Nieuws

10 mei

De meeste mensen herstellen snel en goed van COVID-19. Een belangrijk deel houdt echter maandenlang klachten en beperkingen. Schattingen lopen op dit moment uiteen van 10 tot maar liefst 35% na 8-12 weken. Met de nieuwe, dynamische leidraad ‘Herstel & Re-integratie in het kielzog van COVID-19’ biedt de NVAB bedrijfsartsen de actueel beschikbare wetenschappelijke onderbouwing op dit nog onbekende terrein, zodat werkenden het advies krijgen dat ze nodig hebben bij het herstel van COVID-19.

26 april

Op woensdag 28 april is het ‘Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk’ (World Day for Safety and Health at Work). Deze internationale dag focust op de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten. De dag is in het leven geroepen door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Dit jaar is het thema 'Anticipate, prepare and respond to crises - Invest Now in Resilient Occupational Safety and Health Systems'.

21 april

Steeds meer werkgevers breiden hun duurzame inzetbaarheidsbeleid uit met stoppen-met-roken-trainingen en een volledig rookvrij bedrijfsterrein. Afvalverwerker AVR behoort tot de voorlopers. “Werkgevers die aarzelen over een proactief rookbeleid zijn ouderwets”, zegt Robert Hageman, operations manager Energy from Waste bij AVR. Met het programma van zijn werkgever stopte hij na dik vijfentwintig jaar met roken.

10 april

Lage rugpijn kan leiden tot onnodige uitval, met name wanneer niet op tijd de juiste maatregelen worden genomen. Werken volgens richtlijnen vermindert het verzuim en komt het welbevinden van mensen ten goede. De richtlijn Lage rugpijn en Lumbosacraal Radiculair Syndroom (LRS) is ontwikkeld met de meest recente kennis voor zowel bedrijfsartsen als verzekeringsartsen. Door volgens deze richtlijn te werken, draag je bij aan het beperken van het verzuim én arbeidsongeschiktheid door lage rugklachten met en zonder uitstraling. 

2 april

Tijdens de voorjaars ALV op 1 april 2021 stelden twee kandidaat-bestuursleden zich aan de ledenvergadering voor. Na een toelichting en vragen in de chat, stemt de vergadering in met de benoeming van beide kandidaten. Hieronder lees je meer over de nieuwe bestuursleden: Boyd Thijssens en Jan Willem Peeters.

4 maart

Alle rookruimtes in gebouwen waar mensen werken of komen voor zorg, cultuur, sport onderwijs en publieke diensten moeten uiterlijk vanaf 2022 sluiten. In de podcast ‘Rookvrij! werkt beter’ verkent de NVAB samen met bedrijfsartsen, deskundigen en werkgevers de kansen en obstakels op weg naar rookvrij werken.

25 februari

Bij een OV-bedrijf was het de stagiaire, bij een grote koekfabriek was het een OR-lid, bij een grote retailer was het de directeur zelf. Welke functie je ook hebt, iedereen kan een start maken met het rookvrij maken van de organisatie. “Zeker de bedrijfsarts kan voor een vliegende start zorgen”, zegt Reina de Kinderen, gepromoveerd gezondheidseconoom en beleidsadviseur bij de Gezondheidsfondsen voor Rookvrij (voorheen Alliantie Nederland Rookvrij). 

23 februari

De weg naar stoppen met roken-zorg moet daarom inzichtelijker en gemakkelijker worden. Daarom ontwikkelt het Trimbos-instituut op verzoek van het ministerie van VWS lokale ‘zorgpaden’.

16 februari

De COVID-19-crisis vraagt erg veel van zorgprofessionals. Tegelijkertijd zijn de kennis en ervaring die we tijdens deze crisis opdoen van grote waarde voor de toekomst. In regionale werkconferenties, georganiseerd door Optimale zorg-Dappere Dokters i.s.m. de KNMG-districten, gaan we onderling het gesprek aan om opgedane kennis en ervaringen te vertalen naar structurele verbeteringen voor optimalisering van zorg. Multidisciplinaire samenwerking staat centraal. Met oog voor medische én maatschappelijke gezondheidseffecten van de coronacrisis.

16 februari

In steeds meer NHG-standaarden zijn adviezen over consultatie van en verwijzing naar de bedrijfsarts opgenomen. Dat is mooi, want contact tussen bedrijfsarts en huisarts is belangrijk. Bijvoorbeeld wanneer het beleid van de huisarts afwijkt van dat van de bedrijfsarts. Of wanneer de bedrijfsarts ziet dat het herstel stagneert en niet duidelijk is waarom. Jacinhta van Balen, huisarts en wetenschappelijk medewerker bij het NHG, Marlo van den Kieboom, bedrijfsarts en projectleider bij de NVAB en Hans Dam, bedrijfsarts geven in deze video voorbeelden voor het belang van samenwerking.

Pagina's

Abonneren op Nieuws