Rookvrije organisatie

Op de bres voor rookvrije organisaties

Jaarlijks sterven 35.000 Nederlanders door roken, overgewicht of probleemdrinken. Door dit aan te pakken, kan de gezondheid van heel veel Nederlanders verbeteren. De bedrijfsarts heeft hier natuurlijk ook een belangrijke rol in. Daarom ondertekende de NVAB vorig jaar het Nationaal Preventieakkoord. Daarin spraken (rijks)overheid en maatschappelijke organisaties af welke maatregelen zij inzetten om Nederland gezonder helpen te worden. Eerste project uit het Nationaal Preventieakkoord is er een voor de gezamenlijke strijd tegen roken: ‘Rookvrije Organisatie’. Hoe kun je als bedrijfsarts werkgever en werknemer adviseren bij deze ontwikkeling?

De rookvrije organisatie

Alle organisaties rookvrij in 2040. Dat is de ambitie. Rookvrije organisaties staan roken binnen de gebouwen en op het terrein van de organisatie niet toe. Dus ook geen rookabri op het terrein. Hiervoor is ook actie nodig door de bedrijfsarts. Rokers ontwikkelen meer en eerder chronische ziekten, meer verzuim en hebben een lagere productiviteit door het rookgedrag. Bovendien vergroot roken het risico en de schade van beroepsgebonden longaandoeningen. Het project Rookvrije Organisatie ontwikkelt kennis, tips en tools om stoppen-met-roken actief en veelvuldig aan te kaarten in bedrijven en bij werknemers.

Wat gaan we doen?

Wat betekent dit voor bedrijfsartsen?

Rookvrij wordt de nieuwe norm. Bedrijfsartsen kunnen deze bij werknemers en bedrijven ondersteunen met gerichte acties. Door in ieder contact roken, of beter, niet (meer) roken mee te nemen en de werkende te stimuleren tot de nodige gedragsverandering. Belangrijk daarbij is aandacht voor de stapeling van risico’s van roken en factoren in de werkomgeving die beroepslongaandoeningen kunnen ontwikkelen. Werkgevers kunnen zij adviseren en ondersteunen bij de ontwikkeling tot een rookvrije organisatie.

Wat gebeurt er nog meer?

Organisaties gaan de komende jaren uit deze tafel veel aanwijzingen, tips en stimulans krijgen. Samenwerking en elkaar aanvullen is dan ook heel belangrijk!

Wat gebeurt er nog meer?

Bekijk ook onze campagne Astma & COPD

Waar staan we?

Hoe ga jij met het onderwerp roken om? Hoe maak je roken bespreekbaar? Wat werkt wel en wat niet? Wat maakt het voor jou als bedrijfsarts makkelijker om hier meer aandacht aan te kunnen besteden en werkgevers en -nemers te adviseren? In een enquete beantwoorden bedrijfsartsen deze vragen. Zij legden het fundament, waarop het project verder gaat bouwen met concrete kennis en tools voor bedrijfsartsen. Een sneak preview: veel respondenten hebben al meegewerkt aan het rookvrij maken van hun klantorganisatie en er is behoefte aan meer training en kennis over motivatie, effectiviteit apps en e-health en terugvalpreventie.

Lees de resultaten van de enquete

Nationaal Preventieakkoord

Met het Nationaal Preventieakkoord maken de overheid en maatschappelijke organisaties zich hard voor de gezondheid van de bevolking. Daarvoor zijn er drie belangrijke volksgezondheidsthema’s: roken, alcohol en bewegen. Elk thema heeft een zogenaamde ‘tafel’ met vertegenwoordigers van de overheid en andere maatschappelijke organisaties.

Lees verder

Meedoen om roken een halt toe te roepen?

Er wordt al ontzettend veel ontwikkeld en gedaan op dit gebied. In een klankbordgroep kun je jouw stem laten horen. Daar zitten zowel bedrijfsartsen als vertegenwoordigers van andere betrokkenen. Ook willen we graag enkele interviews houden met bedrijfsartsen, waarbij je kunt aangeven wat je belangrijk vindt, wat werkt en wat nodig is.

Heb je kennis op het gebied van roken, goede ervaringen en voorbeelden of andere relevante inbreng en wil je dat graag delen? Laat het ons weten!

NVAB-Projectgroep

Hans Dam, projectleider Hans Dam, Projectleider
Mariska van Gelderen, senior communicatieadviseur Mariska van Gelderen, communicatiepartner

Elke dag beginnen 75 jongeren met roken

De bedrijfsarts voor de volksgezondheid

Bedrijfsartsen kregen al eerder de kans een kantelpunt te bewerkstelligen in ernstige volksgezondheidsproblematiek. In de jaren zeventig van de vorige eeuw speelden bedrijfsartsen een belangrijke rol in het COPIH-programma bij het terugdringen van de toenmalige welvaartsziekte nummer één: ischemische hartziekten. Van dit goede voorbeeld nemen we bij de Rookvrije Organisaties de lessen mee.

In de media