Nieuws

14 november

In de Week van de Werkstress, voor de tweede keer georganiseerd door OVAL, dit jaar aandacht voor meer werkplezier.

13 november

Op donderdag 7 november jl. was de najaarsledenvergadering 2019. In de middag was het wetenschappelijk gedeelte dat liet zien wat er achter de schermen gebeurt voor het vak door vrijwillige inzet van gedreven bedrijfsartsen en het Kwaliteitsbureau. Er was informatie over lopende projecten en de meest recente richtlijnen ‘Psychische problemen, Astma/COPD en Conflicten in de werksituatie’. In de avond was het huishoudelijk programma, waar onder meer een begrotingsvoorstel op de agenda stond.

13 november

Voor het eerst in het bestaan van het vak hebben bedrijfs- en verzekeringsartsen de gelegenheid om een eigen kennisagenda op te stellen. Dit is een van de projecten van de Kwaliteitstafel bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde. Een kennisagenda is essentieel voor het geven van prioriteit en richting aan de kennisontwikkeling van ons vakgebied. En dat is weer cruciaal voor de toekomst van ons belangrijke en mooie vak.

13 november

In de Week van de Werkstress, voor de tweede keer georganiseerd door OVAL, dit jaar aandacht voor meer werkplezier.

12 november

In de Week van de Werkstress, voor de tweede keer georganiseerd door OVAL, dit jaar aandacht voor meer werkplezier. Met dank aan de collega's van De Jonge Bedrijfsarts vind je hier deze week elke dag een tip in het thema werkplezier

12 november

De mogelijkheden voor bedrijfsartsen binnen Zorgdomein zijn verder uitgebreid. Nu kun je naast de al bekende ‘overleggen’ en ‘keuringen uitvoeren’ ook verwijzen via ‘zorg vinden’. Om te kunnen verwijzen, moet ‘bedrijfsarts’ aangemerkt zijn als verwijzer door de zorgaanbieder. Een aantal aanbieders hebben dat al geregeld. Tref je het dat dat nog niet zo is, neem dan contact op met de betreffende zorgaanbieder/ziekenhuis.

11 november

Van 11 tot en met 15 november is het de Week van de Werkstress, georganiseerd door OVAL. In deze week vragen zij met vele partners aandacht voor het beperken van stress. Dit jaar met vergroten van plezier als tegengif. De NVAB is partner van de Week van de Werkstress 2019 en steunt van harte de oproep voor meer werkplezier.

8 november

Bedrijfsarts in opleiding en actief ambassadeur voor bedrijfsartsworden.nl Lianne Schouten vertelt hoe leuk ze het vak vindt aan tijdschrift Arts in Spé: 'Ik denk dat weinigen weten hoe leuk en uitdagend dit vak is.’ 

8 november

Maar liefst twee bedrijfsartsen werden tijdens de najaars-alv op 7 november 2019 benoemd tot ‘bedrijfsarts par excellence’. Toekenning van deze titel gebeurt op voordracht vanuit de beroepsgroep. Nu valt deze eer te beurt aan twee bijzondere bedrijfsartsen: Karien van Roessel en Inge Speller. Beide bedrijfsartsen hebben een indrukwekkende staat van dienst. Samen vertegenwoordigen zij het vak in de volledige breedte, wat direct de reden is om de titel aan beiden toe te kennen.

7 november

Binnenkort start de herziening van de nieuwe NHG-Behandelrichtlijn Fasciits plantaris (voormalig FTR Hielpijn). Binnenkort gaat de herziening van de nieuwe NHG-Behandelrichtlijn Fasciits plantaris (voormalig FTR Hielpijn) van start. NHG is benieuwd welke knelpunten bedrijfsartsen ervaren in de samenwerking met huisartsen, zodat het beleid in eerste en tweede lijn nog beter op elkaar afgestemd kan worden.

Pagina's

Abonneren op Nieuws