Nieuws

11 november

De campagne De andere dokter, gelanceerd in 2020, krijgt een vervolg. Gepassioneerde aios en gevestigde namen kruipen achter de microfoon om onder meer via podcasts hun passie over het vak te delen. Het doel? Jonge geneeskundestudenten laten zien dat arbeid & gezondheid ook een interessante richting kan zijn, met veel carrièremogelijkheden.

10 november

Vrijdag 5 november aanvaardde prof.dr. Frederieke Schaafsma het bijzonder hoogleraarschap met haar oratie ‘Gezond werken is een hoofdzaak’. Zij hield een warm pleidooi voor meer aandacht voor preventie in de bedrijfsgeneeskunde. Met een hoofdrol voor de toenemende belasting van het werk op ons mentale en cognitieve vermogen en de effecten op de belastbaarheid van de werkende.

9 november

Vandaag presenteerde de Long Alliantie Nederland (LAN) samen met andere 'Samenwerkende organisaties Arbeid & Gezondheid' een position paper aan de Tweede Kamer met de boodschap “Bouw de brug tussen werk en gezondheid voor beter werk(behoud) bij ziekte”. De NVAB steunt deze boodschap samen met ruim dertig organisaties.

5 november

Donderdag 4 november was de NajaarsALV van 2021. Voor wie er niet bij kon zijn of graag nog wat onderdelen nakijkt, hieronder de ALV in vogelvlucht, met video's.

5 november

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 4 november kende de NVAB het het erelidmaatschap toe aan Rocco Kloots. De NVAB kan al vele jaren op Rocco rekenen voor een betrouwbare en voor de vereniging zeer waardevolle inbreng.

5 november

Donderdag 4 november, op de NajaarsALV van 2021, kende de NVAB de titel ‘bedrijfsarts par excellence’* toe aan Truus van Amerongen. Met haar bijdragen aan kwaliteitsontwikkeling, opleiding en onderwijs verdiende ze haar sporen binnen de eigen werkorganisatie, maar ook de NVAB plukt hier al vele jaren de vruchten van.

5 november

Nederland telt zo’n 1,2 miljoen nachtwerkers. Hun werk is ongezonder dan velen beseffen. Bette Loef  onderzocht de invloed van nachtwerk op gezondheid, leefstijl en afweer van zorgverleners in haar proefschrift ‘Shift work: Health, lifestyle, and immunological effects’. Daarbij bleek dat zorgverleners die regelmatig nachtdiensten draaien, een groter risico hebben op griep- en luchtwegklachten dan hun collega’s die alleen overdag werken. De slechtere ervaren slaapkwaliteit van nachtwerkers verklaart voor een deel dit verhoogde risico op deze gezondheidsklachten.

5 november

De NVAB publiceerde ruim twintig jaar geleden de eerste evidence based richtlijn voor bedrijfsartsen. Inmiddels zijn het er 29. Hoe worden deze gebruikt in de praktijk (spoiler: weinig)? Wat is ervoor nodig om dat gebruik te verbeteren? Dat onderzochten we in de eerste helft van 2021.

2 november

De mogelijkheid om bij de Inspectie SZW misstanden te melden is bij bijna de helft van de bedrijfsartsen onbekend. Tegelijkertijd zien bedrijfsartsen veel toegevoegde waarde in meer samenwerking met de Inspectie. Dit blijkt uit een gezamenlijke enquête onder onze leden. In totaal vulden 221 bedrijfsartsen de enquête in. Nascholing, webinars/presentaties voor bedrijfsartsen (bijvoorbeeld op de BG-dagen) en nieuwsbrieven zouden volgens de respondenten kunnen zorgen voor meer bekendheid met het werk van de Inspectie SZW.

27 oktober

Wanneer je gaat herregistreren als bedrijfsarts, doorloop je een visitatieronde. Daarbij maak je gebruik van het digitaal portfoliosysteem Scorion. Vanaf vandaag is de nieuwe omgeving van Scorion beschikbaar: ScorionX. Deze nieuwe omgeving is gebruiksvriendelijker, onder meer met een nieuwe vormgeving en een overzichtelijker startpagina. Wanneer je nu in een visitatieproces zit of eerder een visitatie in Scorion hebt gedaan, heb je al een Scorion-account.

Pagina's

Abonneren op Nieuws