NVAB-richtlijnen

NVAB-richtlijnen zijn bedoeld ter verbetering van de kwaliteit van de zorg voor werkenden. Om de snel groeiende informatiestroom hanteerbaar te maken. Om de variatie in handelen tussen zorgverleners te verminderen. Om het klinisch handelen meer te baseren op wetenschappelijk bewijs dan op ervaring en meningen. Om transparanter te werken.

Geen situatie is exact gelijk en bedrijfsgeneeskunde is maatwerk. Bedrijfsartsen kunnen en moeten dan ook onderbouwd afwijken van NVAB-richtlijnen wanneer de situatie hier aanleiding toe geeft. 'Onderbouwd' wil zeggen dat de bedrijfsarts zijn keuze kan beargumenteren.

Wat is een evidence-based richtlijn?

"Een richtlijn is een document met aanbevelingen, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg, berustend op systematische samenvattingen van wetenschappelijk onderzoek en afwegingen van de voor- en nadelen van de verschillende zorgopties, aangevuld met expertise en ervaringen van zorgprofessionals en zorggebruikers."

Zie: 'Richtlijn voor richtlijnen’. Den Haag, Regieraad Kwaliteit van Zorg 2012.

Onderstaande NVAB-richtlijnen behandelen een bepaalde aandoening (zoals astma), een probleem (zoals psychisch) of een risicofactor (zoals rugklachten) en doen duidelijke uitspraken over wat adequaat handelen is.

PSYCHE

Depressie (NVAB, NVVG, GAV, 2016)

Werkdruk (BA&O, NVAB, NVvA, NVVK, 2013)

Werk-Privé Balans (NVvA, NVAB, BA&O, NVVK 2013)

Agressie en Geweld (BA&O, NVAB, NVvA, NVVK 2013)

Psychische Problemen (NVAB 2019)

BEWEGINGSAPPARAAT  

Lichaamstrillingen (NVAB, BA&O, Human Factors NL, NVvA,  NVVK, 2014)

Vermindering van tilbelasting om rugklachten te voorkomen (NVAB, BA&O, NVvA, NVVK 2013)

ENGLISH - Practice Guideline to Reduce the Workload due to Lifting for Preventing Work-Related Low Back Pain (NVAB, BA&O, NVvA, NVVK 2013)

Computerwerk (NVAB, BA&O, Human Factors NL, NVvA, NVVK, 2013)

Rugklachten (NVAB 2006, herziening verwacht eind 2020)

Klachten arm, nek, schouder (NVAB gedeeltelijke herziene versie 2014)

ENGLISH - Practice Guideline Complaints of Arm, Shoulder or Neck (NVAB 2003; the partially revised version from 2014 is not available in English)

LUCHTWEGEN Obstructieve Slaapapneusyndroom en Werk - OSAS (NVAB, 2012)

Astma en COPD (NVAB, 2019)

HUID

Contacteczeem: Preventie, behandeling en begeleiding (NVAB 2020)

ZINTUIGEN

ORENGehoorstoornissen en tinnitus (NVAB, 2020)

OGEN: Computerwerk (NVAB, BA&O, NVvA, NVVK, 2013)

OREN: Preventie Beroepsslechthorendheid (NVAB, BA&O, NVvA, NVVK, BAV, 2006)

INFECTIEZIEKTEN

Arbeid en Lymeziekte (RIVM/NVAB, 2014)

Influenzapandemie in Arbeidsorganisaties (NVAB, 2012)

Prikaccidenten: samenvatting voor de bedrijfsarts (NVAB, 2008)

Influenza: Preventie en Outbreak Control (NVAB 2007)

KANKER

Kanker en Werk voor het handelen van de bedrijfsarts bij behoud van en terugkeer naar werk (NVAB, 2019)

NB. De richtlijn Kanker en Werk vervangt de aanbevelingen voor de bedrijfsarts in deel B van de Leidraad van onderstaande Blauwdruk Kanker en Werk. 

Blauwdruk Kanker en Werk: stappenplan voor ontwikkelaars van oncologische richtlijnen + LEIDRAAD voor (para)medici en arboprofessionals, betrokken bij de behandeling en begeleiding van kankerpatienten (NVAB, Coronel Instituut, CBO, NFK 2009)

CHRONISCHE ZIEKTEN

Chronisch Zieken en Werk (Coronel Instituut, 2016)

Diabetes en Arbeid (NVAB, NHG, NIV, Coronel Instituut, 2011)

Ischemische Hartziekten (NVAB 2006, herziening begin 2020)

OVERIG

 

 

Conflicten in de werksituatie (NVAB 2019)

Zwangerschap, Postpartumperiode en Werk (NVAB 2018

Bevorderen van Veilig Gedrag in Productieomgevingen (NVVK, NVAB, BA&O, NVAB, 2013)

Nachtwerk en gezondheid (NVAB juli 2020)

BLAUWDRUK 

Participeren en Functioneren 
voor richtlijnontwikkelaars

Blauwdruk Participeren en Functioneren: leidraad voor het effectief opnemen van 'participeren en functioneren in werk' in richtlijnen (VGI, NVAB, CBO 2010)