white space;

De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) is de beroepsvereniging van en voor bedrijfsartsen.

Je vindt hier actuele informatie, wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen en relevante bijeenkomsten voor bedrijfsartsen over gezond en veilig werken. De NVAB staat voor actieve belangenbehartiging en kennisontwikkeling. Zo dragen we bij aan optimale bedrijfsgezondheidszorg en een gezonde, goed functionerende samenleving. Meer lezen over de NVAB

Update leidraad Herstel en re-integratie van werkenden met het Post-COVID Syndroom

Boss photo created by gpointstudio - www.freepik.com

De meeste mensen herstellen vlot en volledig van een COVID-19 infectie. Veel mensen ondervinden echter langdurig klachten na COVID-19. Als deze klachten langer dan 12 weken aanhouden, spreken we van het Post-COVID Syndroom (PCS). De energie die je lichaam nodig heeft om de schade door COVID-19 te herstellen, bepaalt hoeveel je over hebt om normaal te functioneren. Voor het snelste herstel is het belangrijk te voorkomen dat mensen te snel te veel doen. Maar bij PCS geldt dat het belangrijk is om activiteit goed te balanceren en doseren en dat graag traag. Bedrijfsartsen kunnen nu werken met de geactualiseerde leidraad voor bedrijfsartsen 'Herstel & re-integratie voor werkenden met het Post-COVID Syndroom'.

Naar de geactualiseerde leidraad voor bedrijfsartsen 

 

Foto: Boss photo created by gpointstudio - www.freepik.com

Perspectief van de bedrijfsarts bij onderzoeken

Regelmatig ontvangt de NVAB verzoeken om leden uit te nodigen voor deelname aan onderzoek of het invullen van een enquête, bijvoorbeeld door aios of wetenschappelijke relaties. Dit biedt vaak een mooie kans om het perspectief van de bedrijfsarts in relevante onderzoeken mee te kunnen nemen.

Bekijk nu lopende verzoeken