De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) is de beroepsvereniging van en voor bedrijfsartsen.

Je vindt hier actuele informatie, wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen en relevante bijeenkomsten voor bedrijfsartsen over gezond en veilig werken. De NVAB staat voor actieve belangenbehartiging en kennisontwikkeling. Zo dragen we bij aan optimale bedrijfsgezondheidszorg en een gezonde, goed functionerende samenleving. Meer lezen over de NVAB

Op naar een overgangsvriendelijke werkvloer

Overgang en werk goed begeleiden

In Nederland zijn meer dan 1,7 miljoen vrouwen in de levensfase waar overgangsklachten een grote rol spelen. 80% van de werkneemsters in de overgang ervaart klachten en ruim 35% ervaart beperkingen in het werk. Iedere vrouw heeft recht op een goede kwaliteit van leven, werk en zorg tijdens de overgang. De NVAB wil de werkvloer overgangsvriendelijker maken, het welzijn en de gezondheid van vrouwen in deze leeftijdsfase verhogen en belemmering van werk door overgangsklachten zoveel mogelijk helpen beperken. Bedrijfsartsen kunnen een belangrijke rol spelen. Op de nieuwe themapagina Overgang en werk vind je meer informatie, cijfers en tips wat je kunt doen.

Naar de themapagina Overgang en werk

Perspectief van de bedrijfsarts bij onderzoeken

Regelmatig ontvangt de NVAB verzoeken om leden uit te nodigen voor deelname aan onderzoek of het invullen van een enquête, bijvoorbeeld door aios of wetenschappelijke relaties. Dit biedt vaak een mooie kans om het perspectief van de bedrijfsarts in relevante onderzoeken mee te kunnen nemen.

Bekijk nu lopende verzoeken