Het is lastig om aan te tonen dat je covid op je werk hebt opgelopen - Medisch Contact

14 september 2023

Bedrijfsartsen Marieke Struijk, Trudeke Möller (aios), David Bruinvels, Dick Spreeuwers beschrijven in dit artikel in Medisch Contact waar je rekening mee moet houden bij het beoordelen van COVID-19 als beroepsziekte. De complexiteit zit enerzijds in de variatie in symptomen en mogelijke comorbiditeit, maar ook: Hoe toon je aan dat je in de werksituatie bent blootgesteld en dat de besmetting op het werk heeft plaatsgevonden? Wat het bijvoorbeeld ingewikkeld maakt, is dat het bron- en contactonderzoek is afgeschaft toen de GGD de vraag niet meer aankon. Is er twijfel of de besmetting op het werk heeft plaatsgevonden? Dan is het zaak om een medische expertise te laten doen door een klinisch arbeidsgeneeskundige die het postcovidsyndroom als aandachts­gebied heeft, zodat vastgesteld kan worden of er sprake is van een beroepsziekte. 

Lees het artikel voor achtergronden en wat je kunt doen

Zie ook