Nieuws

26 mei

In de vandaag gelanceerde podcast De andere dokter worden de verzekeringsarts en de bedrijfsarts in de spotlights gezet. De podcast, de eerste in een reeks, informeert geneeskundestudenten over hun carrièremogelijkheden in het domein arbeid en gezondheid. ‘Juist in deze tijd zien we hoe belangrijk een gezond en vitaal werkend Nederland is.’

25 mei

Tot 10 juni a.s. loopt op www.rijksoverheid.nl een internetconsultatie over het afschaffen van rookruimtes in (semi-)publieke sectoren, openbare gebouwen en het bedrijfsleven. De NVAB reageerde vanuit het project 'Rookvrije Organisatie' uiteraard ook op deze consultatie. 

20 mei

Voor veel werknemers is de crisis rond COVID-19 een stressvolle periode. Daarom is er nu een themapagina 'Mentale gezondheid en corona'.

19 mei

Slechthorendheid en tinnitus zijn veel voorkomende hoorproblemen. Werkenden met slechthorendheid en/of tinnitus hebben meer last van vermoeidheid na het werk en zijn vaker ziek of afwezig in verband met stressgerelateerde klachten.

18 mei

Het RIVM heeft aangegeven dat het uitoefenen van contactberoepen, waaronder de bedrijfsartsen vallen, weer mogelijk is. Daarnaast is het advies om zoveel mogelijk vanuit huis te werken nog steeds van kracht.  In de praktijk zal er daarom altijd sprake moeten zijn van een afweging waarbij zowel aspecten van risico-dragerschap als risico-vormerschap een rol spelen. Het blijft de professionele verantwoordelijkheid en afweging van de bedrijfsarts zelf om de juiste keuze te maken. 

18 mei

Op 23 april besloot staatssecretaris Tamara van Ark vanwege COVID-19 tot het tijdelijke vrijstellingsbesluit verplichtingen Arbeidsomstandighedenwet. Daarmee verleende zij voor specifieke beroepen tijdelijke vrijstelling van bepaalde verplichtingen in het kader van certificatie of persoonsregistratie. Hieronder vallen ook beroepsgerichte keuringen, waar bedrijfsartsen nauw bij betrokken zijn. 

15 mei

In de strijd tegen het coronavirus meten bedrijven de temperatuur van hun werknemers. Groen is naar binnen, rood naar huis. Mag dat zomaar? En hoe betrouwbaar zijn de testen? Bedrijfsarts en NVAB-bestuurslid Ernst Jurgens zegt in de Volkskrant: ‘Als je koorts hebt en je staat op de tocht, krijg je wellicht toch groen licht.’

15 mei

De Europese Commissie roept Nederlandse artsen op mee te doen aan een onderzoek naar vertrouwen in vaccinatie. In 2018 lanceerde de Europese Commissie haar eerste rapport over het vertrouwen in vaccins in de Europese Unie. In het rapport wordt het vertrouwen in vaccinatie onder de algemene bevolking en onder gezondheidswerkers in de 28 lidstaten van de Europese Unie beschreven. De werkzaamheden voor dit rapport zijn gedaan door ‘The Vaccine Confidence Project’.

15 mei

Het UWV heeft een geactualiseerde versie van de Werkwijzer Poortwachter gepubliceerd (versie 1 mei 2020). De Werkwijzer Poortwachter helpt werkgevers, bedrijfsartsen, arbodiensten en re-integratiebedrijven in de begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers.

14 mei

Werkgevers zijn al jaren verplicht hun werknemers een preventief medisch onderzoek (PMO) aan te bieden, maar in de praktijk doen ze dat lang niet allemaal. En willen de werknemers er wel aan?

In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) verscheen deze week het artikel 'Het preventief medisch onderzoek - Een wel heel vrijblijvende verplichting' van Lara Harmans.

Pagina's

Abonneren op Nieuws