Nieuws

29 mei

Goede arbeidsgerelateerde zorg staat niet op zichzelf. In september 2014 publiceerde de SER het advies ‘Betere zorg voor werkenden. Een visie op de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg’. Daarin onderstreept de SER het belang van samenwerking tussen de curatieve zorg en bedrijfsgezondheidszorg. Naar aanleiding van dit advies kondigde de minister van SZW concrete maatregelen aan ter verbetering van deze zorg. 

Praktijkvoorbeelden

29 mei

Woensdag 23 mei is Evelien van Valen bij de Universiteit van Amsterdam gepromoveerd op het onderwerp ‘Schildersziekte: diagnose en beloop’. In haar proefschrift rapporteert ze de incidentie van de schildersziekte in Nederland van 1997 tot 2017 en evalueert een screeningsprogramma voor Nederlandse schilders.

14 mei

Op maandag 14 mei 2018 nam staatssecretaris van SZW mevrouw Tamara van Ark het ‘Addendum Leidraad Preventief Medisch Onderzoek Gevaarlijke Stoffen’ in ontvangst. Dit document helpt bedrijfsartsen en arbeids­hygiënisten goed te adviseren over een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) voor werknemers die met gevaarlijke stoffen werken

30 april

NVAB-voorzitter Gertjan Beens werkte mee aan een interview met Mijn Zakengids* over de noodzaak van een passend verzuimbeleid. Beens benadrukt daarin het belang van het tijdig inschakelen van de bedrijfsarts: “In sommige gevallen, zoals psychische klachten, is het zinvol om vroegtijdig een bedrijfsarts in te schakelen."

26 april

Een ruime Kamermeerderheid stemde gisteren in met twee amendementen die de schadelijke gevolgen van het publiceren van tuchtmaatregelen beperken. Publicatie van berispingen en boetes zal niet meer standaard plaatsvinden en bij publicatie zal meer contextinformatie komen. De KNMG maakt zich hier al langer hard voor. 

26 april

Op vrijdag 20 april werd het Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie opgericht. Het kennisconsortium biedt een infrastructuur voor kennisontwikkeling en -verspreiding over destigmatisering en sociale inclusie van mensen met psychische aandoeningen. De NVAB neemt, net als ruim 30 andere partijen, deel aan het consortium. 

24 april

Na de Radaruitzending van 26 februari zijn Kamervragen gesteld over werknemers die onder druk gezet worden door hun werkgever om weer aan het werk te gaan terwijl ze nog niet voldoende hersteld zijn, en de positie van de bedrijfsarts daarbij. U kunt nu de antwoorden van staatssecretaris Van Ark nu lezen.

19 april

In maart 2018 startten de eerste twee opleidingsgroepen die worden opgeleid volgens het nieuwe landelijke opleidingsplan bedrijfsgeneeskunde (LOP). In de nieuwe opzet ligt het zwaartepunt van de opleiding in de praktijk. Cursorisch onderwijs ondersteunt het praktijkleren door handvatten (theorie, modellen) en diepgang voor het praktijkleren te bieden. 

Toetsboek thema 1 gereed

13 april

Bedrijfsarts Marlo van den Kieboom roept op ad.nl werkgevers op vrouwen in de overgang serieus te nemen. "In Nederland vinden we dat de overgang nu eenmaal iets is wat gebeurt en waar je mee moet dealen. Niet zeuren en even doorzetten." Het gros van de vrouwen in de overgang durft haar klachten niet bespreekbaar te maken op het werk.

12 april

Op de Algemene ledenvergadering van 12 april kende de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) het erelidmaatschap toe aan prof. Willem van Mechelen, vanwege zijn aanhoudende inzet en bijzondere verdiensten voor de sociale geneeskunde in het algemeen en de bedrijfsgeneeskunde in het bijzonder.

Pagina's

Abonneren op Nieuws