Gezondheidsraad: Fibromyalgie verdient erkenning

02 april 2024

Op 19 maart publiceerde de Gezondheidsraad haar advies over hoe we om moeten gaan met fibromyalgie. Dat advies is ook voor bedrijfsartsen relevant. "Verschillende biologische, psychologische en sociale factoren spelen een rol bij het ontstaan en voortduren van de klachten horend bij fibromyalgie", stelt de Gezondheidsraad. Daarom is het van belang dat zorgverleners bij de diagnostiek, bij de begeleiding en bij behandeling rekening houden met al deze factoren. Volgens de Gezondheidsraad is zo'n integrale aanpak, ook bekend als een benadering volgens het biopsychosociale model, essentieel is voor goede zorg in het algemeen en dus ook voor fibromyalgie. 

Voor ons bedrijfsartsen is het biopsychosociale model een bekend instrument om de belastbaarheid te onderzoeken en te bepalen wat nodig is om die te behouden, te verhogen, en te borgen. Het advies van de Gezondheidsraad gaat expliciet in op wat fibromyalgie betekent voor belastbaarheid en arbeidsvermogen. De Gezondheidsraad maakt daarbij de vergelijking met werknemers met reumatoide artritis. Net als zij, hebben werknemers met fibromyalgie baat bij regelmogelijkheden voor het wisselen van houding, onderbrekingen, eigen tempo, werktijden en steun van collega's en leidinggevende.

Verder benadrukt de Gezondheidsraad het belang van 'shared decision making' en 'stepped care' bij behandeling en begeleiding. Ten slotte bevat het advies veel informatie over verklaringsmodellen en wat bekend is over wat in behandelingen van fibromyalgie wel en niet effectief is.

Lees meer en download het advies