Programma Innovatieve Arbozorg van start - ZonMw

22 februari 2024

De minister van SZW, Karien van Gennip, stelt ruim 14 miljoen euro beschikbaar voor arbeidsgerelateerde zorg. Het geld komt specifiek ten goede aan projecten die kunnen bijdragen aan het vergroten van de opleidingscapaciteit en de toekomstbestendigheid van de arbeidsgerelateerde zorg. ZonMW start daarvoor binnenkort het programma Innovatieve Arbozorg. 

Kans voor de bedrijfsgeneeskunde

In zekere zin komt het ministerie hiermee alsnog tegemoet aan de oproep van de Kwaliteitstafel Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde om tenminste voor de korte termijn middelen beschikbaar te stellen om de opleidingscapaciteit te vergroten.

Dit ZonMW-programma is een mooie kans voor onze beroepsgroep. De NVAB is nauw betrokken bij de totstandkoming van het programma, samen met de beide opleidingsinstituten SGBO en NSPOH, brancheorganisaties OVAL en Kwaliteit op Maat. Projecten die zich richten op het versterken van de opleiding, staan vooraan in de rij voor gunning. De NVAB werkt eraan om dan  onder andere een projectvoorstel in te dienen voor de toolbox voor meer en betere co-schappen sociale geneeskunde. 

Lees meer op zonmw.nl

Zie ook