Thema's & standpunten

Als maatschappelijk betrokken beroepsvereniging denkt de NVAB kritisch mee over optimale bedrijfsgezondheidszorg. We kiezen positie in lopende discussies en doen gevraagd én ongevraagd suggesties voor verdere verbetering.

Uitgelicht: Overgang en werk

In Nederland zijn meer dan 1,7 miljoen vrouwen in de levensfase waar overgangsklachten een grote rol spelen. De NVAB wil de werkvloer overgangsvriendelijker maken, het welzijn en de gezondheid van vrouwen in deze leeftijdsfase verhogen en belemmering van werk door overgangsklachten zoveel mogelijk helpen beperken, onder meer door het gesprek op gang te brengen. Kijk op voor ons standpunt en tips en informatie hoe jij als bedrijfsarts het verschil kunt maken.

Naar de themapagina Overgang en werk

Overspanning en burn-out

Het aantal werknemers dat kampt met overspanning of burn-out blijft stijgen. Binnen de maatschappelijke discussie gaat veel aandacht uit naar veerkracht van de werknemer. De NVAB wil werkgevers, bedrijfsartsen en verzekeringsartsen bewust maken van de mogelijkheden om de werksituatie aan te passen. Op deze themapagina verzamelen we relevante informatie en hulpmiddelen om hen goed op weg te helpen.

Naar de themapagina

Astma/COPD en werk

Er is dringend meer aandacht nodig voor de combinatie van astma/COPD en werk. Beide longaandoeningen kennen een hoge ziektelast en vormen ernstige bedreigingen voor het werkvermogen. Tegelijkertijd spelen bij circa 15% van de astma- en COPD-patiënten werkgerelateerde factoren een rol in het ontstaan van de ziekte.

Bezoek themapagina

Taakdelegatie

Een bedrijfsarts kan taken uitbesteden aan andere professionals. Hij hoort wel altijd zelf de regie te houden.

Bekijk het NVAB-standpunt Delegatie van taken door de bedrijfsarts en supervisie (NVAB, 2022)
Bezoek themapagina

Meer standpunten

Uitgelicht: nachtwerk

Nederlandse bedrijven en instellingen moeten kritischer en zorgvuldiger afwegen of nachtwerk noodzakelijk is. Deze manier van werken geeft verhoogde risico’s op hart- en vaatziekten, diabetes en slaapproblemen. De Gezondheidsraad adviseerde daarom al in 2017 om nachtwerk waar mogelijk te vermijden. De NVAB roept alle betrokkenen op dit advies ter harte te nemen.

Naar themapagina

 

Corona en COVID-19

Na de de afgelopen crisisjaren, krijgen we nu veel te maken met lange termijneffecten van COVID-19. Op de themapagina vind je onder meer verwijzingen naar de berichten, standpunten en de leidraad 'Herstel en re-integratie van werkenden met het Post-COVID Syndroom* - Leidraad voor bedrijfsartsen'.

Naar de themapagina

Nationaal Preventieakkoord

Jaarlijks sterven 35.000 Nederlanders door roken, overgewicht of probleemdrinken. Door dit aan te pakken, kan de gezondheid van heel veel Nederlanders verbeteren. De NVAB ondersteunt samen met meer dan 70 andere partijen het Nationaal Preventieakkoord. Lees meer

Rookvrije Organisatie: Hoe kun je als bedrijfsarts werkgever en werknemer adviseren bij deze ontwikkeling? 

Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA): Rol van de bedrijfsarts

Werken met of na kanker

Veel mensen met kanker kunnen werken en willen dat ook graag. Maar ook als je graag wilt, is een passend werkend perspectief vinden vaak niet eenvoudig. De NVAB is ervan overtuigd dat de bedrijfsarts hierbij het verschil kan maken.

Bezoek themapagina

Overzicht standpunten

Alle NVAB-standpunten van de laatste jaren overzichtelijk op een rij.

Bekijk overzicht NVAB-standpunten

Perscontacten

Vragen over een standpunt van de NVAB?

  • Telefoon: 030 2040620 (algemeen, ma t/m vrij van 09.00 - 16.30 uur)
  • Buiten de genoemde tijden:
    06-40269176 
  • E-mail: nvab@nvab-online.nl