Overgangstermijn Supervisorenscholing verlengd

12 maart 2024

De overgangstermijn voor de scholing voor bedrijfsartsen die een aios superviseren is verlengd tot 1 januari 2027.

In de dagelijkse praktijk worden aios bedrijfsgeneeskunde begeleid door praktijkopleiders en supervisoren (ook wel praktijkbegeleiders genoemd). Praktijkopleiders zijn formeel verantwoordelijk voor de directe begeleiding. Supervisoren zijn  bedrijfsartsen die, onder verantwoordelijkheid van de praktijkopleider, ook een rol hebben in de begeleiding van de arts in opleiding tot specialist (aios). In 2020 is in het standpunt ‘Taakdelegatie en supervisie’ vastgesteld dat deze supervisoren een tweedaagse scholing ‘Begeleidingsvaardigheden’ moeten volgen. Dat geldt ook voor bedrijfsartsen die al actief waren als supervisor. Bij de vaststelling van het standpunt in 2020 was daarvoor een overgangsperiode van vijf jaar opgenomen. Dit blijkt in de praktijk niet altijd haalbaar. Daarom heeft het bestuur besloten deze overgangstermijn te verlengen tot 1 januari 2027.

De tweedaagse ‘Begeleidingsvaardigheden’ wordt aangeboden door de NSPOH en bij de SGBO. De arbodienst is ervoor verantwoordelijk om de superviserende bedrijfsarts te faciliteren. Begeleid je als supervisor een aios en heb je de scholing nog niet gevolgd? Vraag het dan na bij de hoofdopleider of praktijkopleider bij jouw arbodienst.

 

Naar het Standpunt Delegatie van taken door de bedrijfsarts en supervisie

 

Achtergrondinformatie

Tijdens de  praktijkopleiding wordt de aios begeleid door een praktijkopleider. Deze begeleiding kan ook worden gedeeld met andere bedrijfsartsen, vooral wanneer de praktijkopleider niet op dezelfde werkplek actief is als de aios. Hoewel supervisoren geen formele rol hebben in de opleiding, spelen ze een cruciale rol als vraagbaak, klankbord en toezichthouder voor de aios binnen de bedrijfsgezondheidszorg. Omwille van de constante kwaliteit van die opleiding volgen ook supervisoren didactische scholing. Je leert de aios in lijn van de opleiding te begeleiden en terugkoppeling te verzorgen aan de praktijkopleider, die verantwoordelijk is voor de beoordeling. Ook leer je over het Landelijk Opleidingsplan, de Kritische beroepsactiviteiten en de toetsingscriteria.

Bij vaststelling van het standpunt ‘Delegatie van taken door de bedrijfsarts en supervisie’ in 2020 waren natuurlijk al supervisoren (toen nog praktijkbegeleiders) aan de slag. Om arbodiensten de ruimte te geven alle supervisoren scholing te laten volgen, is een overgangsperiode van vijf jaar afgesproken. In de praktijk blijkt dat niet haalbaar. Daarom is besloten om de overgangstermijn te verlengen tot 1 januari 2027.