Nieuws

22 februari

De minister van SZW, Karien van Gennip, stelt ruim 14 miljoen euro beschikbaar voor arbeidsgerelateerde zorg. Het geld komt specifiek ten goede aan projecten die kunnen bijdragen aan het vergroten van de opleidingscapaciteit en de toekomstbestendigheid van de arbeidsgerelateerde zorg. ZonMW start daarvoor binnenkort het programma Innovatieve Arbozorg. 

22 februari

Bij de ledenconferentie op 8 februari jl. gingen bedrijfsartsen en bedrijfsartsen in opleiding met elkaar in gesprek over de toekomst van hun vak.  Het tekort aan bedrijfsartsen neemt toe én het vak raakt in de praktijk verwijderd van de oorspronkelijke bedoeling. Daardoor zijn we in de nabije toekomst niet met genoeg om al onze wettelijke taken uit te voeren. Het NVAB-bestuur startte daarom in 2023 het gesprek met alle leden: waar moet het heen met ons vak? De ledenconferentie was de finale voor het ophalen van informatie en zienswijzen uit de beroepsgroep.

16 februari

"Gehorige zwembaden, galmende gymzalen. Op veel werkplekken is er galmende herrie. Dat lawaai kan zorgen voor permanente gehoorschade bij werknemers." Op donderdag 15 februari besteedde KRO-NCRV programma Pointer aandacht aan gehoorschade door lawaai. Bedrijfsarts en praktijkopleider Arnold Schriemer sprak met hen over lawaai op het werk. Een belangrijk, voor veel beroepen, onderbelicht probleem.

16 februari

Het PMO staat niet overal even hoog op de agenda. Hoe zorg je voor energie op dit onderwerp en hoe breng je het verder dan een vinkje zetten? ZorgpleinNoord organiseerde op 6 februari een bijeenkomst over het belang van Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Lector Leiderschap en Duurzaam Werken Klaske Veth en NVAB-directeur Gijsbert van Lomwel deelden hun inzichten uit hun onderzoek naar PMO-uitvoering bij twee zorgorganisaties.  Deelnemers variërend van arbo-coördinatoren tot adviseurs gezondheidsmanagement deelden hun kennis en ervaring tijdens deze bijeenkomst  

12 februari

Beroepsverenigingen van bedrijfsartsen over de hele wereld verenigen zich in 'the International Occupational Medicine Society Collaborative' (IOMSC). Deze organisatie, waarvan de NVAB een van de mede-oprichters is, maakt zich met internationale samenwerking hard voor bedrijfsgezondheidszorg voor alle werkenden op mondiaal niveau.

25 januari

In het visitatietraject maak je gebruik van de e-portfolio-applicatie ScorionX. De ontwikkelaar, Parantion, gaat zichzelf nu ook als organisatie Scorion noemen. Daarom kiezen ze voor aanpassingen in het uiterlijk van ScorionX. 

25 januari

Het huidige Landelijk Opleidingsplan (verder: LOP) besteedt geen of te weinig aandacht aan enkele onderwerpen die voor de bedrijfsarts in de toekomst aan bod zouden moeten komen in de opleiding. Denk aan werken met taakdelegatie, samenwerking met de andere kerndeskundigen én de curatieve sector en meer aandacht voor leefstijl en preventie. Daarom startte de NVAB in september 2023 met een actualisatie van het LOP en het Toetsboek. Het is geen volledige herziening. In dit project ligt de focus op het actualiseren en herschrijven van het opleidingsplan.

18 januari

In 2023 publiceerde de NVAB de herziene richtlijn Werk-privébalans. Vandaag verscheen in het Tijdschrijf voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde een uitgebreid artikel over de aanpak en veranderingen in de richtlijn, zoals de module thuiswerken. Vanwege de beschikbaarheid van nieuw onderzoek en de veranderde manier waarop werk-privébalans wordt gedefinieerd. Het is niet zozeer de interferentie tussen werk en thuis op zichzelf die stress en negatieve gevolgen met zich meebrengt, maar eerder de subjectieve ervaring van deze interferentie.

18 januari

Geen ‘out of proportion’ maar ‘out of box’ denken bij patiënten met long-COVID is het devies volgens Ernst Jurgens, klinisch Arbeidsgeneeskundige PCS, longarts Merel Hellemons en huisarts / medisch adviseur bij C-support Sara Biere-Rafi.

3 januari

In december 2023 vierde de SER het vijfjarige bestaan van het SER Arboplatform. Bij de jubileumbijeenkomst was de NVAB gevraagd te spreken, naast Stan Kaatee, directeur-generaal Werk van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Steven van Eijck, de voorzitter van de SER-commissie Arbeidsomstandigheden. Directeur Gijsbert van Lomwel sprak de aanwezigen namens de NVAB toe: “Goed dat het platform nu vijf jaar bestaat. Tegelijkertijd is er in die tijd weinig verbeterd aan de arbeidsomstandigheden van werkenden in Nederland.”

Pagina's

Abonneren op Nieuws