Eenvoud en vertrouwen ingrediënten voor nieuw arbeidsongeschiktheidsstelsel - OCTAS

29 februari 2024

De Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (Octas) bracht op 29 februari 2024 aan het kabinet advies uit over een stelsel voor langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid. Dat stelsel staat onder druk, onder andere door een tekort aan verzekeringsartsen. Of, zoals de NOS het beschrijft: Het Nederlandse arbeidsongeschiktheidsstelsel piept en kraakt. OCTAS beschrijft in haar rapport drie toekomstscenario's voor het volgende kabinet om uit te kiezen. Alledrie geven ze aandacht, vertrouwen en zekerheid aan alle betrokkenen. Namens de NVAB waren voorzitter Boyd Thijssens en vice-voorzitter Madelijn de Kleine aanwezig bij de presentatie. 

Lees het persbericht van OCTAS via rijksoverheid.nl. Hier kun je ook het rapport downloaden.

Voorkomen is beter

Vereenvoudiging en vertrouwen spelen in alle scenario's een belangrijke rol. Het huidige systeem is veel te ingewikkeld en geeft ruim baan aan wantrouwen. In de uitvoering wordt het daarmee op momenten ronduit hardvochtig. Meer eenvoud en vertrouwen voor alle betrokkenen is dus belangrijk. Als er eenmaal sprake van arbeidsongeschiktheid is. Want, vertelt Thijssens, zowel de voorzitter van OCTAS als de minister gaven bij de presentatie aan dat eigenlijk preventie het belangrijkst is: "Dus arbeidsongeschiktheid, zeker door werk, voorkomen. Dat komt alleen nog niet terug in de scenario's. Dus daar ligt voor ons als bedrijfsartsen de schone taak om die zorg in die eerste twee jaar - en daarvoor! - goed op te pakken. Bijvoorbeeld door alert te zijn op beroepsziekten."

Alert en proactief zijn is nodig

De Kleine beaamt dat, waarbij ze ook aangeeft blij te zijn met het uitgesproken vertrouwen in dat deel van het proces waar bedrijfsartsen aan de slag zijn: "Het gaat nog een lange weg zijn. Daarbij is het voor ons belangrijk, als vereniging én als professionals, om alert en proactief te zijn. Op signalen in organisaties, op samenwerking met de andere kerndeskundigen. En ten aanzien van politiek en beleid. We moeten zorgen dat we aan tafel zitten met een duidelijk verhaal vanuit onze kennis van de praktijk." Thijssens vult aan dat dit advies daarmee vooral een startschot is. "OCTAS voerde het gesprek met veel partijen, maar wel op uitnodiging. Nu hebben we allemaal alle informatie beschikbaar om in breder verband de discussie te voeren."

Lees het persbericht van OCTAS via rijksoverheid.nl

Zie ook

Probleemanalyse OCTAS: Stelsel te ingewikkeld en voorkomen is beter dan genezen

Lang wachten en lage uitkering: waarom arbeidsongeschikten in de problemen komen, nos.nl