Nieuws

27 juli

Terugkijkend naar 2022 was het een goed en actief jaar voor de NVAB. Met een nieuwe voorzitter. Boyd Thijssens nam de voorzittershamer over van Gertjan Beens, die de NVAB door de coronajaren loodste. En met meer mogelijkheden om als leden met elkaar in gesprek te gaan, met nu naast de al vertrouwde Vraagbaak, het maandelijkse inloopspreekuur en het nieuwe ledenportaal MijnNVAB.

24 juli

In haar verkiezingsboodschap vraagt de KNMG de politieke partijen zes maatregelen die bijdragen aan een gelijke kans op een leven in gezondheid op te nemen in de verkiezingsprogramma's. Want: "Gelijke gezondheid leidt tot het verbeteren van de volksgezondheid, de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg, en draagt bij aan het verminderen van de druk op de zorg. Voor de samenleving betekent het dat de oorzaken van gezondheidsverschillen op de juiste plek, zoals in het sociaal domein en niet in het medische domein, worden aangepakt.

17 juli

Begin juni overleed Ton van Oosterom, voorzitter van de NVAB van 1978 tot 1981. Bedrijfsarts André Weel beschrijft in dit in memoriam hoe hij Ton destijds meemaakte en wat we aan hem te danken hebben. 

6 juli

Begin juli verscheen de beleidsrichtlijn psychosociale ondersteuning zorgprofessionals ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Het initiatief voor de richtlijn komt van de Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWIC), vanuit de gedachte dat werken tijdens corona, onder hoge druk en met de kans corona op te lopen, een mentaal ingrijpende gebeurtenis was voor zorgmedewerkers, waar zij zo goed mogelijk bij ondersteund moeten worden. Nu is er een landelijke standaard om stressgerelateerde gezondheidsklachten bij zorgprofessionals zoveel mogelijk te voorkomen en hun werkplezier te bevorderen.

6 juli

Werkenden die ziek zijn geworden door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk kunnen een eenmalige financiële tegemoetkoming aanvragen. Dit is mogelijk op grond van de regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB). De regeling geldt sinds 1 januari 2023 voor (oud)werknemers of zelfstandigen met longkanker door asbest, allergisch beroepsastma en schildersziekte (CSE).

3 juli

Vandaag start de campagne Op je gezondheid, een initiatief van de Maag Lever Darm Stichting en KWF Kankerbestrijding, samen met Gezonde Generatie. KWF (bron): "Uit vandaag gepubliceerd onderzoek (1) blijkt dat Nederlanders vaak niet weten hoe ongezond alcohol eigenlijk is. We associëren alcohol vooral met gezelligheid (54%) en minder met iets wat ongezond voor je is (27%). We denken vooral dat in 1 keer heel veel drinken slecht is.

29 juni

C-support: Veel post-COVID* patiënten zijn het afgelopen jaar niet of slechts deels hersteld. Bij bijna de helft is het herstel onveranderd. De verschillen tussen patiënten onderling zijn groot  maar de grilligheid van de klachten is voor iedereen herkenbaar. Gemiddeld hebben patiënten 15 gezondheidsklachten die veel impact hebben op hun leven en op de maatschappij. Dit blijkt uit jaar 2 van het Long COVID onderzoek dat het Erasmus MC samen met C-support uitvoert onder post-COVID patiënten die zich bij C-support hebben aangemeld.

27 juni

KNMG - Op 7 juni gingen, op uitnodiging van VWS, NFU en KNMG, studenten geneeskunde, artsen, bestuurders en opleiders in gesprek met minister Helder (langdurige zorg) over de toekomst van de extramurale zorg. Gesproken werd over de oorzaken en oplossingen; Zijn er bijvoorbeeld voldoende coschappen in de extramurale zorg? Zijn de randvoorwaarden voor en toegang tot extramurale vervolgopleidingen goed geregeld? En hoe versterken we de positie van extramuraal werkende geneeskundig specialisten?

26 juni

Hoe ziet een kwalitatief goede opleiding tot sociaal geneeskundige (artsen maatschappij & gezondheid, verzekeringsartsen en bedrijfsartsen) eruit? En hoe zorg je dat die kwaliteit hoog blijft en verder verbetert? De antwoorden op deze vragen vind je in KOERS en het bijbehorend Kwaliteitskader. In 2020 is de tekst van KOERS geactualiseerd en in 2022 is ook het Kwaliteitskader herzien. Deze laatste is per 1 juni 2023 goedgekeurd door het CGS.

21 juni

Het Maatschappelijk Impact Team (MIT) adviseert over de sociaalmaatschappelijke en economische gevolgen van de voorstellen van het kabinet bij de bestrijding van het coronavirus en eventuele andere infectieziekten met een pandemisch potentieel. Dit team geeft met dit document een (ongevraagd) advies aan kabinet en parlement over de maatschappelijke impact van long covid*. Hoeveel mensen precies door hun klachten ernstig beperkt worden in hun deelname aan de samenleving, is voor Nederland niet bekend.

Pagina's

Abonneren op Nieuws