De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) is de beroepsvereniging van en voor bedrijfsartsen.

Je vindt hier actuele informatie, wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen en relevante bijeenkomsten voor bedrijfsartsen over gezond en veilig werken. De NVAB staat voor actieve belangenbehartiging en kennisontwikkeling. Zo dragen we bij aan optimale bedrijfsgezondheidszorg en een gezonde, goed functionerende samenleving. Meer lezen over de NVAB

Samen beslissen, ook bij de bedrijfsarts

Samen beslissen bij de bedrijfsarts

Voor de beste zorg hebben zorgverlener en patiënt elkaar nodig. De landelijke campagne Samen Beslissen vraagt hier weer volop aandacht voor via onine media. Boyd Thijssens, bedrijfsarts en voorzitter van de NVAB, ondersteunt de boodschap van Samen Beslissen. Hij vraagt dan ook bewust naar de verwachtingen van de mensen die hij spreekt: “Veel mensen weten niet precies wat de bedrijfsarts doet en vinden het bezoek spannend. Soms slapen mensen de nacht van tevoren slecht. Of schamen ze zich omdat ze ziek zijn. Of zijn ze bang dat je ze zomaar aan het werk stuurt. Het helpt dan als je uitlegt dat de bedrijfsarts er is om de gezondheid van werkenden te bewaken en te bevorderen. 

Lees meer over Samen Beslissen in dit gesprek met Boyd

Perspectief van de bedrijfsarts bij onderzoeken

Regelmatig ontvangt de NVAB verzoeken om leden uit te nodigen voor deelname aan onderzoek of het invullen van een enquête, bijvoorbeeld door aios of wetenschappelijke relaties. Dit biedt vaak een mooie kans om het perspectief van de bedrijfsarts in relevante onderzoeken mee te kunnen nemen.

Bekijk nu lopende verzoeken