Herregistratie

Net als alle andere geneeskundig specialisten is een bedrijfsarts verplicht zich elke vijf jaar te laten herregistreren. Toetsing en registratie zijn in handen van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).

Waarborg deskundigheid

Net als elke ander geneeskundig specialisme moeten bedrijfsartsen zich iedere 5 jaar herregistreren. Herregistratie is vooral een instrument om de deskundigheid van zorgverleners te waarborgen.

De herregistratie voor bedrijfsartsen wordt bijgehouden door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) die de bedrijfsarts in een specialistenregister registreert.  Als u voldoet aan de eisen voor herregistratie, kunt u zich laten herregistreren voor de volgende periode. Voldoet u niet aan de gestelde voorwaarden, dan wordt uw inschrijving uit het register gehaald.

Meer informatie op knmg.nl

Eisen voor herregistratie

Om in aanmerking te komen voor herregistratie, moet u als specialist voldoen aan drie vereisten.

  1. U moet uw specialisme regelmatig hebben uitgeoefend (ten minste 16 uur per week werkzaam binnen de bedrijfsgeneeskunde)
  2. U moet in voldoende mate hebben deelgenomen aan geaccrediteerde deskundigheidsbevorderende activiteiten op het terrein van het betreffende medisch specialisme (200 uren per vijf jaar).
  3. U moet hebben deelgenomen aan de kwaliteitsvisitatie van de betreffende wetenschappelijke medisch specialistenvereniging volgens de systematiek van die vereniging (eens in de vijf jaar).

Vragen over herregistratie?