Nieuws

31 maart

De KNMG zocht uit welke apps en middelen je kunt gebruiken voor veilige online gesprekken:

De coronacrisis roept de wens op bij artsen om patiënten vaker via beeldbellen te spreken, in plaats van patiënten fysiek te ontmoeten. Beeldbellen is een waardevol alternatief. Waar moet u aan denken bij beeldbellen met patiënten? En welke toepassingen zijn er?

30 maart

Het is van het grootste belang te weten in welke mate ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid worden bepaald door Corona Virus Ziekte 2019 (COVID-19).

26 maart

Slaapproblemen door nachtdiensten zijn een veelvoorkomend probleem. De slaapproblemen kunnen leiden tot vermoeidheid en verminderde alertheid. Om deze negatieve gevolgen te beperken, kunnen preventieve maatregelen helpen. Preventie is dan ook een belangrijk onderdeel in de nieuwe richtlijn ‘Gezondheidseffecten van nachtwerk’, waar de NVAB nu de laatste hand aan legt.

23 maart

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) bereidt maatregelen voor om de voortgang van de gezondheidszorg zo goed mogelijk te ondersteunen. Specialisten die zich moeten (her)registreren kunnen rekenen op medewerking van de RGS, zowel tijdens de coronacrisis als na afloop ervan. De RGS zal in redelijkheid en billijkheid meedenken bij het oplossen van eventuele individuele problemen.

21 maart

Het coronavirus (SARS-CoV-2, beter bekend onder de ziektebenaming COVID-19) roept veel vragen op. Bij werkgevers en werknemers, maar ook bij de arboprofessionals die hen met raad en daad terzijde staan. Deze eerste kennisnieuwsbrief geeft antwoord op de meestgestelde vragen.

21 maart

Er is een speciale kennisnieuwsbrief COVID-19 verschenen over het coronavirus (maart 2020). Hiervoor werkten de NVAB en NCvB samen met verschillende beroeps- en brancheverenigingen. Veel vragen raken namelijk meerdere disciplines. In deze nieuwsbrief worden de meest voorkomende en urgente vragen multidisciplinair beantwoord.

20 maart

Als deze tijd iets duidelijk maakt, is dat niets vanzelfsprekend is. Bekijk daarom deze video over de actie #mijnhartvoordezorg op youtube voor een hart onder de riem voor jou en collega-artsen in en rondom het ziekenhuis.

19 maart

Voormalig verpleegkundigen en artsen van wie de registratie in het BIG-register is verlopen na 1 januari 2018, maar die nog voldoende vaardig zijn, mogen vanwege de coronacrisis bij uitzondering weer aan de slag in de zorg, zonder dat zij zich opnieuw in het register inschrijven. Daarnaast wordt de herregistratieverplichting voor alle artikel 3 Wet BIG-beroepsbeoefenaren opgeschort. Dit heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) besloten.

17 maart

Nog voor het weekend of op zaterdag ontvangen leden een nieuwsbrief met antwoorden op de meest urgente vragen van arboprofessionals over hoe te handelen in deze tijd. We streven naar snelheid, juistheid en actualiteit.

17 maart

Medisch Contact lanceert in samenwerking met de KNMG en andere partners een speciaal vacatureplatform vanwege de vraag naar extra zorgpersoneel tijdens de coronapandemie. Het is duidelijk dat de druk op zorgmedewerkers groter wordt. En tegelijkertijd bieden zorgprofessionals zich vanuit alle kanten aan om tijdelijk te helpen die druk te verminderen. Dankzij het nieuwe platform kunnen geneeskundestudenten, artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals zich opgeven als beschikbaar.

Pagina's

Abonneren op Nieuws