Nieuws

18 december

De NVAB is erg bezorgd over de cijfers voor de benodigde instroom in de bedrijfsartsenopleiding. Op 17 december 2019 heeft het Capaciteitsorgaan het nieuwe Capaciteitsplan met instroomadviezen voor de periode 2021-2024 aan de minister van VWS aangeboden. Uit deze raming blijkt dat er per jaar zo’n 250 artsen moeten instromen in de vervolgopleiding tot bedrijfsarts om in de toekomst aan de behoefte van werkend Nederland te blijven voldoen. Na jaren van zeer lage instroom is deze de laatste jaren weer toegenomen en bedraagt nu ongeveer 100 artsen per jaar. Nog lang geen 250 dus. Door de kloof tussen noodzakelijke en feitelijke instroom komt de arbeidsgerelateerde zorg voor werkenden ernstig in gevaar.

17 december

Op de oproep om mee te doen aan de praktijktest voor de richtlijn Gezondheidseffecten van nachtwerk is zeer enthousiast gereageerd, het maximum aantal deelnemers is nu bereikt. Vanwege de grote belangstelling organiseert de NVAB een extra mogelijkheid om deel te nemen aan de praktijktest.

Je bent van harte welkom bij de extra praktijktest op dinsdag 4 februari van 15:00 tot 19:30 uur, bij de NVAB in Utrecht.

17 december

Lage rugpijn kan leiden tot onnodig verzuim, met name als niet op tijd de juiste maatregelen worden genomen. Afgelopen jaar is de richtlijn Lage Rugpijn en LRS herzien. Het is natuurlijk essentieel dat de nieuwe richtlijn in de praktijk toepasbaar is. Daarom start binnenkort een praktijktest, met een training op woensdag 29 januari 2020, van 16.30 - 20.30 uur.

17 december

Aan het eind van dit jaar besteedden twee vaktijdschriften uitgebreid aandacht aan de richtlijn Conflicten in de werksituatie: ArbeidsRecht en Tijdschrift Recht en Arbeid.

17 december

Twee jaar geleden ging de Landelijke Pool Bedrijfsartsen Second Opinion (LPBSO) van start. Werknemers kunnen daar een second opinion aanvragen als zij het niet eens zijn met het oordeel van hun eerste bedrijfsarts. Volgens projectmanager Dorothé van den Aker van de LPBSO is de mogelijkheid van een second opinion ‘bescheiden gebruikt’.

17 december

Sinds kort zijn NVAB-richtlijnen ook als app beschikbaar. Via de app kun je de richtlijnen makkelijker raadplegen en er sneller in vinden wat je zoekt. Download de app gratis in de App store (‘NVAB-Richtlijnen’) op je smartphone, tablet of laptop.

12 december

We zijn een mooi land en hebben een mooi stelsel van wetten en regels. Aangeharkt. Hekje eromheen. Op papier klopt het als een bus. Werkgever en werknemer zijn SAMEN verantwoordelijk voor gezond en veilig werk. Want we zijn een polder. De basis van het hele stelsel is balans tussen zeggenschap en medezeggenschap.

12 december

‘Werk na kanker’ is een promotieonderzoek naar de invloed van de late gevolgen van kanker en de behandeling van kanker op het werkvermogen. Het gaat in dit promotieonderzoek om werkenden die 2 - 10 jaar na de diagnose kanker zitten. De late gevolgen van kanker en kankerbehandelingen kunnen invloed hebben op het functioneren op de werkvloer en op het werkvermogen.

6 december

In november publiceerde Medisch Contact een uitspraak van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (CTG) met de conclusie dat een bedrijfsarts zijn conclusie had moeten heroverwegen toen er nieuwe informatie over de burnout van een werknemer beschikbaar kwam. Deze uitspraak zorgt onder een deel van de NVAB-leden voor verontwaardiging, zoals ook blijkt een later gepubliceerde brief, die ook wij mochten ontvangen. Zoals zo vaak worden uitspraken op verschillende manieren geïnterpreteerd. Het is begrijpelijk dat er leden zijn die zich zorgen maken.

5 december

Eind november verscheen de special Arbeids- en Verzekeringsgeneeskunde. Hierin komen verschillende onderwerpen aan bod op het gebied van Arbeid en Gezondheid. U kunt de special online lezen op www.medischcontact.nl.

Pagina's

Abonneren op Nieuws