De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) is de beroepsvereniging van en voor bedrijfsartsen.

Je vindt hier actuele informatie, wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen en leidraden voor bedrijfsartsen over gezond en veilig werken. De NVAB staat voor actieve belangenbehartiging en kennisontwikkeling. Zo dragen we bij aan optimale bedrijfsgezondheidszorg en een gezonde, goed functionerende samenleving. Meer lezen over de NVAB

Bedrijfsartsen (in opleiding) in gesprek over koers voor bedrijfsgeneeskunde

In gesprek over de koers bij de ledenconferentieBij de ledenconferentie op 8 februari jl. gingen bedrijfsartsen en bedrijfsartsen in opleiding met elkaar in gesprek over de toekomst van hun vak.  Het tekort aan bedrijfsartsen neemt toe én het vak raakt in de praktijk verwijderd van de oorspronkelijke bedoeling. Daardoor zijn we in de nabije toekomst niet met genoeg om al onze wettelijke taken uit te voeren. Het NVAB-bestuur startte daarom in 2023 het gesprek met alle leden: waar moet het heen met ons vak? De ledenconferentie was de finale voor het ophalen van informatie en zienswijzen uit de beroepsgroep. Bij de voorjaars-ALV kunnen leden stemmen over een voorstel voor een nieuwe koers.

Lees meer over de ledenconferentie