Nieuws

17 oktober

Onze Karien van Roessel, voorzitter van de Commissie Wet- en Regelgeving, vertelde onlangs aan TBV-online waarom zij zich in tijd en energie inzet voor de NVAB: ‘Routine is een doodsteek, je wilt toch plezier in je werk houden en uitgedaagd worden. Je komt uit je eigen kringetje en kijkt op een andere manier naar je vak. Dat maakt het aantrekkelijker.’ Het levert haar een groter netwerk, andere inbreng en een ruime blik op. Het interview met Karien is onderdeel van een serie op TBV-online over collega’s die een extra stap zetten voor de sociale geneeskunde.

6 oktober

Clare Luymes, projectleider van het BAR-project presenteerde de beoogde toepassing van het BAR-instrument aan de bijna 100 deelnemers tijdens de extra ledenbijeenkomst op 29 september. Aan de hand van dit beeld bespraken we met bijna 100 deelnemers verschillende dilemma's.

28 september

De Nederlandse Influenza Stichting organiseert elk jaar een webinar over de griepprik voor zorgverleners, in samenwerking met 7 brancheorganisaties en 9 verenigingen van zorgprofessionals. Bij de editie van dit jaar waren 600 deelnemers aanwezig, die in de chat met elkaar in gesprek konden.

Heb jij het webinar gemist? Je kunt 'm nu terugkijken via youtube.com.

21 september

NVAB-voorzitter Boyd Thijssens sprak minister Ernst Kuipers toe tijdens het Ontbijt met de Minister van Medisch Contact op dinsdag 21 september. Er is een relatief hoog ziekteverzuim onder zorgprofessionals en helaas vertrekken er ook een aantal vroegtijdig bij hun werkgever. Thijssens verbreedde het blikveld vooral door aan te geven dat niet op alle zorgvragen een puur medisch antwoord past. En dat vroege interventies door de bedrijfsarts uitval of vertrek kunnen voorkomen.

12 september

De gezondheid van alle Nederlanders moet voorop staan bij het beleid van de overheid. Daarvoor pleit artsenfederatie KNMG. In het Integraal Zorg Akkoord wordt de gezondheid van burgers niet centraal gesteld, constateert de KNMG. Volgens de artsenfederatie focussen de huidige kabinetsplannen onvoldoende op gezond blijven. Dat kan ertoe leiden dat het beoogde effect van het Integraal Zorg Akkoord niet bereikt wordt.

8 september

Voor de zomer ontvingen NVAB-leden een enquête over wat bedrijfsartsen willen met ZorgDomein. Aanleiding is dat de samenwerking met andere specialisten cruciaal is voor goede patiëntenzorg, maar dat die samenwerking in de realiteit nog wel wat beter kan. Andere specialisten weten ons niet altijd te vinden of moeten daar in ieder geval veel moeite voor doen. Ook het aanvragen van informatie door de bedrijfsarts, levert niet altijd wat op. Onze curatieve collega’s werken voor verwijzingen en informatieverzoeken vaak met het platform ZorgDomein.

7 september

Stoptober, de jaarlijkse campagne die mensen helpt 28 dagen niet te roken, is weer begonnen. Vooruitlopend op 1 oktober, wanneer veel mensen starten met stoppen, startte de radio- en tv-campagne. Je kunt de 'Stopcast' beluisteren en de website stoptober.nl is weer te bezoeken.

6 september

Op 6 en 7 september besteedt Nieuwsuur aandacht aan de arbeidsomstandigheden van bagagepersoneel op Schiphol. De NOS schrijft daarover: "Bagage- en vrachtbedrijven op Schiphol laten hun personeel te zwaar werk uitvoeren, terwijl de inspectie had geëist dat dat na 2009 niet meer zou gebeuren. Een deel van de bagage- en vrachtsjouwers kampt met lichamelijke problemen als gevolg van het zware werk. Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van de NOS en Nieuwsuur.

1 september

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) werkt voor het vertrouwen van de samenleving in de geneeskundige zorg. De commissie neemt daarvoor besluiten over aanvragen van artsen over hun registratie, herregistratie, opleiding en erkenning (ook van buitenlandse diploma’s). De RGS maakt zich ook hard voor een continu verbeterproces van opleidingen en opleidingsinstellingen. De RGS bestaat uit ongeveer vijftig leden en hun plaatsvervangers (voorgedragen door wetenschappelijke verenigingen en beroepsverenigingen) en ongeveer tien adviseurs waaronder aiossen.

19 augustus

Het coronavirus (SARS-CoV-2, beter bekend onder de ziektebenaming COVID-19) roept veel vragen op. Bij werkgevers en werknemers, maar ook bij de arboprofessionals die hen met raad en daad terzijde staan. Deze kennisnieuwsbrief geeft antwoord op de meestgestelde vragen. Hiermee dragen de samenwerkende deskundigen en beroeps- en brancheverenigingen voor bedrijfsgezondheidszorg bij aan optimale kennisdeling.

Pagina's

Abonneren op Nieuws