Overzicht van de kringen

De NVAB is regionaal georganiseerd in Kringen die zich vooral richten op nascholing en de toetsing van beleid.

Interessante downloads (beschikbaar na inloggen)

Kring Amsterdam

Bestuur Kring Amsterdam

 • Voorzitter: I. Koekenbier
 • Secretaris: R. Madijokromo - Ramlal
 • Penningmeester: A. Koole 

Kring Amsterdam richt zich op het verhogen van het kennisniveau door het
organiseren van kwalitatief goede en geaccrediteerde nascholingen in de regio en het
bevorderen van contacten tussen bedrijfsartsen onderling.

Kring Den Haag-Leiden

Bestuur Kring Den Haag-Leiden

 • Voorzitter/penningmeester: A. van der Plas
 • Vice-voorzitter/penningmeester: F. Brouwer
 • Secretaris: D. Wijnolst-Bavelaar

De visie van Kring Den Haag-Leiden is handhaving en bewaking van het huidige niveau van de bijscholing zowel als ook trachten de belangstelling daarvoor cq aanmeldingen weer te zien toenemen. Hierbij staan ook ideeën over een meer interactieve vorm van nascholing op de agenda.

Kring IJssel in het Midden

Bestuur Kring IJssel in het Midden

 • Voorzitter: K. de Jong
 • Secretaris/penningmeester: G. Norder

Kring IJssel in het Midden staat voor het onderhouden en verbeteren van de contacten tussen bedrijfsartsen en artsen uit de behandelende sector en het organiseren van geaccrediteerde nascholingsbijeenkomsten voor de leden. Verder biedt het een discussieplatform voor het beleid van de NVAB.

Kring Noord

Bestuur Kring Noord

 • Voorzitter: G. Koster
 • Penningmeester/secretaris: H. Terpstra

Professionalisering, deskundigheidsbevordering, beroepsuitoefening, positionering en communicatie zijn de aandachtsgebieden waarop Kring Noord zich richt.

Kring Oost

Bestuur Kring Oost

 • Voorzitter: H. Backus
 • Secretaris: J. Groenen
 • Penningmeester: H. Wijers

Kring Oost is met name gericht om enerzijds een scholingsaanbod te bieden dat interessant is voor de collegae, doch ook om de sociale binding tussen collegae in de regio te bevorderen. Daarnaast nodiged de kirng in principe lokale sprekers uit voor de scholingsbijeenkomsten wat dan weer de samenwerking met de curatieve collegae in de regio bevordert.

Kring Oost-Brabant

Bestuur Kring Oost-Brabant

 • Voorzitter: M. Scheuer
 • Secretaris/penningmeester: G. (Gera) Appels
 • Algemeen bestuurslid: K. (Klaartje) van der Burgt

Kring Oost-Brabant ziet het als belangrijkste taak om voor leden van de kring bijscholingen te organiseren. Daarbij proberen zij nadrukkelijk de verbinding te leggen met de (richtlijnen van) de NVAB en het raakvlak tussen curatieve gezondheidszorg en bedrijfsgezondheidszorg

Kring Utrecht

Bestuur Kring Utrecht

 • Voorzitter: M. (Manuela) de Klaver
 • Secretaris: N. (Nadire) Dogan
 • Penningmeester: J. Valkenburg

Kring Utrecht stelt zich ten doel bijscholingen over actuele onderwerpen te organiseren en de leden de gelegenheid te geven voor en na de vergaderingen onderling contact te hebben. Tijdens elke vergadering met bijscholing is er een huishoudelijk gedeelte waarin voor iedere aanwezige relevante onderwerpen, aan de orde kunnen worden gesteld.

 

Kring Zuid-Limburg

Bestuur Kring Zuid-Limburg

 • Voorzitter: P. Van den Berg
 • Penningmeester: F. Patelski
 • Secretaris: J. Brouns

De Kring Zuid-Limburg is een vereniging opgericht in 2001. De doelen van de vereniging zijn:

 • Het bevorderen en onderhouden van het kennisniveau van haar leden
 • Het bevorderen en onderhouden van de contacten tussen bedrijfsartsen onderling
 • Het bevorderen en onderhouden van contact tussen andere artsen en andere arbodisciplines.

Ook zijn diverse verzekeringsartsen lid van de kring. De vereniging telt ruim 160 leden.

Kring Zuidwest Nederland

Bestuur Kring Zuidwest Nederland

 • Voorzitter: vacant
 • Penningmeester: B. Versluis
 • Secretaris: vacant

Kring Zuidwest Nederland probeert voor haar activiteiten en de kring probeert zoveel mogelijk sprekers uit eigen geledingen dan wel het eigen netwerk de avonden te laten verzorgen.