Samenwerken aan de toekomst van het bedrijfsartsenvak

22 februari 2024

Succesvolle Ledenbijeenkomst

Bij de ledenconferentie op 8 februari jl. gingen bedrijfsartsen en bedrijfsartsen in opleiding met elkaar in gesprek over de toekomst van hun vak.  Het tekort aan bedrijfsartsen neemt toe én het vak raakt in de praktijk verwijderd van de oorspronkelijke bedoeling. Daardoor zijn we in de nabije toekomst niet met genoeg om al onze wettelijke taken uit te voeren. Het NVAB-bestuur startte daarom in 2023 het gesprek met alle leden: waar moet het heen met ons vak? De ledenconferentie was de finale voor het ophalen van informatie en zienswijzen uit de beroepsgroep.

Samenwerken voor toekomstige impact

De centrale vraag bij de ledenconferentie was: Wat is de belangrijkste toegevoegde waarde van de bedrijfsarts?. Maar liefst 300 deelnemers, op locatie en online, bogen zich over 11 stellingen die het bestuur formuleerde op basis van de inbreng tot dan toe. Er werd kritisch nagedacht, geargumenteerd en afgewogen. Voors en tegens werden besproken en stellingen scherper geformuleerd. Zo gaven de deelnemers hun feedback aan het bestuur. Het bestuur verwerkt die feedback om de voorgestelde koers voor de toekomst te bepalen.

Leden in gesprek over d ekoers

Hartenkreten

Avondvoorzitter Menno de Bree daagde de aanwezigen uit, zorgde voor luchtige momenten en loodste iedereen zo soepel door de avond. Ter afsluiting kregen deelnemers de kans om - zowel online als op locatie - een minuut het podium te nemen voor een persoonlijke hartenkreet. Daar maakten enkele aanwezigen graag gebruik van, waarmee zij voor een energieke afsluiting van de avond zorgden.

Charlotte de Bruin na haar hartenrkeet met Boyd ThijssensDe hartenkreet van Charlotte de Bruin, zij-instromer in opleiding, ontving het grootste applaus. Zij zei: “Ik wil met u terug naar de kern: wij zijn bedrijfsárts. Onze taak is het bewaken en bevorderen van de gezondheid van werkenden. Hoe voorkomen we anders die 4000 doden per jaar*? De curatieve zorg, de tweede lijn, slaagt er niet in om alle zieken te genezen en de kosten stijgen exponentieel. Wij zijn de beroepsgroep die de verbinding kan leggen tussen blootstelling in het werk en ziekte. Dus laten we alsjeblieft die handschoen oppakken. Ga de werkvloer op, samen met de andere kerndeskundigen en pak die risico’s daar op die werkvloer aan.”

Je kunt de hartenkreten de ledenconferentie bekijken (alleen voror leden)

Voorstel koers ter stemming bij ALV

Het bestuur van de NVAB is dankbaar voor alle inbreng en het harde werk van de deelnemers. De rijkdom aan inzichten en suggesties die zij hebben gedeeld, is waardevolle inbreng voor de koers van het bedrijfsartsenvak. Het bestuur werkt nu verder aan een voorstel voor die definitieve koers.  Op 4 april, tijdens de algemene ledenvergadering, kunnen NVAB-leden hun stem uitbrengen over deze voorgestelde koers.

Ben je lid van de NVAB? Zet de ALV dan in je agenda! Voorjaars-ALV op 4 april as.  

Waarom praten over de koers?

De instroom in de opleiding tot bedrijfsarts stijgt en SZW maakt geld beschikbaar voor de opleiding. Ondanks dat blijft er een kloof tussen de groeiende zorgvraag en het aantal bedrijfsartsen. En, minstens zo belangrijk, de huidige bedrijfsgeneeskundige praktijk drijft steeds verder af van de oorspronkelijke bedoeling. Zie bijvoorbeeld de NVAB Missie, visie, strategie: "Niemand mag ziek worden door werk. En niemand die nog kan en wil werken, mag door ziekte aan de kant komen te staan. Want iedereen heeft recht op gezond en veilig werk." Zeker het voorkomen dat iemand ziek wordt door werk krijgt nu te weinig aandacht. Terwijl dat zó hard nodig is, te lezen in Arbovisie 2040. Dat dwingt tot keuzes. Want we staan het sterkst als we zélf – en snel - ónze koers bepalen.

Meer informatie over de koers voor leden via MijnNVAB > Toekomst van de bedrijfsarts (eerst inloggen)

* zie Arbovisie 2040

Zie ook