Herregistratie

Net als alle andere geneeskundig specialisten is een bedrijfsarts verplicht zich elke vijf jaar te laten herregistreren. Toetsing en registratie zijn in handen van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).

Waarborg deskundigheid

Bedrijfsgeneeskunde is een geneeskundig specialisme. Specialisten moeten zich elke vijf jaar laten herregistreren. Herregistratie is een instrument om de deskundigheid van zorgverleners te waarborgen.

Uitvoering door RGS
De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) registreert de bedrijfsarts in een specialistenregister. De inschrijving in dit register is steeds voor een periode van vijf jaar. Als u voldoet aan de eisen voor herregistratie, kunt u zich laten herregistreren voor de volgende registratieperiode. Voldoet een specialist niet aan de gestelde voorwaarden, dan wordt zijn/haar inschrijving in het register doorgehaald.

Meer informatie op knmg.nl

Eisen voor herregistratie

Om in aanmerking te komen voor herregistratie, moet u als specialist voldoen aan drie vereisten.

  1. U moet uw specialisme regelmatig hebben uitgeoefend (ten minste 16 patiëntgebonden uur per week)
  2. U moet in voldoende mate hebben deelgenomen aan geaccrediteerde deskundigheidsbevorderende activiteiten op het terrein van het betreffende medisch specialisme (200 uren per vijf jaar).
  3. U moet hebben deelgenomen aan de kwaliteitsvisitatie van de betreffende wetenschappelijke medisch specialistenvereniging volgens de systematiek van die vereniging (eens in de vijf jaar).

Vragen over herregistratie?