Nieuws

28 februari

In 1999 publiceerde de NVAB haar eerste evidence-based richtlijn. Voor de NVAB is dit nu twintig jaar ‘core business’, bedoeld om de bedrijfsarts in het werk te ondersteunen en de kwaliteit van zorg te verhogen. Voor een richtlijn gepubliceerd wordt, is er veel werk verzet. Waar is dat nou allemaal voor nodig? Is het eigenlijk wel echt nodig? En waarom duurt het zo lang voor een nieuwe richtlijn klaar is? In dit artikel leest u hoe het zit en welke richtlijnen dit jaar in de pijplijn zitten. 

27 februari

Vandaag stuurde de KNMG, mede namens de NVAB, het ministerie van VWS een brandbrief over de verplichte bekendmaking van het BIG-nummer per 1 april aanstaande. KNMG: Onnodige lastendruk bij de bekendmaking van het BIG-nummer kan niet de bedoeling zijn.

26 februari

Om eenvoudiger de bevoegdheid van een zorgverlener, zoals een arts, te kunnen controleren en op te kunnen zoeken in het BIG-register werd een wetswijziging opgesteld. Hierin is opgenomen dat BIG-geregistreerden straks verplicht zijn om hun registratienummer te vermelden zodat dit zichtbaar is voor patiënten. Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener.

26 februari

In 2015 startte een meerjarig project met subsidie van het ministerie SZW: Project Arbeid in Richtlijnen en Verbetering Arbocuratieve Samenwerking. Voor het deelproject Verbetering Arbocuratieve Samenwerking wordt gewerkt aan instrumenten om de communicatie tussen bedrijfsartsen en artsen in de curatieve sector te vergemakkelijken.

22 februari

Dertig jaar geleden begon ik als bedrijfsarts bij de afdeling Bedrijfsgezondheidszorg van een GGD. We vormden een klein team: vier bedrijfsartsen, arboverpleegkundigen en ondersteuning. Samen adviseerden we over gezond werk en ziekteverzuim. Als een bedrijfsarts uitviel, nam een arboverpleegkundige het spreekuur over. Alles werd netjes in het papieren dossier bijgeschreven. En later werden onder de koffie de belangrijkste zaken teruggekoppeld. We kenden elkaar en elkaars (on)mogelijkheden.

21 februari

Goede samenwerking tussen bedrijfsarts en huisarts of specialist (arbocuratieve samenwerking) is belangrijk bij de beperking van verzuim en uitval op het werk. Praktijkvoorbeelden laten zien dat nauwe samenwerking kan zorgen voor een betere gezondheid, werkbehoud en snellere re-integratie van werknemers. Het RIVM verzamelde vijf voorbeelden van arbocuratieve samenwerking. In deze voorbeelden delen de artsen hun ervaring in de samenwerking en geven ze aan welke meerwaarde dit had voor henzelf en de patiënt. Bekijk de ervaringen en maak gebruik van de tips van uw collega’s.  

12 februari

Bekijk de Asbest-special van het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV). U kunt deze online inzien

7 februari

Tijdens de 8e editie van het jaarlijkse Arts en Leefstijl Congres, op 5 april aanstaande, wordt de eerste 'leefstijlarts van het jaar' gekozen. Een leefstijlarts is een arts die niet als eerste keuze ‘pillen’ voorschrijft, maar eerst samen met zijn of haar patiënt kijkt naar de leefstijl. Een leefstijlarts kent de impact van leefstijlverandering op de gezondheid en vitaliteit van de patiënt. En daarnaast geeft de eerste Leefstijlarts uiteraard zelf ook het goede voorbeeld.

31 januari

Long Alliantie Nederland lanceert de gratis e-learning ‘Signaleren beroepslongziekten’. Deze e-learning maakt duidelijk welke rol werken met stoffen speelt bij longziekten en het belang van vroegtijdige signalering. (Bedrijfs) Artsen en andere zorgverleners ontvangen accreditatiepunten voor het doorlopen van de e-learning.

31 januari

Vanaf vandaag is het vernieuwde nvab-online.nl beschikbaar. De website is nu zo ingericht dat onze leden, maar ook werkgevers, werknemers en arbodienstverleners makkelijk hun weg kunnen vinden. Zo is alles wat de NVAB op het gebied van kennis, richtlijnen, belangenbehartiging en ondersteuning te bieden heeft onder handbereik. 

Pagina's

Abonneren op Nieuws