Coronavirus en COVID-19

Nederland bevindt zich, net als andere Europese landen, in een crisis door de maatregelen om het coronavirus (SARS Covid-19) in te dammen. Het einde van de pandemie laat nog op zich wachten. Op deze pagina vind je onder meer verwijzingen naar de berichten, standpunten en informatie over het testbeleid. Zie ook de LCI-richtlijnen van het RIVM.

Veelgestelde vragen

De NVAB zet zich in om vragen van bedrijfsartsen over corona te beantwoorden. Voor vragen die meer disciplines raken, werkt de NVAB samen met verschillende beroeps- en brancheverenigingen aan kennisnieuwsbrieven.

Bekijk de veelgestelde vragen en kennisnieuwsbrieven over corona

Handreiking zorg na COVID-19

De Long Alliantie Nederland (LAN) ontwikkelde een handreiking ‘Behandeling en begeleiding van post-COVID-19 patiënten’. Daarin vind je aanbevelingen voor zorgverleners hoe zij zorg kunnen verlenen aan de patiëntengroep die klachten en beperkingen heeft overgehouden aan een corona-infectie: het COVID-19 Associated Syndrome (CAS).

Naar de handreiking

Corona en roken

Eén op de drie rokers denkt door de coronacrisis na over stoppen met roken, blijkt uit een onderzoek van het Trimbos-instituut. Dat is goed nieuws, want onderzoeken wijzen uit dat voor rokers de kans op besmetting waarschijnlijk groter is en het risico op ernstige klachten zeker toeneemt. Maatregelen tegen roken nemen toe vanuit het Nationaal Preventieakkoord.

Lees meer op Rookvrije organisatie

Mentale gezondheid en corona

Voor veel werknemers is de crisis rond COVID-19 een stressvolle periode. Werkgevers blijven verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek, werkindeling en werktijden, ook als een werknemer thuiswerkt. Bekijk meer informatie over hoe je hier zo goed mogelijk mee om kunt gaan.

CoronIT

In hoog tempo is, in opdracht van het Ministerie van VWS, een automatiseringssysteem ontwikkeld: CoronIT. Hiermee worden triage, aanvraag, testafname en uitslag ondersteund en geautomatiseerd. CoronIT werkt met Topicus Zorg. Sinds 1 juni is tussenkomst van een (bedrijfs)arts bij testaanvragen niet meer noodzakelijk.

Lees meer over CoronIT voor bedrijfsartsen

Sneltesten

Naast het spoor van de GGD-teststraten wordt er gewerkt aan een aanvullend testspoor voor werkgevers. Daarin kunnen werkgevers op eigen initiatief sneltesten (met name antigeentesten) inzetten voor eigen personeel. VWS heeft een taskforce opgericht waarin o.a. VNO-NCW, NVAB en OVAL-zitting hebben, om afspraken te maken hoe deze sneltesten op een verantwoorde manier in praktijk te brengen. 

Lees meer

Testen op COVID-19 in bedrijven - update

Zoals wij hebben laten weten zijn wij druk bezig met de Corona sneltesten in de taskfoce van VWS. De handreiking voor het testen binnen bedrijven is gepubliceerd en geactualiseerd, lees hier meer over speciale aandachtspunten omtrent het toepassen van deze handreiking in de praktijk.

NVAB-standpunt spreekuurcontacten geactualiseerd per 1 december

De basisregel blijft: ‘Werk zoveel als mogelijk vanuit huis en houd spreekuur op afstand.’ Maar ook: maak een professionele afweging of je daarmee voldoende informatie krijgt om tot een verantwoord advies te komen.  In elke consult-situatie waarin de 1,5 meter-regel niet kan worden nageleefd moet een mondmasker gedragen worden. 

Lees meer

Betrek bedrijfsarts bij bestrijding corona

OVAL en NVAB stuurden minister De Jonge een brandbrief omdat we vinden dat de factor werk een belangrijk aandachtspunt is bij het COVID-19 testbeleid, vooral bij de advisering naar aanleiding van uitslagen. De minister onderstreept het belang van de factor werk en een goede samenwerking tussen publieke en bedrijfsgezondheidszorg.

Lees de brief aan de minister of bekijk een praktijkvoorbeeld

Verspreiding coronavirus tegengaan op het werk

Het ziet ernaar uit dat we nog een hele tijd met Covid-19 moeten leven. Werkgevers, werknemers, sociale partners, arbodiensten en -deskundigen en andere actoren hebben een belangrijke rol bij het voorkomen van verspreiding van het virus op het werk. De Sociaal Economische Raad (SER) ontwikkelde hiervoor een algemene handreiking in het Nederlands en Engels. Ook vind je voor verschillende branches Engelstalige praktijkvoorbeelden.

Naar de handreiking en voorbeelden

Nieuwsberichten rond corona

Er verschijnen regelmatig nieuwe berichten over corona.

Bekijk de nieuwsberichten

COVID-19-vaccinatie

Onder leiding van het ministerie van VWS wordt door velen hard gewerkt aan de vaccinatiecampagne tegen corona. Bescherming van gezondheid van kwetsbare ouderen en gehandicapten staat in de vaccinatiestrategie voorop. Daarom, en vanwege de specifieke kenmerken van het nu beschikbare BioNTech-Pfizervaccin, is gekozen voor centrale priklocaties. Lees hier meer over de rol van de bedrijfsarts bij de vaccinatiecampagne.

Bekijk KNMG dossier over COVID-19-vaccinatie

Zie voor meer informatie over vaccineren de LCI-richtlijn (uitvoeringsrichtlijn) COVID-19-vaccinatie. De richtlijn is geüpdatet in verband met aanvullend advies voor vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten tijdens de COVID-19-vaccinatiecampagne. Daarnaast wordt de handleiding periodiek herzien als andere effectieve vaccins geregistreerd worden.

Uit het veld: bedrijfsgeneeskundig advies tijdens corona

De bedrijfsarts is voor werkgevers en werknemers een belangrijke steunpilaar tijdens de coronacrisis. Bijvoorbeeld bij het plannen van terugkeer naar werk, maar ook bij het vertalen van coronatestuitslagen naar adviezen voor werkgever en werknemer. Kinderopvangorganisatie SKSG in Groningen en bedrijfsarts Mariëlle van Aalst werkten aan een plan om de crisis het hoofd te bieden om antwoord te bieden op allerlei vragen. Zij spraken elkaar over de samenwerking

Addendum werkwijzer Poortwachter

De maatschappelijke gevolgen van de maatregelen rond COVID-19 hebben invloed op de wijze van beoordelen van de re-integratie inspanningen van de werkgever in het kader van de Wet verbetering poortwachter (WVP). Het UWV publiceerde daarom een aanvulling op de Werkwijzer Poortwachter.
Naar het addendum

Coulanceregeling RGS rond herregistratie verruimd en verlengd

Alle specialisten en profielartsen behouden dit jaar hun registratie in de registers van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Specialisten en profielartsen waarvan de registratie eindigt tussen 1 maart 2020 en 1 januari 2021, worden niet uitgeschreven uit het register en blijven tot 1 januari 2021 ingeschreven.

Lees meer