Nieuws

12 juni

Van 12 tot en met 16 juni is het de week van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Deze week is bedoeld om extra stil te staan bij het belang van een volledige en actuele RI&E. 

8 juni

De andere dokter, een campagne om de beroepen bedrijfsarts en de verzekeringsarts meer onder de aandacht te brengen, publiceert een serie interviews met deze artsen. Ze vertellen over hun keuze en de voordelen van hun vak. Deze keer aan het woord: Roos Groenveld, aios bedrijfsgeneeskunde en NVAB-bestuurslid.

25 mei

Elke bedrijfsarts een coassistent! Te ambitieus? Misschien. Maar de NVAB-toolbox ‘Coassistenten begeleiden’ voor bedrijfsartsen en aiossen gaat het voor veel bedrijfsartsen veel makkelijker maken om een coassistent te begeleiden.

25 mei

Donderdag 11 en vrijdag 12 mei jl. waren de Bedrijfsgeneeskundige dagen 2023, georganiseerd door de NVAB-commissie Nascholing. Deze editie werd bezocht door in totaal ruim 700 deelnemers, waaronder 214 enthousiaste aiossen. De energie was voelbaar en zowel de sprekers op het podium als de deelnemers spraken over het belang van keuzes en kwaliteit.

25 mei

Op 21 april jl. sprak de NVAB met de Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (Octas). Deze commissie heeft als opdracht om met adviezen voor een nieuw arbeidsongeschiktheidsstelsel te komen, met focus op de wet Poortwachter, de WIA en de Participatiewet. Onze belangrijkste boodschap was: Te veel aandacht gaat nu naar verzuim, je kunt dit probleem niet los zien van de Arbowet. Handhaving schiet bij de Arbowet tekort en is bij verzuimbegeleiding doorgeschoten. Wat je aandacht geeft, groeit. Zet daarom in op het voorkomen van arbeidsongeschiktheid en verzuim.

24 mei

In april vierde het International Occupational Medicine Society Collaborative (IOMSC) het tienjarig bestaan. Sinds de oprichting in 2013, mede door de NVAB, groeide dit internationale samenwerkingsverband voor wetenschappelijke beroepsverenigingen op het gebied van arbeid en gezondheid van 17 naar 50 lid-verenigingen uit 44 landen. Daarmee vertegenwoordigt het IOMSC wereldwijd meer dan 30.000 beroepsbeoefenaars in de bedrijfsgeneeskunde. De viering stond onder leiding van covoorzitters dr. Ronald Loeppke, voormalig president van ACOEM, en dr.

22 mei

Dit blijkt uit het rapport 'Staat van Gezond Werk' dat de Nederlandse Arbeidsinspectie onlangs publiceerde. Jaarlijks gaan naar schatting ruim 200.000 gezonde levensjaren verloren door slechte arbeidsomstandigheden. Daarmee is ongezond werk, na roken en overgewicht, de belangrijkste oorzaak van verloren gezonde levensjaren. De meeste gezondheidsschade wordt door drie factoren veroorzaakt: psychosociale arbeidsbelasting, fysieke belasting en blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

16 mei

De andere dokter is een campagne om de beroepen bedrijfsarts en de verzekeringsarts meer onder de aandacht te brengen. Jeroen Croes, bedrijfsarts en opleider, docent en onderwijscoördinator bij UMC Amsterdam, vertelt hen hoe hij zicht inspant om meer mensen kennis te laten maken met bedrijfsgeneeskunde.

15 mei

De SociaalEconomische Raad (SER) adviseert meer aandacht voor betere arbeidsomstandigheden in Nederland. Het beleid van de afgelopen jaren gericht op zelfregulering en stimuleringsprogramma’s blijkt onvoldoende effectief. Er is meer nodig. Zoals het verbeteren van de naleving van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E), preventie te stimuleren en werknemers meer te betrekken bij het arbobeleid. En de overheid dient meer in te zetten op handhaving. Dit schrijft de SER in het advies ‘Naar een werkend arbostelsel voor iedereen’ dat 10 mei jl. gepubliceerd is.  

11 mei

Corné Roelen zet in het judicium voor de Burgerpenning op de BG-dagen 2023 de negen ingediende proefschriften voor de Burgerpenning 2023 in het zonnetje. Daarmee is goed te zien dat er op wetenschappelijk gebied mooi werk wordt verzet in de bedrijfsgeneeskunde. De commissie koos voor een proefschrift met een mooie variatie aan studies. Gebaseerd op vraagstukken die direct vanuit de bedrijfsgeneeskundige praktijk komen. Goed leesbaar en met aansprekende resultaten die voor iedere bedrijfsarts van belang zijn: een visitekaartje voor de bedrijfsgeneeskunde.

Pagina's

Abonneren op Nieuws