Coronavirus en COVID-19

Nederland bevindt zich, net als andere Europese landen, in een crisis door de maatregelen om het coronavirus (SARS Covid-19) in te dammen. Het einde van de pandemie laat nog op zich wachten. Op deze pagina vind je onder meer verwijzingen naar de berichten, standpunten en informatie over het testbeleid. Zie ook de LCI-richtlijnen van het RIVM of het steunpunt coronazorgen van VWS.

Veelgestelde vragen

De NVAB zet zich in om vragen van bedrijfsartsen over corona te beantwoorden. Voor vragen die meer disciplines raken, werkt de NVAB samen met verschillende beroeps- en brancheverenigingen aan kennisnieuwsbrieven.

Bekijk de veelgestelde vragen en kennisnieuwsbrieven over corona

Zorg na COVID-19

De coronapandemie duurt nog steeds voort. Zo komen er ook steeds meer mensen na corona-infectie terug op de werkvloer. Het is belangrijk om de de patiëntengroep die klachten en beperkingen heeft overgehouden aan een corona-infectie goede nazorg te bieden. De NVAB houdt daarom op een aparte pagina alle handige tips en tools bij voor nazorg bij coronapatiënten.

Klik hier voor de tips en tools. 

Mentale gezondheid en corona

Voor veel werknemers is de crisis rond COVID-19 een stressvolle periode. Werkgevers blijven verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek, werkindeling en werktijden, ook als een werknemer thuiswerkt. Bekijk meer informatie over hoe je hier zo goed mogelijk mee om kunt gaan.

corona.knmg.nl bundelt informatie over corona

KNMG lanceerde het nieuwe COVID-19 platform corona.knmg.nl. Samen met de betrokken medisch-wetenschappelijke verenigingen bundelt het nieuwe platform de actuele informatie over Corona op een eenvoudig doorzoekbare manier. De website doorzoekt richtlijnen en bronnen van medisch-wetenschappelijke verenigingen en organisaties zoals Thuisarts en RIVM. Daarnaast geeft het platform direct toegang tot de onderwerpen en bronnen die voor artsen actueel zijn

Naar corona.knmg.nl

Meer lezen op www.knmg.nl

Corona richtlijnen, leidraden en tools

Er is nog veel onbekend over het beloop en herstel bij COVID-19. Om bedrijfsartsen toch inzicht en onderbouwing te bieden, verzamelt de NVAB de actuele wetenschappelijke kennis over COVID-19 na de acute fase in de nieuwe, dynamische leidraad:

Herstel & Re-integratie in het kielzog van COVID-19; Post-Acute gevolgen van SARS CoV-2 infectie (PASC)

Werkgevers, werknemers, sociale partners, arbodiensten en -deskundigen en andere actoren hebben een belangrijke rol bij het voorkomen van verspreiding van het virus op het werk. De Sociaal Economische Raad (SER) ontwikkelde hiervoor een algemene handreiking in het Nederlands en Engels. 

Handreiking Sociaal Economische Raad

Ongeveer 20% van de Nederlandse beroepsbevolking heeft een of meerdere chronische aandoeningen; Covid-19 populatie at risk. Daarom dient het risico op besmetting op het werk te worden nagegaan en geëlimineerd. Dit betekent een update van de huidige RI&E.Door middel van zes stappen komt de bedrijfsarts – ondersteund door de arbeidshygiënist - tot een adequate individuele risico-schatting op besmetting door terugkeer naar de werkplek. 

Leidraad SMB

Informatie over het vaccineren vind je via de LCI-richtlijn (uitvoeringsrichtlijn) COVID-19-vaccinatie. De richtlijn is geüpdatet in verband met aanvullend advies voor vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten tijdens de COVID-19-vaccinatiecampagne. Daarnaast wordt de handleiding periodiek herzien als andere effectieve vaccins geregistreerd worden.

LCI-richtlijn (uitvoeringsrichtlijn) COVID-19-vaccinatie

De maatschappelijke gevolgen van de maatregelen rond COVID-19 hebben invloed op de wijze van beoordelen van de re-integratie inspanningen van de werkgever in het kader van de Wet verbetering poortwachter (WVP). Het UWV publiceerde daarom een aanvulling op de Werkwijzer Poortwachter.

Naar het addendum

Nieuwsberichten rondom corona

29 november

Het kabinet heeft strengere maatregelen genomen om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen. Het thuiswerkadvies is aangescherpt naar 'Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan'. Naast de basismaatregelen kunnen extra maatregelen worden ingezet, zoals de gezondheidscheck en werken op afspraak. Het dragen van een mondkapje is voor de bedrijfsarts en cliënt verplicht indien afstand houden niet mogelijk is. Het blijft de professionele verantwoordelijkheid en afweging van de bedrijfsarts zelf om de juiste keuze te maken en de gepaste maatregelen te treffen.

25 november

Zorgmedewerkers zijn onmisbaar bij de bestrijding van corona. Bovendien werken zij met kwetsbare mensen. Daarom krijgen zij tijdelijk voorrang bij de coronatesten wanneer sprake is van klachten die bij corona passen. Dit geldt ook voor bedrijfsartsen. 

Op www.rijksoverheid.nl lees je precies hoe het werkt

Pagina's

Sneltesten

Om bedrijven praktisch te ondersteunen bij de inrichting van een eigen teststraat, hebben  VNO-NCW en MKB-Nederland in samenwerking met het ministerie van VWS en de NVAB een website met toolkit en een helpdesk opgezet: werkgeverstesten.nl. Het voornaamste doel is om de veiligheid op de werkvloer te vergroten.

Bedrijfsartsen kunnen een financiële tegemoetkoming ontvangen om antigeen(snel)testen af te nemen bij werknemers in opdracht van hun werkgever.. Lees hier meer over de huidige financiële regeling en het preventief testen van werknemers.