Gesprekskaart Alcohol: hulpmiddel voor een open en veilig gesprek

29 februari 2024

Leefstijl speelt een grote rol in hoe we ons voelen, zowel op persoonlijk vlak als op het werk. Daar wil je als bedrijfsarts bij helpen, maar veranderen of zelfs erover praten kan wel moeilijk zijn. Hoe doe jij dat, bijvoorbeeld wanneer je vermoedt dat iemand het alcoholgebruik niet meer helemaal onder controle heeft? Heb je een niet-pluis gevoel of herken je signalen van (beginnende) alcoholproblematiek? Het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek ontwikkelde de Gesprekskaart Alcohol om het gesprek op gang te brengen.

Direct naar de gesprekskaart via herkenalcoholproblematiek.nl

Hoe eerder in gesprek, hoe beter

Het effect van alcoholgebruik door werknemers kan merkbaar zijn op het werk. Bijvoorbeeld in de vorm van verzuim, productiviteitsverlies en ongewenst gedrag. In sommige sectoren kan alcoholgebruik zelfs tot gevaarlijke situaties leiden, zoals in transport of gezondheidszorg maar ook als er gewerkt wordt met machines of gevaarlijke stoffen. Bijna 16% van de werkenden drinkt riskant: zij ervaren problemen door hun alcoholgebruik. Het is cruciaal om mogelijk problematisch alcoholgebruik zo snel mogelijk te bespreken. Hoe eerder problemen met alcohol aangepakt worden, hoe groter de kans op herstel en hoe minder schade aan de gezondheid.

Veilig en respectvol in gesprek

Vind je het lastig om dit gesprek te starten of de werkende tegenover je daarbij te betrekken? Pak dan de nieuwe gesprekskaart Alcohol erbij. Daarop vind je, als onderdeel van de BRAVO-onderwerpen, concrete tips en voorbeelden voor het gesprek over alcohol. Deze kaart is bedoeld om te gebruiken in gesprekken met medewerkers wanneer leefstijlvragen aan bod komen en de bedrijfsarts vermoedt dat alcohol mogelijk een rol speelt. Tijdens het gesprek kan de kaart op tafel liggen, waardoor men samen naar mogelijke signalen kan kijken.

De Gesprekskaart Alcohol is een tool die een veilige en respectvolle omgeving creëert voor deze belangrijke gesprekken. Laten we samen werken aan een gezonde en gebalanceerde leefstijl, zowel op het werk als in ons persoonlijke leven.

Naar de gesprekskaart via herkenalcoholproblematiek.nl

Zie ook de ADM-toolbox, met o.a. de Werkwijzer voor werknemers, werkgevers en bedrijfsartsen