Bedrijfsarts worden

Specialisatie tot bedrijfsarts duurt 4 jaar en is een combinatie van onderwijs en praktijkopleiding. Een arts in opleiding tot bedrijfsarts werkt bij of voor een als opleidingsinstelling erkende arbodienst, onder begeleiding van een ervaren collega. Voor artsen in opleiding tot bedrijfsarts organiseert De Jonge Bedrijfsarts (onderdeel van LOSGIO) regelmatig activiteiten over bijzondere onderwerpen.

Campagne: De Andere Dokter

De andere dokter

In 2021 startte een nieuwe campagne om de opleiding tot bedrijfsarts en verzekeringsarts in het licht te zetten: De andere dokter. Op de campagnesite vind je filmpjes, verwijzingen en praktijkverhalen over het vak en de opleiding.

Naar de andere dokter

Het vak

Arbeids- en bedrijfsgeneeskunde is het geneeskundige specialisme dat zich richt op de relatie tussen arbeid en gezondheid. De maatschappelijke relevantie is groot. Door de vergrijzende beroepsbevolking, de stijgende pensioenleeftijd en toename van het aantal chronisch zieken op de werkvloer zal de behoefte aan bedrijfsgeneeskundige zorg alleen maar toenemen.

Veelzijdig
Het is ook een veelzijdig vak, waarin u zowel preventief en curatief bezig bent. Bovendien werkt u als bedrijfsarts veel samen met andere (para)medische professionals, zowel binnen als buiten de curatieve zorg.

Met impact adviseren
De meeste bedrijfsartsen worden ingeschakeld door werkgevers. Een goede werkgever zal graag in de gezondheid van zijn werknemers investeren en daarbij gebruikmaken van de bedrijfsarts als adviseur. Werken is gezond, maar kan soms ook minder goed of zelfs schadelijk zijn voor de gezondheid. De bedrijfsarts kan dit in een vroeg stadium vaststellen. Dan is er vaak nog van alles aan te doen. Daarnaast kan de bedrijfsarts bij ziekte en verzuim aangeven wat een werknemer nog verantwoord kan doen. Dat kan enorm helpen bij het herstel en bij de hervatting van het werk.

De opleiding

Tijdens de 4-jarige opleiding is een 'arts in opleiding tot bedrijfsarts' werkzaam bij een als opleidingsinstelling erkende arbodienst. Er is geen limiet aan het aantal opleidingsplaatsen per jaar. De opleiding wordt betaald door de werkgever.

Onderwijs én praktijk
De opleiding is gesplitst in een praktijkopleiding en een cursorisch deel:

  • De 'arts in opleiding tot specialist arbeid en gezondheid - bedrijfsgeneeskunde' (aios bedrijfsgeneeskunde) werkt onder begeleiding van een ervaren collega: de praktijkopleider. De aois krijgt toegesneden praktijkopdrachten om zijn persoonlijke competenties uit te breiden. In de loop van de opleiding wordt hij ingezet op een steeds uitgebreider werkterrein.
    Lees meer over de eisen aan de opleidingsinstelling.
  • Parallel aan de praktijkopleiding vindt het instituutsonderwijs plaats. Kennis en vaardigheden worden aangeboden in een afwisselend programma van interactieve colleges, vaardigheidstrainingen, moduleopdrachten en thematische werkgroepen. Het cursorisch gedeelte is te volgen in Utrecht (NSPOH) en in Nijmegen (SGBO).

Ervaringsdeskundigen spreken? Check de ambassadeurs op bedrijfsartsworden.nl

Podcast OccTok met Herman Spanjaard

De bedrijfsgeneeskunde blijft hem verwonderen. Doorgewinterde bedrijfsarts Herman Spanjaard, MD, MPH, FACOEM heeft een bewogen carrière in de arbeidsgeneeskunde. Al vroeg tijdens zijn opleiding besloot hij dat hij een vakgebied wilde kiezen dat sterk verbonden is met "het echte leven". Dit bracht hem bij de bedrijfsgeneeskunde: "het mooiste medische beroep dat er is." Beluister de Engelstalige podcast OccTok met zijn verhaal.