Nieuws

8 november

Bedrijfsarts in opleiding en actief ambassadeur voor bedrijfsartsworden.nl Lianne Schouten vertelt hoe leuk ze het vak vindt aan tijdschrift Arts in Spé: 'Ik denk dat weinigen weten hoe leuk en uitdagend dit vak is.’ 

8 november

Maar liefst twee bedrijfsartsen werden tijdens de najaars-alv op 7 november 2019 benoemd tot ‘bedrijfsarts par excellence’. Toekenning van deze titel gebeurt op voordracht vanuit de beroepsgroep. Nu valt deze eer te beurt aan twee bijzondere bedrijfsartsen: Karien van Roessel en Inge Speller. Beide bedrijfsartsen hebben een indrukwekkende staat van dienst. Samen vertegenwoordigen zij het vak in de volledige breedte, wat direct de reden is om de titel aan beiden toe te kennen.

7 november

Binnenkort start de herziening van de nieuwe NHG-Behandelrichtlijn Fasciits plantaris (voormalig FTR Hielpijn). Binnenkort gaat de herziening van de nieuwe NHG-Behandelrichtlijn Fasciits plantaris (voormalig FTR Hielpijn) van start. NHG is benieuwd welke knelpunten bedrijfsartsen ervaren in de samenwerking met huisartsen, zodat het beleid in eerste en tweede lijn nog beter op elkaar afgestemd kan worden.

31 oktober

Met 800.000 (voormalig) patiënten en jaarlijks 45.000 nieuwe diagnoses is werkend Nederland dringend toe aan betere zorg voor werkenden met of na kanker. Op dit moment ervaren deze mensen tijdens en na hun behandeling een groot gebrek aan aandacht voor de waarde van werk in hun leven. Terwijl de behoefte aan ondersteuning groot is. Want wie de diagnose kanker krijgt, raakt in één klap tal van zekerheden kwijt. De zekerheid van een goede gezondheid en de eigen overleving vanzelfsprekend in de eerste plaats. Maar in het verlengde daarvan ook die van werk en inkomen.

31 oktober

De invoering van de AVG in mei 2018 en enkele andere wijzigingen maakten dat de leidraad Bedrijfsarts en privacy uit 2011 van NVAB en OVAL aan een update toe was. De aandacht voor de privacy van de werknemer en de rol van de werkgever tijdens ziekteverzuimbegeleiding is sinds de invoering van de AVG alleen maar toegenomen.

25 oktober

De herziene leidraad casemanagement biedt bedrijfsartsen een handreiking hoe zij, ook na het ingaan van de AVG, de samenwerking met casemanagers vorm kunnen geven. Daarbij wordt duidelijkheid geboden over wat wel en niet kan en mag in de uitwisseling van informatie binnen de bestaande juridische kaders. Door hier rekening mee te houden kunnen partijen onderling goede (werk)afspraken maken.

23 oktober

Per 1 april 2020 treedt Kees van Vliet terug als directeur van de NVAB. Hij heeft dit werk dan ruim 15 jaar met veel plezier gedaan en daarbij met veel partijen uit het veld van arbeid en gezondheid samengewerkt.

18 oktober

De tweejaarlijkse Anna Prijs van het Anna Fonds|NOREF voor excellent onderzoek is voor dr. Paul Kuijer, bewegingsspecialist in het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid van Amsterdam UMC. Zijn onderzoek laat zien dat zorg op maat nodig is om weer te kunnen werken na een orthopedische operatie; net als in de topsport.

16 oktober

Mis, dit gaat alleen op als het ook gezond werk is. Onderzoek toont namelijk een opvallende gezondheidsparadox aan: zware fysieke activiteit tijdens het werk verhoogt het risico op hart- en vaatziekten en mortaliteit. Van sporten in de vrije tijd word je juist gezonder. Hoe kan dat?

15 oktober

Op 4 oktober organiseerde het A(N)IOS Netwerk-verzekeringsgeneeskunde en De Jonge bedrijfsarts een congres over de psychologie van arbeid. De titel van dit event - “Waarom werk je (niet)?” - vormt een mooi bruggetje naar samenwerken. Immers de samenwerking tussen deze disciplines binnen het domein arbeid en gezondheid heeft geleid tot een boeiend, divers en toch samenhangend programma. Lees hieronder wat de dag te bieden had.

Pagina's

Abonneren op Nieuws