Nieuws

10 oktober

Mijn hele loopbaan krijg ik vragen over de vermeende onmogelijkheid om zowel de werkgever als de werknemer te adviseren. De ‘onmogelijke’ adviesdriehoek die toch mogelijk is. Vaak hoor je dan uitspraken als wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Of badinerende opmerkingen over op schoot zitten bij de klant. Alsof ook een bedrijfsarts niet allereerst arts is.

4 oktober

Op vrijdag 4 oktober berichtte RTL Z, net als Trouw, over de herziene richtlijn psychische problemen: "Nieuwe wetenschappelijke inzichten hebben ertoe geleid dat bedrijfsartsen burn-outs anders gaan behandelen. "In de richtlijn staat nu duidelijk wat werkgevers moeten doen en hoe cruciaal de eerste maand na uitval is."

4 oktober

Vandaag verscheen in Trouw een artikel over de herziene richtlijn psychische problemen. Deze richtlijn helpt bij het signaleren van mogelijke psychische moeilijkheden volgens de laatste wetenschappelijke inzichten.

3 oktober

Sinds de eerste herziening van de richtlijn Psychische problemen in 2007 is er veel veranderd. Ontwikkelingen in en rond werk vinden in steeds hoger tempo plaats. Werk verandert bijvoorbeeld door digitalisering, automatisering en flexibilisering. Ook neemt werk in het leven een andere positie in: werk is voor het overgrote deel van de werkenden een levensdomein geworden om belangrijke doelen en waarden te realiseren.

19 september

Voor de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) is 2020 een cruciaal jaar, voor wat betreft structurele financiering van kwaliteitsbeleid en maatregelen om de instroom in het vak te vergroten. ‘Dat onderwerp missen we in de begroting’, zegt NVAB-voorzitter Gertjan Beens, in reactie op de begrotingen van de ministeries voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en die van VWS.

17 september

Onder de naam #Artsenslaanalarm voerden bevlogen artsen begin september een succesvolle antirooklobby richting de politiek. In oktober kunt u uw patiënten steun bieden met de landelijke campagne Stoptober én kunt u deelnemen aan de bijeenkomst artsennetwerk rookvrije generatie.

9 september

Afgelopen dinsdag 3 september debatteerden de leden van de Tweede Kamer over het Preventieakkoord. Het Nationaal Preventieakkoord is gesloten door de Rijksoverheid om de gezondheid van veel Nederlanders te verbeteren door roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken.

5 september

De zomervakantie is achter de rug. Mogelijk bent u ook de landsgrenzen over gegaan. Herman Spanjaard doet dit zeer regelmatig. Naast bedrijfsarts is hij namelijk bestuurslid van het International Occupational Medicine Society Collaborative (IOMSC). Dit samenwerkingsverband werd in 2013 door onder meer de NVAB opgericht. Waarom?

1 september

De NVAB heeft een bijzondere leerstoel gevestigd aan het Amsterdam UMC, locatie AMC, afdeling Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid. Deze leerstoel wordt nu ingevuld door prof. dr. C.T.J. (Carel) Hulshof. Per mei 2020 gaat hij met emeritaat. De NVAB wil de leerstoel graag continueren. 
 

28 augustus

Kwaliteit is belangrijk, zeker in de zorg. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat werknemers en werkgever  kunnen vertrouwen op de beste bedrijfsgeneeskundige zorg? Daarom is er de vijfjaarlijkse herregistratie, waarmee de arts ervoor zorgt dat hij/zij beschikt over actuele kennis en kunde en dit steeds onderhoudt.  Nascholing, overige deskundigheidsbevordering (ODB), visitatie en intercollegiale toetsing (ICT) zijn hiervoor de middelen.

Pagina's

Abonneren op Nieuws