Bedrijfsarts

Alles over bedrijfsarts worden én blijven. Maar ook: hoe u als bedrijfsarts werkt aan uw deskundigheid en professionaliteit. Want het vak is steeds in beweging, en kennis en vaardigheden vergen onderhoud.

Het betere werk!

Het beroep van bedrijfsarts heeft vele aantrekkelijke kanten. De kansen op werk zijn groot, de arbeidsvoorwaarden prima. En het vak is veelzijdig: een bedrijfsarts is niet alleen bezig met verzuimbegeleiding, maar ook met preventie.

Lees meer op bedrijfsartsworden.nl

Bedrijfsarts worden

Specialisatie tot bedrijfsarts duurt 4 jaar en is een combinatie van onderwijs en praktijkopleiding. Een arts in opleiding tot bedrijfsarts werkt bij of voor een als opleidingsinrichting erkende arbodienst, onder begeleiding van een ervaren collega. Hier vind je ook meer over de aios-vereniging De Jonge Bedrijfsarts.

Lees meer

Methode voor moreel beraad

Als bedrijfsarts heeft u meerdere, soms conflicterende verplichtingen. Dat kan tot morele dilemma's leiden. Met de NVAB Methode voor moreel beraad zet u gestructureerd de feiten op een rij en geeft u ze een waardering. Zo komt u tot weloverwogen besluitvorming.

Met de methode aan de slag

Lees ook
Het moreel fundament van de bedrijfsarts

Deelnemen aan onderzoeken of enquêtes

Bekijk het overzicht van de nu lopende onderzoeken. Zit er iets tussen waar je een bijdrage aan wil leveren? Neem dan contact via de contactgegevens bij het betreffende onderzoek.

Naar het overzicht

Visitatie

Een goede bedrijfsarts is voortdurend bezig zijn dienstverlening en functioneren verder te verbeteren. De NVAB biedt actieve ondersteuning met visitaties. Hiermee krijgt u als bedrijfsarts inzicht in uw sterke en minder sterke punten.

Lees meer

Intercollegiale toetsing

De dagelijkse praktijk van arbeids- en bedrijfsgeneeskunde levert tal van uitdagingen op. De NVAB stimuleert bedrijfsartsen om zichzelf te verbeteren door collega's kritisch te laten meekijken naar hun professioneel handelen.

Lees meer

Bij- en nascholing

Voor herregistratie is het nodig dat bedrijfsartsen geaccrediteerde bij- en nascholing volgen. Accreditatie van bij- en nascholing verloopt via het Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSG). 

Lees meer

Deskundigheidsbevordering

Iedere bedrijfsarts is verplicht om in een periode van 5 jaar minstens 200 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevordering te volgen. De NVAB geeft samen met collega-verenigingen KAMG en NVVG nadere invulling aan deze eis.

Lees meer

Herregistratie

Net als alle andere medische en geneeskundige specialisten is een bedrijfsarts verplicht zich elke vijf jaar te laten herregistreren. Toetsing en registratie zijn in handen van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).

Lees meer