Thema: taakdelegatie

Keuze én verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts

Over taakdelegatie door de bedrijfsarts bestaan zeer uiteenlopende beelden en verwachtingen. Ook hebben partijen in de praktijk moeite om deze vorm van samenwerken goed te regelen. De NVAB heeft een standpunt gepubliceerd dat dit gemakkelijker maakt en dat inmiddels is verwerkt in een SZW-Werkwijzer Taakdelegatie. We helpen alle betrokkenen graag op weg met praktische informatie en hulpmiddelen.

 

Stappenplan

Wat is taakdelegatie? Welke mogelijkheden biedt deze manier van werken en waar liggen de grenzen? Hoe borgen we de kwaliteit van de bedrijfsgezondheidszorg en welke hulpmiddelen zijn hiervoor beschikbaar? Houd het overzicht met dit praktische stappenplan!

Veelgestelde vragen

Taakdelegatie roept nogal eens vragen op. Wij voorzagen de meest gestelde van antwoord.

FAQ: taakdelegatie (voor iedereen die bij de inrichting van bedrijfsgezondheidszorg betrokken is)
FAQ: als uw bedrijfsarts samenwerkt met anderen (voor werknemers)

"Een uitnodiging voor een doorlopende kwaliteitsdiscussie"

De Werkwijzer Taakdelegatie beschouwt de bedrijfsarts als verantwoordelijke regisseur, maar is een uitnodiging aan iedereen die bij de inrichting van bedrijfsgezondheidszorg betrokken is. Samenstellers NVAB, OVAL, KoM en ZFB mikken op een doorlopende kwaliteitsdiscussie: “Dit is het vertrekpunt voor een dialoog over autonomie, kwaliteit en toegevoegde waarde.”

Lees meer

Niet dé oplossing voor het bedrijfsartsentekort

Dat is althans nog lang niet zeker. Volgens onderzoek van Nivel is taakdelegatie slechts één van de mogelijke oplossingsrichtingen die nader onderzoek verdienen.

Lees meer

Onze boodschap over taakdelegatie ondersteunen?

Hier zijn vijf simpele manieren om een steentje bij te dragen... dank alvast!

PDF-file
Wordversie

NVAB-standpunt Taakdelegatie & Supervisie

Een bedrijfsarts heeft de mogelijkheid om taken door andere professionals te laten uitvoeren. Maar dit hoort wel zijn eigen, met zorgvuldigheids- en kwaliteitseisen omgeven keuze te zijn. En de bedrijfsarts blijft altijd zélf verantwoordelijk.

Bekijk het NVAB-standpunt Delegatie van taken door de bedrijfsarts en supervisie (april 2022)

SZW-Werkwijzer

Bekijk de Werkwijzer Taakdelegatie (Arboportaal, mei 2019).

Lees het persbericht van de NVAB bij publicatie van de Werkwijzer.

Lees de Kamerbrief van staatssecretaris Van Ark (SZW) bij publicatie van de Werkwijzer.

Lees een interview met de samenstellers van de Werkwijzer.