Verkiezingsboodschap KNMG: Gezondheid Voorop

24 juli 2023

In haar verkiezingsboodschap vraagt de KNMG de politieke partijen zes maatregelen die bijdragen aan een gelijke kans op een leven in gezondheid op te nemen in de verkiezingsprogramma's. Want: "Gelijke gezondheid leidt tot het verbeteren van de volksgezondheid, de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg, en draagt bij aan het verminderen van de druk op de zorg. Voor de samenleving betekent het dat de oorzaken van gezondheidsverschillen op de juiste plek, zoals in het sociaal domein en niet in het medische domein, worden aangepakt. Voorkomen is beter dan genezen en we moeten af van dweilen met de kraan open."

Meer sociaal geneeskundigen noodzakelijk

Zo pleiten zij ook voor voldoende artsen in de eerste lijn en sociale geneeskunde: "Er zijn toenemende tekorten aan geneeskundig specialisten in extramurale vakgebieden, zoals huisartsen, bedrijfsartsen, jeugdartsen, specialisten ouderengeneeskunde en verslavingsartsen. Juist voor deze geneeskundig specialismen geldt dat de instroom in de opleidingen achterblijft bij wat er voor de toekomst van de zorg nodig is. Deze beroepen zijn noodzakelijk om beweging te realiseren, naar meer preventie, meer zorg in de thuissituatie en terugdringen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Er ligt een opgave voor de overheid en de sector om voldoende artsen voor de extramurale vakgebieden aan te trekken en op te leiden.

Samenwerking tussen het onderwijsveld, de universiteiten, werkgevers en ministeries is noodzakelijk om oplopende tekorten terug te dringen."

Lees het volledige bericht op knmg.nl. Daar kun je ook de volledige verkiezingsboodschap downloaden.