NVAB Richtlijnen

NVAB-richtlijnen zijn bedoeld ter verbetering van de kwaliteit van de zorg voor werkenden. Om de snel groeiende informatiestroom hanteerbaar te maken. Om de variatie in handelen tussen zorgverleners te verminderen. Om het klinisch handelen meer te baseren op wetenschappelijk bewijs dan op ervaring en meningen. Om transparanter te werken.

Geen situatie is exact gelijk en bedrijfsgeneeskunde is maatwerk. Bedrijfsartsen kunnen en moeten dan ook onderbouwd afwijken van NVAB-richtlijnen wanneer de situatie hier aanleiding toe geeft. 'Onderbouwd' wil zeggen dat de bedrijfsarts zijn keuze kan beargumenteren.

Wat is een evidence-based richtlijn?

Een richtlijn is in de Leidraad voor Kwaliteitsstandaarden gedefinieerd als ‘een document met aanbevelingen, ter ondersteuning van zorgprofessionals en zorggebruikers, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg, berustend op systematische samenvattingen van wetenschappelijk onderzoek en afwegingen van de voor- en nadelen van de verschillende zorgopties, aangevuld met expertise en ervaringen van zorgprofessionals en zorggebruikers’.

Psyche en Gedrag

Bewegingsapparaat

Luchtwegen

Zintuigen

Infectieziekten

Nachtwerk

Chronische ziekten

Richtlijnen App

The proof of the pudding is in the eating. Dat geldt ook voor richtlijnen. We kunnen nog zulke mooie richtlijnen maken, als ze in de dagelijkse praktijk niet of nauwelijks gebruikt worden, leveren ze geen bijdrage aan verbetering van onze professionele kwaliteit. Gebrekkige implementatie is vaak de achilleshiel van richtlijnontwikkeling. Daarom stelt de NVAB haar richtlijnen ook via een app beschikbaar. Er is een app voor smartphones en er is een web-versie van de app voor op je desktop, laptop of tablet

Download de app gratis in de app stores (‘NVAB-Richtlijnen’). Inloggen in de app is niet nodig. De eerste richtlijnen in de app zijn: depressie, kanker en werk, conflicten in de werksituatie, astma/COPD en psychische problemen.

Links