NVAB-jaarverslag 2022: een positief en productief jaar

27 juli 2023

Terugkijkend naar 2022 was het een goed en actief jaar voor de NVAB. Met een nieuwe voorzitter. Boyd Thijssens nam de voorzittershamer over van Gertjan Beens, die de NVAB door de coronajaren loodste. En met meer mogelijkheden om als leden met elkaar in gesprek te gaan, met nu naast de al vertrouwde Vraagbaak, het maandelijkse inloopspreekuur en het nieuwe ledenportaal MijnNVAB.

De animo voor ons vak groeit 

De campagnes om het vak bedrijfsarts breder bekend te maken onder aspiranten: bedrijfsartsworden.nl en deanderedokter.nl waren succesvol en krijgen versterking met het initiatief '1.500 co-plekken Arbeid & Gezondheid per jaar'. Inmiddels ligt er een toolkit in concept, zodat we co-assistenten een goede kennismaking met de bedrijfsgeneeskunde kunnen bieden.  

We haalden de banden met de andere kerndeskundigen aan 

De NVAB werd in 2022 lid van samenwerkingsverband Arbokennisnet, een stichting van de beroepsverenigingen van arbeidshygiënisten, veiligheidskundigen en A&O-deskundigen. Met elkaar maken we tools om zo goed mogelijk voor gezond en veilig werk te zorgen. Een resultaat van deze samenwerking was de herziene richtlijn Werk-privé balans. De herziening kwam op het juiste moment toen veel werknemers na het opheffen van de coronamaatregelen een nieuwe balans in hun werk en privéleven zochten.

De aandacht voor gezond werk neemt toe 

Het promotieonderzoek van bedrijfsarts bij Zorg van de Zaak en NVAB-lid Monique van Beukering, Healthy work in pregnancy, bracht de noodzaak van gezond werken tijdens de zwangerschap voor het voetlicht. Een van haar conclusies was dat de helft van de zwangere werkenden werk doet dat niet veilig is.

Dankzij de al langer lopende samenwerking met thuisarts.nl zijn de onderwerpen over psychische klachten en rugpijn op die veel bezochte website aangevuld met informatie over de rol van werk en wat de bedrijfsarts kan doen. Ook in de curatieve zorg groeit de aandacht voor werk: in april 2022 startte de ontwikkeling van de multidisciplinaire richtlijnmodule arbeidsparticipatie. Met deze module krijgen medisch specialisten concrete handvatten om vanaf de diagnose en tijdens de behandeling rekening te houden met het werk van de patiënt. 

In het jaarverslag zelf vind je nog veel meer activiteiten en initiatieven, met directe links naar meer informatie.  

Lees het jaarverslag 2022 (pdf)