Een erelid rijker: Karien van Roessel!

04 april 2024

Karien van Roessel erelidDe algemene ledenvergadering benoemde op 4 april jl. Karien van Roessel tot erelid van de NVAB voor haar buitengewone verdiensten voor vak en vereniging. 

Karien van Roessel is vele jaren bijzonder actief geweest. Rond het jaar 2000 in de commissie nascholing, de huidige CNN. Ze stond aan de wieg van de Commissie Wet- en Regelgeving (CWR) op te richten. Ze is zelfs nog actief geweest in de commissie Beroepsuitoefening en Ethiek (CBE), maar door haar grote inzet bij het schrijven van een enorme hoeveelheid advies, leidraden, werkwijzers, standpunten en artikelen. Een kleine greep daaruit  

  • Advies privacy casemanagers & Advies kwaliteitsbureau 
  • Leidraad Bedrijfsgeneeskundig-dossier, Privacy & Keuringen 
  • Werkwijzer Eigenrisicodragers ziektewet & WGA 
  • Standpunt Claimbeoordeling & later taakdelegatie supervisie  
  • Artikelen in TBV over keuringen, claimbeoordeling en werkplezier 
  • Leidraad ‘Alcohol-, drugs- en medicijnbeleid‘
  • Advies Vaccinatiestatus 

Karien heeft zich laten zien als een bijzonder gedreven bedrijfsarts en jurist, die altijd zoekt naar de juiste details in de discussie. Met enorme kennis en een veelheid aan uitingen, van voorzitter en auteur binnen de CWR tot workshops geven op de BG-dagen, onvermoeibaar uitdragen van deNVAB-standpunten en  – nog steeds – als juridisch tweede lijn achter de vraagbaak.  

Al die jaren heeft Karien, volledig vrijwillig, ontzettend veel betekend voor de vereniging. Voor de echt buitengewoon grote bijdrage draagt het bestuur haar voor voor het erelidmaatschap. Daarmee stemt de ALV daar van harte en onder staande ovatie in. 

Karien: "Ik heb het echt als een verrijking ervaren samen te werken aan juridische duiding voor ons vak en al die regels praktisch te maken voor de bedrijfsgeneeskunde. Dat deed ik met volle overtuiging en veel plezier. We voerden uitgebreid discussie, er volgde concept na concept, net zo lang tot het goed was. En dan veranderde de wet en begonnen we weer opnieuw. Bij al dat werk krijgen we goede steun uit het Kwaliteitsbureau, voorheen met Jos Manders, Marian Lebbink en Kees van vliet en nu alweer jaren van Salmara Akihary. 

Graag sta ik stil bij Marja Kelder en Rocco Kloots. Met hen heb ik veel samengewerkt, maar zij kunnen dit moment helaas niet meer meemaken. Iedereen is belangrijk, maar hen wil ik in het bijzonder memoreren. 

De CWR was eerst een kleine commissie, maar de groeiende instroom merken we daar ook, want we zijn gegroeid met vijf bedrijfsartsen. Ik geloof dat daar de juiste mensen zitten. Dat maakt dat ik vol vertrouwen de commissie zie voortgaan op de ingeslagen weg. Veel succes met het blijven vertalen van regelgeving naar de praktijk!"

 

Zie ook