Nieuws

31 oktober

Met 800.000 (voormalig) patiënten en jaarlijks 45.000 nieuwe diagnoses is werkend Nederland dringend toe aan betere zorg voor werkenden met of na kanker. Op dit moment ervaren deze mensen tijdens en na hun behandeling een groot gebrek aan aandacht voor de waarde van werk in hun leven. Terwijl de behoefte aan ondersteuning groot is. Want wie de diagnose kanker krijgt, raakt in één klap tal van zekerheden kwijt. De zekerheid van een goede gezondheid en de eigen overleving vanzelfsprekend in de eerste plaats. Maar in het verlengde daarvan ook die van werk en inkomen.

31 oktober

De invoering van de AVG in mei 2018 en enkele andere wijzigingen maakten dat de leidraad Bedrijfsarts en privacy uit 2011 van NVAB en OVAL aan een update toe was. De aandacht voor de privacy van de werknemer en de rol van de werkgever tijdens ziekteverzuimbegeleiding is sinds de invoering van de AVG alleen maar toegenomen.

25 oktober

De herziene leidraad casemanagement biedt bedrijfsartsen een handreiking hoe zij, ook na het ingaan van de AVG, de samenwerking met casemanagers vorm kunnen geven. Daarbij wordt duidelijkheid geboden over wat wel en niet kan en mag in de uitwisseling van informatie binnen de bestaande juridische kaders. Door hier rekening mee te houden kunnen partijen onderling goede (werk)afspraken maken.

23 oktober

Per 1 april 2020 treedt Kees van Vliet terug als directeur van de NVAB. Hij heeft dit werk dan ruim 15 jaar met veel plezier gedaan en daarbij met veel partijen uit het veld van arbeid en gezondheid samengewerkt.

18 oktober

De tweejaarlijkse Anna Prijs van het Anna Fonds|NOREF voor excellent onderzoek is voor dr. Paul Kuijer, bewegingsspecialist in het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid van Amsterdam UMC. Zijn onderzoek laat zien dat zorg op maat nodig is om weer te kunnen werken na een orthopedische operatie; net als in de topsport.

16 oktober

Mis, dit gaat alleen op als het ook gezond werk is. Onderzoek toont namelijk een opvallende gezondheidsparadox aan: zware fysieke activiteit tijdens het werk verhoogt het risico op hart- en vaatziekten en mortaliteit. Van sporten in de vrije tijd word je juist gezonder. Hoe kan dat?

15 oktober

Op 4 oktober organiseerde het A(N)IOS Netwerk-verzekeringsgeneeskunde en De Jonge bedrijfsarts een congres over de psychologie van arbeid. De titel van dit event - “Waarom werk je (niet)?” - vormt een mooi bruggetje naar samenwerken. Immers de samenwerking tussen deze disciplines binnen het domein arbeid en gezondheid heeft geleid tot een boeiend, divers en toch samenhangend programma. Lees hieronder wat de dag te bieden had.

4 oktober

Op vrijdag 4 oktober berichtte RTL Z, net als Trouw, over de herziene richtlijn psychische problemen: "Nieuwe wetenschappelijke inzichten hebben ertoe geleid dat bedrijfsartsen burn-outs anders gaan behandelen. "In de richtlijn staat nu duidelijk wat werkgevers moeten doen en hoe cruciaal de eerste maand na uitval is."

4 oktober

Vandaag verscheen in Trouw een artikel over de herziene richtlijn psychische problemen. Deze richtlijn helpt bij het signaleren van mogelijke psychische moeilijkheden volgens de laatste wetenschappelijke inzichten.

3 oktober

Sinds de eerste herziening van de richtlijn Psychische problemen in 2007 is er veel veranderd. Ontwikkelingen in en rond werk vinden in steeds hoger tempo plaats. Werk verandert bijvoorbeeld door digitalisering, automatisering en flexibilisering. Ook neemt werk in het leven een andere positie in: werk is voor het overgrote deel van de werkenden een levensdomein geworden om belangrijke doelen en waarden te realiseren.

Pagina's

Abonneren op Nieuws