Patiëntenfederatie roept op: Bespreek het werk van een patiënt vaker in de spreekkamer

08 september 2023

Patiëntenfederatie - Het levert heel veel op als mensen met een ziekte of beperking in staat worden gesteld om te kunnen blijven werken, niet in de laatste plaats voor henzelf. Maak het onderwerp werk daarom vaker bespreekbaar in de spreekkamer en handel in dat belang, stelt Patiëntenfederatie Nederland na onderzoek naar dit onderwerp.

Winst voor de werkende patiënt

Iedere patiënt die binnen de zorg ondersteund wordt om door te kunnen blijven werken of snel weer inzetbaar is, is winst. En die winst zit hem in de eerste plaats bij en voor de patiënt zelf. Uit een analyse van Patiëntenfederatie Nederland van cijfers uit Mijnkwaliteitvanleven.nl blijkt bijvoorbeeld dat mensen die ondanks hun ziekte of aandoening kunnen blijven werken, hun kwaliteit van leven een significant hoger cijfer geven dan mensen die niet meer werken. Bovendien beoordelen zij hun fysieke én mentale gezondheid hoger: werk biedt structuur, minder geldzorgen en zingeving.

Lees het volledige bericht en download het rapport via patientenfederatie.nl