Nieuws

22 juni

De Jonge Bedrijfsarts is een jong netwerk voor aios bedrijfsgeneeskunde waar zij elkaar kunnen vinden en samen hun stem laten horen voor de toekomst van de bedrijfsarts. In maart 2020 behaalde oprichtster Lianne Schouten haar registratie als bedrijfsarts. Daarmee is zij geen aios meer en verlaat zij het bestuur van De Jonge Bedrijfsarts. Tegelijkertijd starten enkele actieve aios in het bestuur. Het was een gekke tijd om elkaar via videobellen te leren kennen in de coronacrisis, maar inmiddels is iedereen goed aan de slag.

22 juni

De leidraad casemanagement biedt bedrijfsartsen een handreiking hoe zij de samenwerking met casemanagers vorm kunnen geven. De leidraad casemanagement is eind 2019 herzien. In de najaars-ALV van dat jaar is de vraag gesteld of een casemanager zowel in opdracht van de werkgever als in opdracht van de bedrijfsarts taken mag verrichten. De NVAB heeft overleg gehad met de Autoriteit Persoonsgegevens over deze kwestie.

19 juni

Op 1 juli 2020 treden artikel 15d en artikel 15e van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) in werking. Deze artikelen hebben betrekking op elektronische inzage, elektronisch afschrift (15d) en logging (15e). Elke persoon heeft dan recht op elektronische inzage en een elektronisch afschrift van de gegevens uit zijn patiëntendossier.

19 juni

RTV Oost besteedt in de uitzending van donderdag 18 juni aandacht aan terugkeer naar werk na corona. Dat gaat niet altijd zo snel als iedereen hoopt: "Ingrid (58) werkt als doktersassistente in haar woonplaats. Ze was altijd gezond en fit, hield van wandelen en ging graag een stuk fietsen. Tot het coronavirus daar allemaal een streep door zette. Even de was opvouwen kost Ingrid nu de grootst mogelijke moeite. Na tien minuten lopen is ze buiten adem."

18 juni

Op donderdag 11 juni jl. was de voorjaars ALV 2020. Vanwege de coronamaatregelen later dan oorspronkelijk gepland en voor de eerste keer in de NVAB-geschiedenis online via een livestream te volgen. Voorzitter Gertjan Beens heette de leden, die vanuit 7 verschillende landen waren ingelogd, welkom. Via de chatfunctie stelden deelnemers vragen aan het bestuur die wanneer mogelijk direct werden beantwoord. Stemmen gebeurde via polls. De spoedwet ‘COVID’ maakt op dit moment digitale besluitvorming in een ALV mogelijk.

17 juni

Het ziet ernaar uit dat we nog een hele tijd met Covid-19 moeten leven. De verspreiding en opleving van het coronavirus zoveel mogelijk voorkomen blijft daarbij belangrijk. Daarvoor zijn langdurig maatregelen nodig. Werkgevers, werknemers, sociale partners, arbodiensten en -deskundigen en andere factoren hebben hierbij een belangrijke rol.

15 juni

Op de algemene ledenvergadering van 11 juni is het ‘Standpunt delegatie van taken door de bedrijfsarts en supervisie’ (NVAB, juni 2020) aangenomen. Hierin zijn belangrijke aanvullingen op het oude NVAB-standpunt ‘Delegatie van taken door de bedrijfsarts (NVAB, 2018)’ opgenomen. Naast taakdelegatie bij verzuimbegeleiding is taakdelegatie bij preventieve en overige activiteiten toegevoegd. Een bijzondere vorm van taakdelegatie, supervisie, wordt in een apart deel uitgewerkt.

12 juni

Medisch Contact schrijft een serie over hoe het artsen vergaat op de werkvloer. Deze week was het woord aan bedrijfsarts Wil Duits.

Kort geleden had Duits te maken met een werknemer van de provincie Gelderland – waar Duits voor werkt – die bij een GGD-teststraat covidpositief was getest. Via een telefoontje van een verpleegkundige wist de bedrijfsarts vrij snel van de covidbesmetting. ‘De man had kort ervoor nog contact gehad met enkele collega’s, van wie sommigen ook verkoudheidsklachten hadden. We hebben hen ook laten testen. Gelukkig bleken hun testuitslagen negatief.’

9 juni

De NVAB wil werkgevers helpen om klachten van overspanning of burn-out bij werknemers te voorkomen of op te lossen. De oplossing voor werkstress wordt vaak gezocht in het stimuleren van veerkracht bij werknemers, maar dit is beslist niet de enige manier. En ook niet de meest effectieve.

9 juni

In Medisch Contact verscheen op 8 juni jl. een interview met Huisarts Kees de Kock. Hij houdt zich al zeker twintig jaar bezig met het onderwerp arbeid. Hij vindt dat zijn vakgenoten meer aandacht moeten besteden aan het werk van hun patiënten: "Dat confronteert je soms met je eigen vooroordelen. Een vrouw van wie ik dacht dat ze secretaresse was, bleek rechercheur te zijn.

Pagina's

Abonneren op Nieuws