Deskundigheidsbevordering

Iedere bedrijfsarts is verplicht om in een periode van 5 jaar minstens 200 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevordering te volgen. De NVAB geeft samen met collega-verenigingen KAMG en NVVG nadere invulling aan deze eis.

NVAB-NVVG-KAMG geven samen invulling aan KNMG eis 200 uur

Sinds 1 januari 2020 geldt het nieuwe Kaderbesluit voor specialisten en profielartsen van het College Geneeskundig Specialismen KNMG. In dat besluit wordt gesproken over 200 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevordering die in een periode van 5 jaar gevolgd moet worden.

Deze 200 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevordering wordt in dat besluit niet nader ingevuld of verder uitgewerkt. De sociaal geneeskundige verenigingen (NVAB, NVVG en KAMG) hebben gezamenlijk besloten datbinnen het specialisme Arbeid en Gezondheid de 200 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevordering conform de volgende vier elementen moet worden ingevuld.

 

Vier elementen

Binnen het specialisme Arbeid en Gezondheid moeten de 200 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevordering conform de volgende vier elementen worden ingevuld: