Samenwerkingspartners

Een bedrijfsarts is per definitie een teamspeler. Samen met andere deskundigen richten bedrijfsartsen zich op gezond werk en duurzame inzetbaarheid. De NVAB werkt daarom samen met verschillende organisaties.

KNMG

De NVAB maakt deel uit van de de landelijke artsenfederatie KNMG. De KNMG bestaat uit zeven beroepsverenigingen (de federatiepartners) die samen de belangen van meer dan 53.000 artsen behartigen.

Internationale samenwerking

De NVAB is lid van G-I-N: Guidelines International Network. Daardoor hebben we toegang tot internationale bronnen, samenwerking en werkgroepen op specifieke onderwerpen om kennis te delen over richtlijnontwikkeling. Ook zijn we actief in het IOMSC, een internationale samenwerking van wetenschappelijke beroepsverenigingen voor bedrijfsgezondheidszorg.

Lees meer over G-I-N

Meer over het IOMSC

ABSG

We werken samen met de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) en de Koepel Artsen Maatschappij & Gezondheid (KAMG) in het Accreditatie Bureau Sociale Geneeskunde (ABSG). Dit bureau verzorgt de coördinatie en de administratieve afhandeling van de accreditatie van deskundigheidsbevorderende activiteiten t.b.v. van herregistratie van Sociaal Geneeskundigen door de RGS.

Verzekeringsartsen

Versterking van de samenwerking met verzekeringsartsen vindt plaats door wanneer mogelijk gezamenlijk richtlijnen te ontwikkelen. Commissies van de NVAB en NVVG zoeken samenwerking waar dat relevant is.

Arboprofessionals

Met de beroepsverenigingen  van arbeidshygiënisten (NVvA), arbeids- en organisatiedeskundigen (BA&O), veiligheidskundigen (NVVK) en in enkele gevallen ook ergonomen (NVvE) heeft de NVAB zeven gezamenlijke richtlijnen ontwikkeld over Tillen, Werkdruk, Agressie&Geweld, Veilig Gedrag, Computerwerk, Werk-Privé Balans en Trillingen.

Artsen Maatschappij & Gezondheid

Alles is verbonden en dat maakt samenwerken nog belangrijker. Gezondheid is afhankelijk van veel factoren en die overschrijden grenzen van vakgebieden. Daarom werken we met de Artsen Maatschappij & Gezondheid, samen met de verzekeringsartsen, in een werkgroep voor zorg aan arbeidsmigranten.

Lees meer

Huisartsen

De NVAB werkt samen met de huisartsen- organisaties LHV en NHG. De intentie voor deze samenwerking staat in een gezamenlijke verklaring.
In de NHG-standaarden is 'arbeid' een vast onderdeel. Ook ontwikkelden NVAB en NHG de LESA ‘Overspanning en burnout’ (Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak).

Medisch specialisten

De NVAB is betrokken bij de ontwikkeling van diverse multidisciplinaire richtlijnen voor zorgprofessionals. Zie elders op deze site richtlijnen van derden met aandacht voor de gezondheid van werkenden.