De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) is de beroepsvereniging van en voor bedrijfsartsen.

Je vindt hier actuele informatie, wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen en leidraden voor bedrijfsartsen over gezond en veilig werken. De NVAB staat voor actieve belangenbehartiging en kennisontwikkeling. Zo dragen we bij aan optimale bedrijfsgezondheidszorg en een gezonde, goed functionerende samenleving. Meer lezen over de NVAB

NVAB start traject om als beroepsgroep te bepalen hoe om te gaan met schaarste

Steeds meer artsen kiezen voor de specialisatie bedrijfsgeneeskunde en de instroom in de opleiding groeit. Met het beloofde noodfonds dat de minister van SZW vrijmaakt om het aantal bedrijfsartsen te vergroten kunnen we de opleidingscapaciteit verhogen. Maar met de huidige invulling van het vak blijven er tekorten door de verwachtte uitstroom vanwege pensioen en de groeiende zorgvraag. Daarom is nu een belangrijk moment om ons vak te herijken. Om ook in de toekomst de beste zorg voor werkenden te kunnen bieden. De komende tijd voeren we in de vereniging het gesprek over de positionering van de bedrijfsarts. Doel is om op de BG-dagen van 2024 richting te hebben gekozen. NVAB-leden kunnen altijd meepraten via het ledenportaal MijnNVAB.

Ledenportaal MijnNVAB

NVAB-leden hebben toegang tot een eigen ledenportaal: MijnNVAB. Via app of browser. Hier vind je collega's, kun je gesprekken voeren via het forum, inschrijven voor bijeenkomsten (en ze gelijk in je agenda zetten) of een vraag stellen aan de Vraagbaak. Er kan natuurlijk nog meer!