Nieuws

17 februari

Bij de extra ledenbijeenkomst op donderdag 10 februari jl. spraken leden, bestuur en bureau met elkaar over hoe meer coschapplekken te realiseren in de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde. Jeroen Croes en Boyd Thijssens, initiatiefnemers van 1.500 co’s per jaar, presenteerden de resultaten van de enquête ‘1.500 coschappen per jaar’ en hoe de praktijk er nu uitziet. De deelnemers aan de ELB bespraken mogelijke oplossingen voor gesignaleerde knelpunten en gaven adviezen voor een nieuwe invulling van het coschap. Ook ontstonden er belangrijke inzichten over belemmerende overtuigingen bij onszelf.

16 februari

De NVAB, NVVG (verzekeringsartsen) en NVvA (arbeidsdeskundigen) ontvangen samen subsidie voor projecten binnen het ZonMW-programma ‘Verbetering kwaliteit poortwachtersproces’. De drie verenigingen gaan dit jaar aan de slag met drie thema’s in programmalijn 1 ‘Professionalisering poortwachtersproces’:

1 februari

Deze maand, februari 2022, start een onderzoeksconsortium van Amsterdam UMC, UMC Groningen en HAN University of Applied Sciences met de doorontwikkeling van het BAR-instrument. Communicatie met bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen is in dit onderzoek essentieel. Daarom is op 1 februari de website bar-project.nl gelanceerd.

31 januari

Vanochtend sprak Carl-Johan de Zwart van het Radio 1-programma Spraakmakers met NVAB-bestuurslid Ernst Jurgens over Long-COVID aan de hand van de stelling: 'Er moet een extra vangnet komen voor longcovidpatiënten.' Wat is de rode draad voor bedrijfsartsen nu? Ernst Jurgens zegt daarop: "Begrip, sociale ondersteuning en de zaak serieus nemen."

27 januari

Op 2 december 2021 overleed Henk Wolvetang, een icoon van de Nederlandse Bedrijfsgezondheidszorg. In dit in memoriam lees je meer over zijn loopbaan, beschreven door Carel Hulshof en Joost van de Gulden. 

25 januari

Bedrijfsartsen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het beschermen van werkenden tegen overmatig alcoholgebruik. Door alcoholproblematiek vroeg te signaleren en zo grotere gevolgen te voorkomen. Of, wanneer er al sprake is van een verslaving, door ondersteuning te bieden. Het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek sprak met NVAB-voorzitter Gertjan Beens over zijn ervaring en visie op alcohol en werk.

19 januari

De NVAB doet vanaf nu mee aan de campagne Samen Beslissen. Deze campagne, die in september vorig startte, heeft als vertrekpunt: om tot de beste zorg te komen, hebben patiënt en zorgverlener elkaar nodig. Door mee te doen, willen we benadrukken dat dit vertrekpunt ook bij bedrijfsartsen fundamenteel is voor goede zorg. Ook willen we laten zien hoe belangrijk goede bedrijfsgeneeskundige zorg is. Er zijn ruim 9 miljoen werkenden in Nederland. Velen van hen krijgen te maken met de een of andere vorm van zorg, waarbij de bedrijfsarts kan helpen.

19 januari

De handleiding visitatie van de NVAB is helemaal herzien en opnieuw gestructureerd. Daarmee is hij veel compacter en overzichtelijker geworden. We hopen daarmee dat de handleiding bedrijfsartsen voorafgaand en tijdens het visitatietraject meer duidelijkheid en houvast biedt. Je vindt er een helder overzicht van de stappen van het visitatietraject en kunt snel doorklikken naar de informatie die voor jou belangrijk is. Bedrijfsartsen Luuk Haze en Monique Caubo delen in de handleiding ook enkele citaten hoe zij de visitatie beleefden en geven enkele tips.

13 januari

Een zieke medewerker maakt in het re-integratietraject een reis langs verschillende professionals. Bij langdurig verzuim ziet de medewerker bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en verzekeringsarts. Soms is er ook contact met bijvoorbeeld arbeidspsychologen, arbeidshygiënisten, bedrijfsfysiotherapeuten. In drie 'BAR Talks' gaan een bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en verzekeringsarts met elkaar in gesprek.

7 januari

Per 05-01-2022 heeft het NCvB een nieuwe CAS-code ingevoerd voor long-COVID: CAS-code R606. Deze CAS-code bestaat naast R605 voor COVID-19.

Pagina's

Abonneren op Nieuws