Nieuws

25 oktober

De herziene leidraad casemanagement biedt bedrijfsartsen een handreiking hoe zij, ook na het ingaan van de AVG, de samenwerking met casemanagers vorm kunnen geven. Daarbij wordt duidelijkheid geboden over wat wel en niet kan en mag in de uitwisseling van informatie binnen de bestaande juridische kaders. Door hier rekening mee te houden kunnen partijen onderling goede (werk)afspraken maken.

23 oktober

Per 1 april 2020 treedt Kees van Vliet terug als directeur van de NVAB. Hij heeft dit werk dan ruim 15 jaar met veel plezier gedaan en daarbij met veel partijen uit het veld van arbeid en gezondheid samengewerkt.

18 oktober

De tweejaarlijkse Anna Prijs van het Anna Fonds|NOREF voor excellent onderzoek is voor dr. Paul Kuijer, bewegingsspecialist in het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid van Amsterdam UMC. Zijn onderzoek laat zien dat zorg op maat nodig is om weer te kunnen werken na een orthopedische operatie; net als in de topsport.

16 oktober

Mis, dit gaat alleen op als het ook gezond werk is. Onderzoek toont namelijk een opvallende gezondheidsparadox aan: zware fysieke activiteit tijdens het werk verhoogt het risico op hart- en vaatziekten en mortaliteit. Van sporten in de vrije tijd word je juist gezonder. Hoe kan dat?

15 oktober

Op 4 oktober organiseerde het A(N)IOS Netwerk-verzekeringsgeneeskunde en De Jonge bedrijfsarts een congres over de psychologie van arbeid. De titel van dit event - “Waarom werk je (niet)?” - vormt een mooi bruggetje naar samenwerken. Immers de samenwerking tussen deze disciplines binnen het domein arbeid en gezondheid heeft geleid tot een boeiend, divers en toch samenhangend programma. Lees hieronder wat de dag te bieden had.

10 oktober

Mijn hele loopbaan krijg ik vragen over de vermeende onmogelijkheid om zowel de werkgever als de werknemer te adviseren. De ‘onmogelijke’ adviesdriehoek die toch mogelijk is. Vaak hoor je dan uitspraken als wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Of badinerende opmerkingen over op schoot zitten bij de klant. Alsof ook een bedrijfsarts niet allereerst arts is.

4 oktober

Op vrijdag 4 oktober berichtte RTL Z, net als Trouw, over de herziene richtlijn psychische problemen: "Nieuwe wetenschappelijke inzichten hebben ertoe geleid dat bedrijfsartsen burn-outs anders gaan behandelen. "In de richtlijn staat nu duidelijk wat werkgevers moeten doen en hoe cruciaal de eerste maand na uitval is."

4 oktober

Vandaag verscheen in Trouw een artikel over de herziene richtlijn psychische problemen. Deze richtlijn helpt bij het signaleren van mogelijke psychische moeilijkheden volgens de laatste wetenschappelijke inzichten.

3 oktober

Sinds de eerste herziening van de richtlijn Psychische problemen in 2007 is er veel veranderd. Ontwikkelingen in en rond werk vinden in steeds hoger tempo plaats. Werk verandert bijvoorbeeld door digitalisering, automatisering en flexibilisering. Ook neemt werk in het leven een andere positie in: werk is voor het overgrote deel van de werkenden een levensdomein geworden om belangrijke doelen en waarden te realiseren.

19 september

Voor de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) is 2020 een cruciaal jaar, voor wat betreft structurele financiering van kwaliteitsbeleid en maatregelen om de instroom in het vak te vergroten. ‘Dat onderwerp missen we in de begroting’, zegt NVAB-voorzitter Gertjan Beens, in reactie op de begrotingen van de ministeries voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en die van VWS.

Pagina's

Abonneren op Nieuws