Nieuws

17 december

Sinds kort zijn NVAB-richtlijnen ook als app beschikbaar. Via de app kun je de richtlijnen makkelijker raadplegen en er sneller in vinden wat je zoekt. Download de app gratis in de App store (‘NVAB-Richtlijnen’) op je smartphone, tablet of laptop.

12 december

We zijn een mooi land en hebben een mooi stelsel van wetten en regels. Aangeharkt. Hekje eromheen. Op papier klopt het als een bus. Werkgever en werknemer zijn SAMEN verantwoordelijk voor gezond en veilig werk. Want we zijn een polder. De basis van het hele stelsel is balans tussen zeggenschap en medezeggenschap.

12 december

‘Werk na kanker’ is een promotieonderzoek naar de invloed van de late gevolgen van kanker en de behandeling van kanker op het werkvermogen. Het gaat in dit promotieonderzoek om werkenden die 2 - 10 jaar na de diagnose kanker zitten. De late gevolgen van kanker en kankerbehandelingen kunnen invloed hebben op het functioneren op de werkvloer en op het werkvermogen.

6 december

In november publiceerde Medisch Contact een uitspraak van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (CTG) met de conclusie dat een bedrijfsarts zijn conclusie had moeten heroverwegen toen er nieuwe informatie over de burnout van een werknemer beschikbaar kwam. Deze uitspraak zorgt onder een deel van de NVAB-leden voor verontwaardiging, zoals ook blijkt een later gepubliceerde brief, die ook wij mochten ontvangen. Zoals zo vaak worden uitspraken op verschillende manieren geïnterpreteerd. Het is begrijpelijk dat er leden zijn die zich zorgen maken.

5 december

Eind november verscheen de special Arbeids- en Verzekeringsgeneeskunde. Hierin komen verschillende onderwerpen aan bod op het gebied van Arbeid en Gezondheid. U kunt de special online lezen op www.medischcontact.nl.

5 december

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een campagne gestart voor kleine werkgevers over loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie. Veel werkgevers hebben namelijk moeite met de verplichting om het loon door te betalen van zieke werknemers. Ook zijn zij zij zich er niet altijd van bewust dat ze verantwoordelijk zijn voor de re-integratie.

3 december

Bedrijfsartsen moeten worden getraind in het begeleiden van rouwende werknemers. Dat stellen GroenLinks en de SGP voor in een manifest over rouwbegeleiding. Ook zou er wat deze partijen betreft een richtlijn moeten komen voor bedrijfsartsen over omgaan met rouwverwerking op de werkvloer.

21 november

De Kwaliteitstafel Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde is voortvarend bezig met de uitvoering van de eerder opgestelde actieplannen. Aan de kwaliteitstafel nemen alle relevante betrokkenen deel om de kennis- en kwaliteitsontwikkeling van de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde te verbeteren en de aantrekkelijkheid van het beroep van bedrijfsarts en verzekeringsarts te vergroten.

19 november

De KNMG stuurde vrijdag 15 november jl. een brief naar de Tweede Kamer en naar minister Bruins voor Medische Zorg om aan te geven dat de artsenfederatie de oplossingen die de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) oppert voor de problemen rond de Wet BIG niet acceptabel vindt. “Een oplossing voor de problemen rond de Wet BIG is dat beroepen door bekwaamheden worden vervangen”, vindt de RVS. Het vak van arts en geneeskundig specialist is echter veel meer dan een verzameling van afzonderlijke bekwaamheden.

15 november

In de Week van de Werkstress, voor de tweede keer georganiseerd door OVAL, dit jaar aandacht voor meer werkplezier.

Pagina's

Abonneren op Nieuws