Bestuur

Het NVAB-bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor het beleid van de wetenschappelijke beroepsvereniging.

Contactgegevens Bestuur 

NVAB
Postbus 2113 - 3500 GC  Utrecht
T 030 2040620
E nvab@nvab-online.nl

NVAB Bestuursleden

 J.G.F. (Gertjan) Beens - bedrijfsarts - voorzitter

Portefeuilles: Profilering en Positionering intern en extern

 I. (Iris) Homeijer - bedrijfsarts - secretaris en vice-voorzitter

Portefeuilles: ABSG, CGS/RGS, Herregistratie,Senioren, 
Arbocuratieve Samenwerking

M.P. (Mariëlle) van Aalst - bedrijfsarts - penningmeester

Portefeuilles: Financiën, BG-dagen 

R.L. (Rocco) Kloots, bedrijfsarts

Portefeuille: Wet- en regelgeving

J.E. (Ernst) Jurgens, bedrijfsarts

Portefeuilles: Onderwijs en Wetenschap, Beroepsziekten, Preventie

E. (Erik) Sprong, bedrijfsarts

Portefeuilles: Opleiding en onderwijs

B.T.J. (Boyd) Thijssens, aios bedrijfsgeneeskunde

Portefeuilles:  Kringen, De Jonge Bedrijfsarts, Communicatie 

 

J.W.P.M. (Jan-Willem) Peeters, bedrijfsarts

Portefeuilles: Beroepsuitoefening en ethiek, Buitenlandse betrekkingen

 

 

A.G.C. (Gijsbert) van Lomwel

Directeur