Bedrijfsartsbezoek: informatie & tips

Wat kunt u verwachten als u naar de bedrijfsarts gaat? Hoe kunt u zich voorbereiden, en wat mag u zeker niet vergeten? Benut onze informatie en tips voor goed bedrijfsartsbezoek!

Naar het spreekuur

Bent u ziek en roept de bedrijfsarts u op om op zijn spreekuur te verschijnen, dan bent u verplicht om aan deze oproep gehoor te geven. In de oproep staat waar en bij wie u moet zijn. Wilt u uit eigen beweging naar de bedrijfsarts om advies te vragen over gezond en veilig werken? Dan kan uw werkgever u vertellen bij wie u moet zijn. Heeft u geen werkgever (meer) en valt u onder de Ziektewet, stel uw vraag dan aan de instantie die u begeleidt (UWV of een private uitvoerder).

Reisafstand
Houd er rekening mee dat u misschien een stuk moet reizen om bij de bedrijfsarts te komen. Omdat er in Nederland een tekort aan bedrijfsartsen is, telt de ene regio meer van deze medisch specialisten dan de andere.

Duur van het bezoek
Hoeveel tijd de bedrijfsarts voor u heeft ingeruimd, hangt af van de situatie. Gaat het om een eerste bezoek, dan neemt de arts daar in de regel meer tijd voor dan voor een vervolgafspraak. Bent u ziek, dan zal de bedrijfsarts zich als het kan van tevoren in uw situatie verdiepen. Zo kan hij de gesprekstijd efficiënt benutten en snel ter zake komen.

Onderzoek
De bedrijfsarts stelt u gerichte vragen over uw gezondheid en uw werksituatie. Als de situatie daarom vraagt, kan hij ook een lichamelijk onderzoek doen.

 

Altijd meenemen!

 • Uw identiteitsbewijs
  De bedrijfarts kan hierom vragen, om zeker te stellen dat hij de juiste persoon voor zich heeft.
 • Medicijnen die u gebruikt
  Het is voor de bedrijfsarts van belang om te weten of u medicatie gebruikt en zo ja, welke. Maak een lijstje of neem verpakkingen mee.
 • Gegevens behandelend arts(en)
  Staat u onder behandeling van één of meer andere medisch specialisten, dan is dat voor de bedrijfsarts uiteraard ook belangrijke informatie.

Goed voorbereid in gesprek

 • Heeft u vragen voor de bedrijfsarts? Zet ze vooraf op papier. Zo voorkomt u dat ze vergeet te stellen.
 • Houd er rekening mee dat jullie mogelijk veel informatie uitwisselen. Neem pen en papier mee, dan kunt u belangrijke afspraken en gegevens noteren.

Privacy

Een gesprek met een bedrijfsarts is altijd vertrouwelijk. De bedrijfsarts moet zich houden aan het medisch beroepsgeheim. Hij mag informatie over uw gezondheid bijvoorbeeld niet zonder uw toestemming delen met uw werkgever.

Informatieplicht
Hier staat tegenover dat u bij ziekte verplicht bent de bedrijfsarts volledig en naar waarheid te informeren. Om u en uw werkgever goed te kunnen adviseren, moet hij precies weten wat er speelt. Ook moet hij goed kunnen inschatten of u wel of niet in staat bent om te werken om u en de werkgever te adviseren over werkhervatting.

Meer weten?
Bekijk onze FAQ's over privacy en het beroepsgeheim.