Nieuws

27 januari

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) slaat de spijker op zijn kop met zijn conclusie dat de kwaliteit van werk in Nederland beter kan en moet. Bedrijfsartsen staan in de startblokken om samen met werkgevers en werknemers met die uitdaging aan de slag te gaan. Er zijn al meerdere initiatieven in voorbereiding, constateert de NVAB.

23 januari

Er is geen politiek draagvlak voor één arts voor arbeid en gezondheid – bedrijfsgeneeskunde en verzekeringsgeneeskunde blijven gescheiden professies. Dat zegt minister Wouter Koolmees van SZW in TBV.

23 januari

Net voor de kerstperiode was de praktijktest van de richtlijn Contacteczeem. Zestien bedrijfsartsen en AIOS-en namen deel aan deze test.

22 januari

Vanaf 1 januari is de wettelijke bewaartermijn van het medisch dossier verlengd van 15 naar 20 jaar. Dat komt voort uit de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst), die op een aantal punten is aangepast.

16 januari

Vuurwerk is allang niet meer alleen maar leuk. In rap tempo groeien de nadelen de pan uit: (ernstig) letsel bij een te groot aantal mensen, de schade aan de omgeving loopt dik in de miljoenen, milieubelasting en overlast voor mensen met longklachten. Dit alles is reden voor de NVAB om het vuurwerkmanifest ook te ondertekenen.

14 januari

Bedrijfsarts Peter Coffeng pleit op Arbo Online voor echte motivatie en meer vertrouwen.

9 januari

Samenwerking tussen bedrijfsartsen, huisartsen en medisch specialisten helpt om verzuim en uitval op het werk te beperken. Praktijkvoorbeelden laten zien dat deze zogenaamde “arbocuratieve samenwerking” kan bijdragen aan een betere gezondheid, werkbehoud en re-integratie van werknemers met een ziekte.

9 januari

Op 31 december was NVAB-voorzitter Gertjan Beens te gast bij BNR Werkverkenners. Onderwerp van de uitzending was verzuim en hoe daarmee om te gaan als werkgever.

6 januari

Vanaf 1 januari 2020 moeten alle geneeskundig specialisten voldoen aan de eisen voor herregistratie zoals geformuleerd in het Besluit Herregistratie specialisten uit 2016.

Om hun registratie te behouden moesten specialisten en profielartsen al voldoen aan eisen om voldoende werkzaam te zijn geweest in het specialisme en voldoen aan deskundigheidsbevordering. Daar komen nu de evaluatie van het individuele functioneren en het functioneren in een groep (externe kwaliteitsevaluatie) bij.

18 december

De NVAB is erg bezorgd over de cijfers voor de benodigde instroom in de bedrijfsartsenopleiding. Op 17 december 2019 heeft het Capaciteitsorgaan het nieuwe Capaciteitsplan met instroomadviezen voor de periode 2021-2024 aan de minister van VWS aangeboden. Uit deze raming blijkt dat er per jaar zo’n 250 artsen moeten instromen in de vervolgopleiding tot bedrijfsarts om in de toekomst aan de behoefte van werkend Nederland te blijven voldoen. Na jaren van zeer lage instroom is deze de laatste jaren weer toegenomen en bedraagt nu ongeveer 100 artsen per jaar. Nog lang geen 250 dus. Door de kloof tussen noodzakelijke en feitelijke instroom komt de arbeidsgerelateerde zorg voor werkenden ernstig in gevaar.

Pagina's

Abonneren op Nieuws