Dit doet een bedrijfsarts

Een bedrijfsarts is uw deskundige aanspreekpunt voor alles wat met werk en gezondheid te maken heeft. Bijvoorbeeld als u bang bent dat uw werk gezondheidsklachten kan veroorzaken. Of als u door ziekte niet kunt werken. De bedrijfsarts wordt betaald door uw werkgever of de partij die uw Ziektewetuitkering verstrekt. Maar hij is een strikt neutrale en onafhankelijke professional. Bekijk ook de video op arboportaal.

Specialist werk & gezondheid

Als u ziek wordt of klachten heeft, gaat u daar waarschijnlijk mee naar de huisarts. Behoort u tot de beroepsbevolking, dan is ook een bezoek aan de bedrijfsarts een goed idee (en vaak gewoon verplicht).

Persoon, werk en gezondheid
Deze geneeskundig specialist kijkt naar u, uw gezondheid en uw werk. Wie bent u als persoon? Waarom heeft u deze klacht op dit moment, wat is de relatie met uw werk? Bent u met uw klachten in staat om te werken, nu en ook in de toekomst? Moeten er zaken in het werk worden aangepast?

Verplicht advies bij ziekte
Als u zich ziekmeldt bij uw werkgever, is hij wettelijk verplicht een bedrijfsarts in te schakelen om jullie beiden te adviseren. Het gesprek bij de bedrijfsarts valt onder het medisch beroepsgeheim. De bedrijfsarts adviseert u en uw werkgever vervolgens gezamenlijk in een probleemanalyse. Dit doet hij in verband met uw privacy uitsluitend in wettelijk toegestane, niet medische termen.

Ziekte voorkomen
Een bedrijfsarts adviseert niet alleen als u al ziek bent of klachten heeft. Hij helpt u ook graag om deze problemen te voorkomen. Als werknemer heeft u een wettelijk recht om zijn 'open' spreekuur te bezoeken om hem hierover om advies te vragen. Daarnaast verricht een bedrijfsarts onderzoek om gezondheidsrisico’s op de werkplek te herkennen en te beoordelen. Denk bijvoorbeeld aan een bezoek aan de organisatie waar u werkt. Of aan het uitvoeren van een gezondheidsonderzoek in opdracht van uw werkgever. In al deze gevallen is de gedachte dat u en uw werkgever gezondheidsrisico’s het beste zo vroeg mogelijk op het spoor kunnen komen. Zo kunnen jullie op tijd maatregelen treffen .

Veelzijdige professional
De bedrijfsarts is dus een veelzijdige professional die naar de persoon kijkt, maar ook naar de omstandigheden en verhoudingen op het werk en daarover advies geeft. Alles met het doel om u gezond te houden en/of te krijgen, en ervoor te zorgen dat u zo goed en plezierig mogelijk kunt blijven werken.

Het moreel fundament van de bedrijfsarts
Het moreel fundament maakt duidelijk waar bedrijfsartsen voor staan, waarvoor ze verantwoordelijkheid nemen en waarop ze aanspreekbaar zijn. Dit wordt weergegeven in acht korte statements. Deze statements vormen de algemene waarden die fungeren als fundamenten voor het professionele doen en laten van de bedrijfsarts.
Lees meer

Beschermde titel

Niet iedereen mag zich zomaar bedrijfsarts noemen. Dit is volgens de wet voorbehouden aan BIG-geregistreerde medisch specialisten die na hun opleiding tot basisarts speciaal zijn opgeleid op het gebied van arbeid en gezondheid.

Vierjarige opleiding
De specialisatie tot bedrijfsarts duurt vier jaar. Tijdens deze periode werkt een 'arts in opleiding tot bedrijfsarts' onder de verantwoordelijkheid van een ervaren bedrijfsarts.

In dienst of zelfstandig
De meeste bedrijfsartsen zijn werkzaam bij interne en externe arbodiensten: zo'n 70% van de bedrijfsartsen is in loondienst. Daarnaast zijn er steeds meer bedrijfsartsen die het vak uitoefenen als zelfstandige. Ongeveer 30% van de beroepsgroep is werkzaam als zelfstandige zonder personeel (zzp'er). Tot slot is er een kleine groep bedrijfsartsen die zich verder specialiseert tot klinisch arbeidsgeneeskundige. Zij werken binnen een ziekenhuis.

Meer over BIG-registratie op bigregister.nl

Kennis & vaardigheden

Een bedrijfsarts heeft uitgebreide kennis van psychische en lichamelijke aandoeningen. Hij behandelt die doorgaans niet zelf, maar weet wel precies bij wie u voor behandeling het beste terecht kunt. In overleg met u kan hij u doorverwijzen naar zo'n behandelaar, of zo'n verwijzing afstemmen met uw huisarts.

Neutrale adviseur
Verder heeft een bedrijfsarts verstand van sociale wetgeving. Hij is een neutrale adviseur, maar onderkent de belangen van werkgever en werknemer en weet welke rechten en plichten beide partijen hebben. Bovenal is een bedrijfsarts communicatief sterk en een goede adviseur. In de praktijk wordt er vooral een beroep op hem gedaan in de rol van medisch expert, communicator, samenwerker en organisator.

Bedrijfsarts of arboarts?

Veel mensen denken dat 'bedrijfsarts' en 'arboarts' hetzelfde betekent. Niets is minder waar: slechts een van de twee is een medisch specialist!

Meer informatie in onze FAQ