Hoofdpijn Alliantie: maak werk van migraine, verminder leed en economische schade

12 september 2023

Vandaag, 12 september is het internationale dag van de migraine. Maar liefst 2 miljoen Nederlanders hebben migraine. Het is de op één na belangrijkste oorzaak van arbeidsongeschiktheid in Nederland. Werknemers met migraine stuiten echter vaak op onbegrip of een gebrek aan kennis op de werkvloer. Bovendien treft migraine naast de patiënten zelf ook de samenleving door bijkomende schade. Daarom roept de Hoofdpijnalliantie werkgevers en bedrijfsartsen op: maak werk van migraine en verminder leed en economische schade.

Inzetten op samenwerken bij begeleiding

Uit een poll onder 135 NVAB-leden in april dit jaar bleek dat bijna 60% van deze bedrijfsartsen knelpunten ervaart in het begeleiden van mensen met migraine. Gijsbert van Lomwel, directeur NVAB: “Het wisselende, vaak onvoorspelbare beloop van ernstige hoofdpijnklachten bemoeilijkt het aanpassen van het werk. Als de verbetering in het functioneren van de werknemer stagneert, is vaak onduidelijk wat te doen. En is overleg daarover met behandelaren zoals neurologen en huisartsen lastig. Als NVAB zetten we daarom, mede vanuit de samenwerking met de Hoofdpijn Alliantie, komend jaar in op het aanbieden van gerichte nascholing over ernstige hoofdpijn en het verbeteren van de samenwerking met neurologen en huisartsen.” 

Impact op persoonlijk leven en samenleving

Uit het persbericht van de Hoofdpijn Alliantie: Migraine treft vrouwen en - in mindere mate - mannen in de leeftijd van 30 tot 50 jaar. De aanvallen gaan vaak gepaard met hevige hoofdpijn, misselijkheid, overgevoeligheid voor licht en geluid, en kunnen uren tot dagen duren. Werkenden met migraine hebben gemiddeld 3 tot 6 extra verzuimdagen per jaar en 4 tot 10 dagen aan verminderde productiviteit (1). De economische kosten voor de maatschappij bedragen jaarlijks tussen de € 2,3 en € 4,2 miljard (1).

Guusje ter Horst, voorzitter van de Hoofdpijn Alliantie, benadrukt het belang van betere begeleiding voor werknemers en roept op tot samenwerking. “Migraine heeft niet alleen een enorme impact op het leven van de getroffen personen, maar ook op onze samenleving als geheel. Werkgevers, bedrijfsartsen en neurologen zullen meer samen moeten werken om de situatie te verbeteren.”

Migraine-vriendelijke werkplekken

Op Europees niveau zijn initiatieven ontplooid om werknemers met migraine beter te helpen en uiteindelijk de kosten voor werkgevers en maatschappij te verminderen. Zo lanceerde de European Migraine and Headache Alliance (EMHA) in 2021 een 'Migraine Friendly Workplace Stamp'. Een keurmerk voor bedrijven die zich inzetten voor het welzijn van hun werknemers door begrip en bewustzijn voor migraine te bevorderen. Een essentieel onderdeel is een onlinecursus over migraine die werkgevers en medewerkers kunnen volgen. Andere initiatieven die worden beloond met het keurmerk zijn interne bewustwording campagnes, flexibele werktijden en/of werkplek, stille/rustige ruimtes en toegang tot medische zorg. De Hoofdpijn Alliantie gaat zich inspannen dat ook bedrijven in Nederland dit keurmerk gaan omarmen.

Lees het persbericht van de Hoofdpijnalliantie op hoofpijnalliantie.nl

 

(1) SEO Economisch Onderzoek (2021), in opdracht van Hoofdpijnnet. www.hoofdpijnnet.nl/rapport-seo-de-impact-van-migraine/