Nieuws

7 april

Vandaag, op 7 april 2022, start Boyd Thijssens als nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB).

Hij volgt Gertjan Beens op, die na ruim vier jaar de voorzittershamer overdraagt. 

7 april

Bij de algemene ledenvergadering van 7 april neemt Gertjan na 4,5 jaar afscheid van de vereniging als voorzitter. Hij vervulde deze rol de afgelopen jaren met veel plezier. Daarbij werkte hij met heel veel mensen met veel voldoending ssamen. Buiten de vereniging, maar ook binnen de vereniging met leden. Met één van die leden, Tessa Kouwenhoven, blikte hij terug op de afgelopen jaren en kijkt hij vooruit. De opname van dat gesprek kun je bekijken.

7 april

Er is geen reden om te twijfelen aan de onafhankelijkheid van bedrijfsartsen. Deze is zorgvuldig geborgd via de artseneed en het professioneel statuut van de bedrijfsarts. Hij komt dan ook op geen enkele wijze ter discussie te staan als het advies van de bedrijfsarts leidend wordt bij UWV-toetsing van de re-integratie. Dit zegt de NVAB in reactie op berichtgeving over een nieuw FNV-meldpunt voor klachten over bedrijfsartsen.

4 april

Het wetenschappelijk onderbouwde instrument voor Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratiemogelijkheden (BAR) is bedoeld om de samenwerking tussen bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen te verbeteren. En zo de re-integratie van zieke werknemers te bevorderen. In februari 2022 zijn Amsterdam UMC en HAN University of Applied Sciences (HAN) gestart met de doorontwikkeling en onderbouwing van BAR. En daar hebben we jouw hulp bij nodig!

28 maart

Vandaag verscheen in het Nederlands Dagblad een artikel over longcovid: 'Over long covid is (nog) maar weinig kennis. En dat is ook lastig voor werkgevers.' Over het ziekteproces en herstel van longcovidpatiënten is nog veel onbekend. Wat de beschikbare kennis voor nu laat zien, wordt al verwerkt tot handreikingen voor zorgverleners in de praktijk om patiënten zo goed mogelijk te helpen. Zo publiceerde de NHG onlangs de richtlijn 'Langdurige klachten na COVID-19' voor huisartsen.

24 maart

Het gebruiken van richtlijnen door professionals is niet altijd vanzelfsprekend. Daarom zijn gerichte implementatiestrategieën nodig. Dat geldt ook voor het gebruik van de NVAB-richtlijnen door bedrijfsartsen. Die richtlijnen vertegenwoordigen de professionele standaard van de beroepsgroep. Alweer ruim twintig jaar geleden publiceerde de NVAB de eerste evidence based richtlijn voor bedrijfsartsen. Inmiddels zijn het er 29, zowel mono- als multidisciplinair.

21 maart

Werkbehoud bij ziekte, dat was het thema van de dialoogsessie die de Samenwerkende Organisaties Arbeid & Gezondheid (SAG) op 7 maart organiseerden. Meer dan 180 deelnemers uit de wereld van zorg, werk en onderzoek, waaronder Kamerleden, zorgverleners en patienten, bekeken de livestream, én discussieerden mee over het onderwerp.

17 maart

Op 1 januari startte het onderzoeksproject ‘mijn-reintegratie.nl’ bij het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Dit project wordt gesubsidieerd door ZonMw binnen het programma 'Verbetering kwaliteit poortwachtersproces'. Het doel is om met een website de eigen regie van werkenden te vergroten en zo de terugkeer naar werk te bevorderen. De projectgroep gaat samen met stakeholders bij het re-integratieproces, de website ‘mijn-reintegratie.nl’ ontwikkelen.

9 maart

Artsen en leidinggevenden vragen weinig naar mantelzorgtaken van vrouwelijke zorgprofessionals. ZonMw sprak hierover met hoogleraar Jet Bussemaker ‘Ons onderzoek richtte zich op de dubbele belasting van vrouwelijke zorgprofessionals die, naast hun werk, ook mantelzorg verrichten. Veel van deze professionals hebben de neiging altijd door te gaan, ze willen én hun patiënten én hun naaste(n) niet in de steek laten. Uit ons onderzoek blijkt dat huis- en bedrijfsartsen de extra belasting als gevolg van mantelzorg vaak onderschatten. Hetzelfde geldt voor leidinggevenden.

4 maart

Bij het NVAB-inloopspreekuur van 14 februari jl. maakten we kennis met bedrijfsarts Jorien Bonnema. Zij vertelde er dat ze tijdens haar carriere als oncologisch chirurg in het Verenigd Koninkrijk merkte dat ze als arts op een andere manier impact wilde maken. Ze volgde na haar terugkeer in Nederland de opleiding tot de bedrijfsarts, een vak met meer ruimte om naar bredere verbanden en oorzaken van ziekte te kijken.

Pagina's

Abonneren op Nieuws