Commissies en Werkgroepen

Binnen de NVAB opereren diverse commissies en werkgroepen. Zij adviseren het bestuur over tal van ontwikkelingen in het vakgebied.

Commissies

v. E.A. Sprong | 088 1999100 (BlijWerkt) | easprong@home.nl

v. G.G. Robeer | b.robeer@hotmail.com
s. Mw. Dr. J.W.H. Luites | j.luites@nvab-online.nl

v. H.E. (Els) Carsouw | els@carsouw.nl
s. S.C.N. (Salmara) Linsen-Akihary | s.linsen-akihary@nvab-online.nl 

v. Prof. dr. C.T.J. (Carel) Hulshof
s. vacant

Mw. L.M. (Linda) Rijkuiter
Mw. M. (Mirjam) Mouton

v. Mw. Dr. I (Iris) Homeijer
s. vacant

v. ?
s. Dr. D. Spreeuwers | 06 52620798 | dick.spreeuwers@yellowfactory.org

v. Peter Coffeng |   p.coffeng@edufit.nl
s. Congresbureau EPS 2.0 | 040 2911422 | bgdagen@nvab-online.nl

v. ?
s. Jacqueline Gerritsen | j.gerritsen@nvab-online.nl

v. T.F. Senden | t.senden@cf.ru.nl
s. Mw. Dr. J.W.H. Luites | j.luites@nvab-online.nl

v. Mw. dr. M. (Monique) van Beukering (per 1 januari 2023)

v. Mw. drs. D.S. Lademacher | dslademacher@gmail.com
s. Jacqueline Gerritsen | j.gerritsen@nvab-online.nl
    Mw. E. van 't Klooster (namens KB-NVAB)
    Mw. S. Karadag (namens KB-NVAB)

v. Mw. mr. C. (Karien) van Roessel
s. S.C.N. (Salmara) Linsen-Akihary | s.linsen-akihary@nvab-online.nl  

________________________________________

Werkgroepen

v. Mw. E.M. van de Ven | 020 5994114 | lisavdv2016@gmail.com
s. R.J. Naber | 020 5662083 (AMC) | r.j.naber@amc.uva.nl

s. Mw. G.J.A. Bekendam
ondersteuning: B. Sinia-Beijert | secr.club25@hotmail.com

v. Dhr. P.L.S. (Peter) Karper | 06 52461092 | peter.karper@politie.nl
s. Mw. C.N. (Carolien) Boeve-Schreij 

Contactpersonen: Cobi Oostveen | c.oostveen@corw.nl
Ton Jenner | jenner@omtrend.com

Contactpersoon: 

v. J.E. (Ernst) Jurgens

v. Iris Homeijer 
s. Han Ceulen

________________________________________

v. Dhr. J. Aartsen | j.aartsen@aartsenkiburg.nl
Zie voor meer informatie de website van de ZFB: www.bedrijfsartsen.net