Nieuws

20 maart

Als deze tijd iets duidelijk maakt, is dat niets vanzelfsprekend is. Bekijk daarom deze video over de actie #mijnhartvoordezorg op youtube voor een hart onder de riem voor jou en collega-artsen in en rondom het ziekenhuis.

19 maart

Voormalig verpleegkundigen en artsen van wie de registratie in het BIG-register is verlopen na 1 januari 2018, maar die nog voldoende vaardig zijn, mogen vanwege de coronacrisis bij uitzondering weer aan de slag in de zorg, zonder dat zij zich opnieuw in het register inschrijven. Daarnaast wordt de herregistratieverplichting voor alle artikel 3 Wet BIG-beroepsbeoefenaren opgeschort. Dit heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) besloten.

17 maart

Nog voor het weekend of op zaterdag ontvangen leden een nieuwsbrief met antwoorden op de meest urgente vragen van arboprofessionals over hoe te handelen in deze tijd. We streven naar snelheid, juistheid en actualiteit.

17 maart

Medisch Contact lanceert in samenwerking met de KNMG en andere partners een speciaal vacatureplatform vanwege de vraag naar extra zorgpersoneel tijdens de coronapandemie. Het is duidelijk dat de druk op zorgmedewerkers groter wordt. En tegelijkertijd bieden zorgprofessionals zich vanuit alle kanten aan om tijdelijk te helpen die druk te verminderen. Dankzij het nieuwe platform kunnen geneeskundestudenten, artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals zich opgeven als beschikbaar.

17 maart

Het Centraal Tuchtcollege Gezondheidszorg (CTG) heeft een vacature voor bedrijfsarts als lid-beroepsgenoot. **inschrijving gesloten**

17 maart

Woensdag 18 maart om 20.00 kunt u gratis deelnemen aan een webinar over COVID-19 van MedischeScholing.nl, DAI artsen en WaarneemApp. Prof.dr. Eric van Gorp (viroloog, internist-infectioloog) en Prof. Marion Koopmans (viroloog) van het crisisteam uit het Erasmus MC informeren de deelnemende (huisa)rtsen over de laatste stand van zaken en het handelen in de praktijk.

16 maart

De verspreiding van het nieuwe coronavirus laat zich moeilijk beteugelen. Daarom zijn op zondag 15 maart nieuwe maatregelen bekend gemaakt in de bestrijding van het coronavirus COVID-19. Dit zijn ingrijpende maatregelen met impact op iedereen. De NVAB wil waar mogelijk ondersteunende adviezen bieden aan bedrijfsartsen en andere arboprofessionals in het kader van het coronavirus. Daarom zijn wij intensief in gesprek met belangrijke partijen, om zo in afstemming tot eenduidige informatie te komen. Wanneer beschikbaar, delen we dat op de site.

15 maart

Op zaterdag 14 maart verzorde de Federatie Medisch Specialisten een webinar voor medisch specialisten acute zorg over COVID-19. De webinar bevat veel medisch inhoudelijk informatie en geeft inzicht in de urgentie:

12 maart

Tijdens deze bijeenkomst wordt het advies aan de staatsecretaris gepresenteerd. Daarnaast krijgt u een overzicht van de activiteiten en producten die in de afgelopen 2 jaar tot stand zijn gekomen.

12 maart

Geplande bijeenkomsten voor en met (bedrijfs)artsen worden tot nader order via online middelen gehouden of verplaatst. Dit is in lijn met het advies van de KNMG, die gisterenavond na ruggespraak met de federatiepartners besloot alle bijeenkomsten voor en met artsen aan te passen.

Pagina's

Abonneren op Nieuws