Werknemer

Wat is een bedrijfsarts? Wat kan deze geneeskundig specialist op het gebied van werk en gezondheid voor u betekenen? En hoe kunt u eraan bijdragen dat een bedrijfsarts u optimaal verder kan helpen? We vertellen u er graag meer over.

Long-COVID en werk

Het Centrum Werk Gezondheid en C-Support hebben praktische handreikingen over werken met langdurige coronaklachten opgesteld. De handreikingen zijn bedoeld voor werkgevers, werknemers en zelfstandig werkenden. 

Download de handreikingen via arboportaal.nl

Post-exertionele malaise (PEM)

PEM betekent dat je meer last krijgt na bewegen, nadenken of bij emoties. Het kan bestaande klachten erger maken en nieuwe problemen veroorzaken. Veel mensen met blijvende klachten na een infectie, zoals bij Q-koorts, Long COVID of ME/CVS, ervaren al meer klachten na een kleine inspanning. 

Bekijk de uitleg van C-support, een stichting die ondersteuning en nazorg biedt aan patienten met Long COVID

 


Samen beslissen met de bedrijfsarts: schrijf van tevoren je vragen opSamen beslissen met de bedrijfsarts

Het heeft veel impact als je ziek bent en werken niet meer gaat. NVAB-voorzitter en bedrijfsarts Gertjan Beens: “Juist tijdens een behandeling kan werk een positief effect hebben. Je kunt als bedrijfsarts de werkende bijvoorbeeld adviseren over de gevolgen van de behandeling voor het werk en welke vragen te stellen aan de behandelend specialist. Zo kunnen zorgverlener en zorggebruiker samen antwoord geven op wat wel kan en in overleg de inhoud en intensiteit van het werk bepalen.”

Lees meer

 

Wat doet een bedrijfsarts?

Een bedrijfsarts is uw deskundige aanspreekpunt voor alles wat met werk en gezondheid te maken heeft. Bijvoorbeeld als u bang bent dat uw werk gezondheidsklachten kan veroorzaken. Of als u door ziekte niet kunt werken.

Lees meer

Meningsverschil of twijfel over een advies of oordeel

Bent u het niet eens met een oordeel of advies van de bedrijfsarts, of heeft u hier twijfels bij? Dan bepaalt de precieze situatie wat u het beste kunt doen.

Lees meer

Informatie & tips contact met de bedrijfsarts

Wat kunt u verwachten als u naar de bedrijfsarts gaat? Hoe kunt u zich voorbereiden, en wat mag u zeker niet vergeten? Benut onze informatie en tips voor goed bedrijfsartsbezoek!

Lees meer

Een klacht over uw bedrijfsarts?

Dat is vervelend. Blijf er niet mee rondlopen, maar ga erover met hem of haar in gesprek. Alle bedrijfsartsen zijn verplicht een klachtenregeling te hebben.

Lees meer

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over de bedrijfsarts of over bedrijfsartsbezoek? Wij hebben diverse veelgestelde vragen van antwoorden voorzien. Als beroepsvereniging van bedrijfsartsen bieden wij werknemers geen helpdesk per mail of telefoon.

Naar de FAQ

Andere informatiebronnen

Nóg meer weten over de bedrijfsarts en bedrijfsartsbezoek? We vertellen u graag waar u betrouwbare informatie kunt vinden.