Coronavirus en COVID-19

Nederland bevindt zich, net als andere Europese landen, in een crisis door de maatregelen om het coronavirus (SARS Covid-19) in te dammen. Het einde van deze pandemie is zeker nog niet in zicht. In een crisis zijn er geen pasklare draaiboeken en wel veel vragen, vaak zonder antwoord. We kunnen onmogelijk een eind maken aan alle onzekerheid, maar werken er wel hard aan die waar mogelijk op te heffen. Op deze pagina vind je onder meer verwijzingen naar de berichten, standpunten en informatie over het testbeleid. Zie voor triagering de richtlijnen van de LCI.

Veelgestelde vragen

Het is een bijzondere periode waarbij nog veel onbekend en onzeker is. De NVAB zet zich in om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden.

Bekijk de veelgestelde vragen over corona

Voor vragen die meer disciplines raken:

  1. Kennisnieuwsbrief COVID-19 1 (maart 2020)
  2. Kennisnieuwsbrief COVID-19 2 (april 2020)
  3. Kennisnieuwsbrief COVID-19 3 (mei 2020)

Advies spreekuurcontacten vanaf 20 mei

Het RIVM heeft aangegeven dat het uitoefenen van contactberoepen, waaronder de bedrijfsartsen vallen, weer mogelijk is. Daarnaast is het advies om zoveel mogelijk vanuit huis te werken nog steeds van kracht.  In de praktijk zal er daarom altijd sprake moeten zijn van een afweging waarbij zowel aspecten van risico-dragerschap als risico-vormerschap een rol spelen.

Lees meer

Werkwijzer Poortwachter Addendum versie 2

Er is een tweede versie op het addendum voor de werkwijzer Poortwachter gepubliceerd.
Naar het addendum

CAScode Corona Virus Ziekte 2019

Het is van het grootste belang te weten in welke mate ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid worden bepaald door Corona Virus Ziekte 2019 (COVID-19). Voor helder onderscheid met andere aandoeningen is een eigen CAScode toegekend (Classificaties voor Arbo en SV). Vanaf 1 april 2020 behoren bedrijfs- en verzekeringsartsen de code R605 te gebruiken voor Corona Virus Ziekte 2019.

Lees meer

Kennisnieuwsbrief COVID-19

De NVAB werkt samen met verschillende beroeps- en brancheverenigingen aan een kennisnieuwsbrief (eerder genoemd: speciale editie van Arbo-inf@ct). Daarin worden de meest voorkomende en urgente vragen multidisciplinair beantwoord. Je kunt nu de eerste twee edities downloaden:

  1. Kennisnieuwsbrief COVID-19 1 (maart 2020)
  2. Kennisnieuwsbrief COVID-19 2 (april 2020)
  3. Kennisnieuwsbrief COVID-19 3 (mei 2020)

Nieuwe vacaturesite tegen personeelstekort

De vraag naar extra zorgpersoneel stijgt tijdens de coronapandemie. De druk op zorgmedewerkers wordt groter. Tegelijkertijd bieden zorgprofessionals zich vanuit alle kanten aan om tijdelijk te helpen die druk te verminderen. Via een speciale vacaturesite kunnen geneeskundestudenten, artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals zich opgeven als beschikbaar.

Lees meer

Direct naar Vacatures covid-19

CoronIT

In hoog tempo wordt, in opdracht van het Ministerie van VWS, een automatiseringssysteem ontwikkeld: CoronIT. Hiermee worden triage, aanvraag, testafname en uitslag ondersteund en geautomatiseerd. CoronIT werkt met Topicus Zorg.

Lees meer over CoronIT voor bedrijfsartsen

Uitgangspunten voor het testen van personen behorende bij het versoepelen van de maatregelen

In de persconferentie van 6 mei jl. werd aangegeven dat de sectoren waarbinnen getest kan worden bij symptomen van COVID-19 zijn aangevuld. Bedrijfsartsen richten zich daarbij zoals gebruikelijk op werknemers. Bekijk voor meer informatie de 'Uitgangspunten voor het testen van personen behorende bij het versoepelen van de maatregelen' van het LCI. Het kabinet streeft ernaar om in juni iedereen met klachten te kunnen testen via de GGD.

Zie ook bij het RIVM: Testen op COVID-19

GGD-handreiking Inrichten COVID19 testfaciliteit – rol van de bedrijfsarts en arbodienst

Bedrijfsartsen van zorginstellingen hebben een belangrijke rol bij het testen op COVID19. De belangenvereniging van GGD'en stelde een handreiking op, in samenwerking met de NVAB en OVAL.

Lees verder en bekijk informatie per GGD

Inzet en testbeleid zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis

Het Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding ) heeft de uitgangspunten voor een optimale inzet van medewerkers in de zorg gepubliceerd: Uitgangspunten inzetten en testen zorgmedewerkers. Deze algemene uitgangspunten zijn voor verschillende sectoren vertaald naar een sectorspecifiek advies.

Zie verder op www.rivm.nl

Nieuwsberichten rond corona

Er verschijnen regelmatig nieuwe berichten over corona.

Bekijk de nieuwsberichten

Mentale gezondheid en corona

Voor veel werknemers is de crisis rond COVID-19 een stressvolle periode. Werkgevers blijven verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek, werkindeling en werktijden, ook als een werknemer thuiswerkt. Bekijk meer informatie over hoe je hier zo goed mogelijk mee om kunt gaan.

Beeldbellen tijdens de coronacrisis (KNMG)

De coronacrisis roept de wens op bij artsen om patiënten vaker via beeldbellen te spreken, in plaats van patiënten fysiek te ontmoeten. Beeldbellen is een waardevol alternatief. Waar moet u aan denken bij beeldbellen met patiënten? En welke toepassingen zijn er? De KNMG zocht uit welke apps en middelen je kunt gebruiken voor veilige online gesprekken.

Lees meer

Minister bevestigt versoepeling BIG-regels voor inzet zorgpersoneel in noodsituaties (KNMG)

Voormalig verpleegkundigen en artsen van wie de registratie in het BIG-register is verlopen na 1 januari 2018, maar die nog voldoende vaardig zijn, mogen vanwege de coronacrisis bij uitzondering weer aan de slag in de zorg, zonder dat zij zich opnieuw in het register inschrijven.

Lees verder