Commissies en Werkgroepen

Binnen de NVAB opereren diverse commissies en werkgroepen. Zij adviseren het bestuur over tal van ontwikkelingen in het vakgebied. NVAB-leden vinden meer informatie van de commissies in MijnNVAB (eerst inloggen).

Commissies

 • Accreditatie (CA)

v. E.A. (Erik) Sprong | 088 1999100 (BlijWerkt)

 • Autorisatiecommissie (AC)

v. vacant 
s. Mw. Dr. J.W.H. (Joan) Luites 

 • Beroepsuitoefening en Ethiek (CBE)

v. H.E. (Els) Carsouw 
s. S.C.N. (Salmara) Linsen-Akihary

 • Beroepsziekten

v. E. (Ernst) Jurgens
s. J.J. (Jurgen) van der Baan

 • Financiële AdviesCommissie (FAC)

Mw. L.M. (Linda) Rijkuiter
Mw. M. (Mirjam) Mouton
Mw. M. (Mariëlle) van Aalst

 • ICT en Deskundigheidsbevordering (CID)

v. Mw. Dr. I (Iris) Homeijer
s. vacant

 • Internationale Betrekkingen (CIB)

v. ?
s. Dr. D. (Dick) Spreeuwers | 06 52620798 

 • NVAB Nascholing (CNN): organisatie BG-dagen

v. M. (Mariëlle) van Aalst
s. Congresbureau EPS 2.0 | 040 2911422 | bgdagen@nvab-online.nl

 • Opleiding en Onderwijs (COO)

v. P.T.J.M. (Paulus) Vissers
s. S.R. (Sonja) Toren

 • Preventie

v. E. (Ernst) Jurgens
s. J.J. (Jurgen) van der Baan

 • Richtlijnontwikkeling en Wetenschap (CROW)

v. F. (Frank) Brouwer
s. Mw. Dr. J.W.H. (Joan) Luites

 • Toekenning van de Burgerpenning/Zielhuispenning (CBZ)

v. Mw. dr. M. (Monique) van Beukering

 • Visitatie Bedrijfsartsen (CVB)

v. Mw. drs. D.S. (Dorit) Lademacher
s. Mw. J. (Jacqueline) Gerritsen 
    Mw. E. van 't Klooster (namens KB-NVAB)
    Mw. S. Karadag (namens KB-NVAB)

 • Wet- en Regelgeving (CWR)

v. Mw. mr. C. (Karien) van Roessel
s. S.C.N. (Salmara) Linsen-Akihary

________________________________________

Werkgroepen

 • Bedrijfsartsen in de Zorg (BAZ)

v. Mw. E.M. van de Ven
s. R.J. Naber 

 • Bedrijfsartsen Bank- en Verzekeringswezen, Administratiekantoren en Vrije Beroepen (Club 25)

s. Dhr. T. (Toine) van Gestel
ondersteuning: B. Sinia-Beijert 

 • Bedrijfsartsen Landelijke Overleggroep Politie (LOB Pol)

v. Dhr. J.A.M. Paardenkooper
s. Dhr. J.J.W. Witjes

 • Bedrijfsartsconsulenten Oncologie (BACO)

Contactpersonen: Cobi Oostveen en Marieke Jacobs

 • Paradigma

Contactpersoon:

 •  Seniorleden

v. I. (Iris) Homeijer

s.

 • Stoffengerelateerde beroepsziekten

v. H.J.A (Rik) Menting

s. Jurgen van der Baan

________________________________________

Zie voor meer informatie de website van de ZFB: www.bedrijfsartsen.net