Bedrijfsarts

Alles over bedrijfsarts worden én blijven. Maar ook: hoe je als bedrijfsarts werkt aan je eigen deskundigheid en professionaliteit. Want het vak is steeds in beweging, en kennis en vaardigheden vergen onderhoud. Ben je nog geen bedrijfsarts? Kijk dan eens bij bedrijfsarts worden voor meer informatie over dit mooie vak!

Bedrijfsarts worden

Specialisatie tot bedrijfsarts duurt 4 jaar en is een combinatie van onderwijs en praktijkopleiding. Een arts in opleiding tot bedrijfsarts werkt bij of voor een als opleidingsinrichting erkende arbodienst, onder begeleiding van een ervaren collega. Hier vind je ook meer over de aios-vereniging De Jonge Bedrijfsarts. Kijk op bedrijfsartsworden.nl voor meer over het vak.

Lees meer

Methode voor moreel beraad

Als bedrijfsarts heb je meerdere, soms conflicterende verplichtingen. Dat kan tot morele dilemma's leiden. Met de NVAB Methode voor moreel beraad zet je gestructureerd de feiten op een rij en geef je ze een waardering. Dit helpt bij weloverwogen besluitvorming.

Met de methode aan de slag

Lees ook
Het moreel fundament van de bedrijfsarts

Tuchtrecht

Wanneer een patiënt, cliënt of naasten een klacht hebben over een zorgverlener, kunnen ze deze indienen bij de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg (TG). Het tuchtrecht is niet bedoeld om te straffen, maar om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken, en om de patiënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van een zorgverlener. Meer informatie over het tuchtrecht en verwijzingen vind je op de verzamelpagina tuchtrecht.

Deelnemen aan onderzoeken of enquêtes

Op het NVAB-forum vind je onderzoeken waar bedrijfsartsen voor worden gevraagd. Zit er iets tussen waar je een bijdrage aan wil leveren? Neem dan contact via de contactgegevens bij het betreffende onderzoek. Heb je zelf promotieonderzoek gedaan? Dan kun je jouw proefschrift ook ter bespreking sturen aan de redactie van TBV-online (bedrijfarts Marieke van Hoffen).

Naar MijnNVAB-forum

Intercollegiale toetsing

De dagelijkse praktijk van arbeids- en bedrijfsgeneeskunde levert tal van uitdagingen op. De NVAB stimuleert bedrijfsartsen om zichzelf te verbeteren door collega's kritisch te laten meekijken naar hun professioneel handelen.

Lees meer

Bij- en nascholing

Voor herregistratie is het nodig dat bedrijfsartsen geaccrediteerde bij- en nascholing volgen. Accreditatie van bij- en nascholing verloopt via het Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSG). 

Lees meer

Deskundigheidsbevordering

Iedere bedrijfsarts is verplicht om in een periode van 5 jaar minstens 200 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevordering te volgen. De NVAB geeft samen met collega-verenigingen KAMG en NVVG nadere invulling aan deze eis.

Lees meer

Visitatie

Een goede bedrijfsarts is voortdurend bezig zijn dienstverlening en functioneren verder te verbeteren. De NVAB biedt actieve ondersteuning met visitaties. Hiermee krijgt u als bedrijfsarts inzicht in uw sterke en minder sterke punten.

Lees meer

Herregistratie

Net als alle andere medische en geneeskundige specialisten is een bedrijfsarts verplicht zich elke vijf jaar te laten herregistreren. Toetsing en registratie zijn in handen van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).

Lees meer