Arbocuratieve samenwerking voor nierpatiënten

05 september 2023

ZonMw - Hoe bevorder je duurzame arbeidsparticipatie van nierpatiënten? Het UMCG ontwikkelde met subsidie van ZonMw hulpmiddelen voor patiënten en zorgverleners. Projectleider Annemieke Visser en patiëntencoördinator Wim Sipma zijn enthousiast over de aanpak die werd ingezet: actieonderzoek. Dit leverde een mooi voorbeeld van arbocuratieve samenwerking binnen een academisch ziekenhuis op, met concrete resultaten en hulpmiddelen voor patiënten en zorgverleners.

Werk is voor deze patiënten heel belangrijk

In 2022 publiceerde het UMCG een onderzoeksrapport over de arbeidsparticipatie van nierpatiënten. Het leverde een resultaat op dat Annemieke Visser (senior onderzoeker toegepast gezondheidsonderzoek) opvallend noemt: “Werk is voor deze patiënten heel belangrijk, maar het kost ze veel moeite om met hun nierziekte aan het werk te blijven. “ Uit het genoemde onderzoek blijkt ook dat chronische nierschade complex en vaak onvoorspelbaar is. Dit maakt het werken tijdens de verschillende fasen van de ziekte tot een uitdaging die zowel van patiënten, de werkomgeving als van zorgprofessionals aanpassingen en flexibiliteit vereist.

Actieonderzoek

Hier moeten we iets mee, vond Visser. Ze vroeg een subsidie aan bij ZonMw om de aandacht voor werk in de zorg te verbeteren en indien nodig, hiervoor hulpmiddelen te ontwikkelen voor zowel patiënten als zorgverleners: het BAAN-project. Om te zorgen dat alle betrokkenen goed vertegenwoordigd zouden zijn, werd gekozen voor actieonderzoek. Dat is een aanpak waarbij onderzoekers samen met belanghebbenden (patiënten, zorgverleners, managers) op zoek gaan naar oplossingen voor de uitdagingen die nieuwe zorg met zich meebrengt. ‘Dankzij een eerder onderzoek werkten we al samen met artsen, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers in het ziekenhuis. Voor het actieonderzoek zochten we ook contact met bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen buiten het ziekenhuis. En natuurlijk met een groep patiënten.’

Lees het interview met Annemieke Visser en patiëntencoördinator Wim Sipma op zonmw.nl

Zie ook