van de oorspronkelijke tekst. Vanuit de positie van de bedrijfsarts gezien staan er geen ingrijpende wijzigingen in. 

Lees meer

4 januari

KNMG zoekt dokters die als lid van de programmacommissie mee willen bouwen aan een sprankelend congres over onderwerpen die dokters bewegen en met elkaar verbinden, over de medische uitdagingen van toen en nu, de passie voor het vak en de drive om het goede te doen voor de patiënt.

20 december

Minister Koolmees heeft vandaag aan de Tweede Kamer een brief gezonden om de loondoorbetalingsverplichtingen makkelijker, duidelijker en goedkoper te maken.

18 december

Vandaag publiceerde Trouw een reactie van Cobi Oostveen, Ton Jenner en Desiree Dona namens de NVAB. Daarin pleiten zij ervoor om een gespecialiseerde bedrijfsarts direct bij de behandeling tegen kanker te betrekken.

18 december

Op donderdag 6 december jl. hield NVAB-voorzitter Gertjan Beens een voordracht op het Muntendamsymposium van het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde. In zijn voordracht besprak hij hoe de termen bedrijfsarts en beoordelen zich tot elkaar verhouden, onderzoekend of hier een contradictie in schuilt. 

17 december

Bedrijfsgeneeskunde is een geneeskundig specialisme. Net als alle geneeskundige specialisten moeten bedrijfsartsen zich elke vijf jaar laten herregistreren in het BIG-register. Deze herregistratie is een instrument om de deskundigheid van zorgverleners te waarborgen. Onderdeel van de herregistratie is de visitatie, die door de NVAB wordt ontwikkeld en georganiseerd voor alle bedrijfsartsen in Nederland. Het tarief dat voor visitatie in rekening wordt gebracht is kostendekkend en zonder winstoogmerk. De inkomsten van de vereniging uit visitatie dienen ter bekostiging van:

17 december

Veel late effecten hebben gevolgen voor het werk en daar blijkt, zeker op de lange termijn, weinig begrip en ruimte om erover te praten. Voor haar werk om arbeid al bij de start van de behandeling mee te nemen, ontving Desiree Dona, bedrijfsarts - klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie in het Radboudumc en instituutsopleider SGBO, een aanmoedigingsprijs van het NFK. 

Pagina's

Abonneren op Nieuws